Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 4

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 4

  ВАРІАНТ 4

  Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. До родинно-побутових належать пісні
  А кріпацькі
  Б чумацькі
  В бурлацькі
  Г про кохання

  2. У поемі «Гайдамаки» Т. Шевченко зобразив події
  А Коліївщини 1768 р.
  Б Хмельниччини 1648–1657 рр.
  В повстання на чолі з У. Кармелюком
  Г виступів опришків під проводом О. Довбуша

  3. Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
  – Та що ж ти за чоловік?
  – Як бачиш: бурлака на світі; тиняюсь од села до села, а тепер іду в Полтаву.
  – Може, у тебе родичі єсть в Полтаві або знакомі?
  – Які будуть знакомі або родичі у сироти?
  – Так ти, бачу, такий, як і я, – безприютний.

  Учасниками цього діалогу є
  А виборний і Петро
  Б Петро і Микола
  В Микола і возний
  Г возний і виборний

  4. Кульмінацією поеми «Наймичка» Т. Шевченка є епізод, коли
  А Ганна народжує позашлюбну дитину
  Б Трохиму з Настею підкинули немовля
  В Ганна зізнається Маркові, що вона його мати
  Г Ганна відмовляється бути посадженою матір’ю в Марка на весіллі

  5. Хутір символізує ідеал українського способу життя у творі
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Тигролови» Івана Багряного
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Д «Наталка Полтавка» І. Котляревського

  6. Смертю обох закоханих закінчується твір
  А «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Б «Тигролови» Івана Багряного
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Д «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

  7. Т. Шевченко сатирично змалював царя та його придворних, розкрив їхню нікчемність у творі
  А «Причинна»
  Б «Гайдамаки»
  В «Катерина»
  Г «Наймичка»
  Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

  8. Прочитайте уривок.
  Хлібина, взята з рук Блаженного, ясніла й була, наче мед. І через те чудо пішла слава про цього мужа по всіх усюдах, і прогодував він багатьох голодних, і багатьом корисне вчинив.

  Так говориться про Прохора чорноризця в
  А «Історії русів»
  Б «Літописі Самовидця»
  В Ізборнику Святослава
  Г «Повісті минулих літ»
  Д Києво-Печерському патерику

  9. «Енциклопедією українського життя» назвав М. Рильський твір
  А «Катерина» Т. Шевченка
  Б «Енеїда» І. Котляревського
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  10. Реалістичне зображення життя козацької старшини XVIII ст. переплітається з фантастикою народних легенд і вірувань у творі
  А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Г «Чорна рада» П. Куліша
  Д «Літопис Самовидця»

  11. У байці «Бджола та Шершень» Г. Сковорода цитує афоризм Епікура
  А Краще з розумом бути нещасним, ніж без розуму щасливим.
  Б Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним.
  В Не можна жити приємно, не живучи розумно, морально й справедливо.
  Г Згинайся тільки для того, щоб підняти тих, хто впав.
  Д Тож живіть мудро – прагніть до задоволення.

  12. Великий за обсягом прозовий твір, у якому поряд з вигаданими персонажами діють історичні особи, – так можна сказати про твір
  А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Тигролови» Івана Багряного
  Д «Чорна рада» П. Куліша

  13. Перекладав Біблію на українську мову
  А Г. Квітка-Основ’яненко
  Б І. Котляревський
  В Марко Вовчок
  Г П. Куліш
  Д М. Гоголь

  14. Поетами-романтиками були всі письменники в рядку
  А Є. Гребінка, В. Забіла, І. Величковський
  Б Є. Гребінка, В. Забіла, С. Климовський
  В Є. Гребінка, В. Забіла, М. Петренко
  Г Є. Гребінка, В. Забіла, Г. Сковорода
  Д Є. Гребінка, В. Забіла, В. Герасим’юк

  15. Зачинателем нової української літератури на західноукраїнських землях вважають
  А П. Куліша
  Б М. Шашкевича
  В Т. Шевченка
  Г І. Котляревського
  Д Г. Квітку-Основ’яненка

  16. Юнак повинен усвідомлювати свою відповідальність за інших, цінувати побратимство й дружбу – такий мотив твору
  А «Веснівка» М. Шашкевича
  Б «Троє схотінок» П. Куліша
  В «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
  Д «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
  Г «Їхав козак за Дунай» С. Климовського

  Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором і його жанром.

  1 «Великий льох»А вірш
  2 «Повість минулих літ»Б поема-містерія
  3 «Їхав козак за Дунай»В літопис
  4 «Чорна рада»Г роман
  Д притча

  18. Установіть відповідність між літературним персонажем і його реплікою.

  1 возний ТетерваковськийА Нехай вона нам заплатить за безчестя, що нас позміняли та ще мене на Солосі оженили.
  2 Яким СомкоБ Завтра вночі у Чигрині свячений достану. Дасть він мені срібло-злото, дасть він мені славу…
  3 Микита ЗабрьохаВ Ох! правда…; малійшая проволочка ілі прижимочка почитається за уголовноє преступленіє.
  4 Ярема ГалайдаГ …нам не можна у поход іти, занеже ми погружаємо відьом у бездну нашого ставка.
  Д І дай, боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву!

  19. Установіть відповідність між тропами й поетичними рядками, у яких їх ужито.

  1 порівнянняА Дніпр не гомонить.
  2 епітетБ А Ярема – страшно глянуть. По три, по чотири. Так і кладе.
  3 уособленняВ …ясен раз у раз скрипів.
  4 гіперболаГ Кругом хлопці та дівчата – Як мак процвітає.
  Д Якби-то далися орлинії крила,
  За синім би морем милого знайшла…

  20. Установіть відповідність між автором і його твором.

  1 П. Гулак-АртемовськийА «Соловей»
  2 Є. ГребінкаБ «Соловейко»
  3 М. КостомаровВ «Небо»
  4 В. ЗабілаГ «Рибалка»
  Д «Українська мелодія»

  У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. До родинно-побутових належать пісні (запишіть 2–3 назви)

  22. Фігурні (курйозні) вірші писав

  23. Зразком оригінальної літератури доби Київської Русі є твір

  24. Григорій Многогрішний у романі «Тигролови» Івана Багряного є виразником ідеї

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Чи згодні ви з твердженням, що Микола Гоголь – яскравий представник української культури? Доведіть свою думку прикладами з його біографії та художніх творів.

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 4

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.