Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 3

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 3

ВАРІАНТ 3

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Твір «Бондарівна» за жанром – це
А бурлескно-травестійна поема
Б історичне оповідання
В народна легенда
Г балада

2. «Юриста завзятий і хапун такий, що із рідного батька злупить» – так у п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського схарактеризовано
А Тетерваковського
Б Макогоненка
В Миколу
Г Петра

3. Про історію періоду Київської Русі розповідає літопис
А С. Величка
Б Самовидця
В Г. Грабянки
Г «Повість минулих літ»

4. Зразком шкільної драми є
А вертепна драма
Б «Наймичка» Т. Шевченка
В «Владимир» Ф. Прокоповича
Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського

5. Жадібності, марнославству та іншим людським порокам протиставлено «совість, як чистий кришталь» у творі
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «І мертвим, і живим…» Т. Шевченка
В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Д «Всякому місту – звичай і права…» Г. Сковороди

6. Серйозні теми та проблеми зображує зумисне веселим, часом навіть вульгарним стилем, «переодягає» персонажів однієї країни в одяг і характери зовсім іншого народу та історичного часу автор твору
А «Чорна рада» П. Куліш
Б «Енеїда» І. Котляревський
В «Гайдамаки» Т. Шевченко
Г «Наталка Полтавка» І. Котляревський
Д «Конотопська відьма» Г. Квітка-Основ’яненко

7. Ознаки сентименталізму та просвітницького реалізму поєднано у творі
А «Максим Гримач» Марка Вовчка
Б «Бджола та Шершень» Г. СковородиВ «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

8. «Дванадцять год учився у дяка в школі… чоловiк з ученою головою, говоре так, що i з десятьма простими головами не розжуєш» – таким ученим був літературний персонаж
А Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
Б Яким Сомко («Чорна рада» П. Куліша)
В возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Г Басаврюк («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Д Прокіп Пістряк («Конотопська відьма»
Г. Квітки-Основ’яненка)

9. Навіяний твором видатного німецького поета Ґете сюжет балади
А «Соловей» В. Забіли
Б «Небо» М. Петренка
В «Соловейко» М. Костомарова
Г «Українська мелодія» Є. Гребінки
Д «Рибалка» П. Гулака-Артемовського

10. Занепад Української держави після Визвольної війни 1648–1654 рр. зображено в обох творах у рядку
А «Гайдамаки» Т. Шевченка і «Чорна рада» П. Куліша
Б «Чорна рада» П. Куліша і «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
В «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка і «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Максим Гримач» Марка Вовчка і «Тигролови» Івана Багряного
Д «Тигролови» Івана Багряного і «Гайдамаки» Т. Шевченка

11. Поему «Катерина» Т. Шевченко присвятив В. Жуковському на пам’ять про
А викуп із кріпацтва
Б вихід у світ «Кобзаря»
В поїздку в Україну
Г повернення із заслання
Д вступ до Петербурзької академії мистецтв

12. У творі «Великий льох» Т. Шевченко НЕ згадав історичного діяча
А Мазепу
Б Петра І
В Миколу ІІ
Г Катерину II
Д Богдана Хмельницького

13. Прочитайте уривок.
Ти не лукавила зо мною,
Ти другом, братом і сестрою
Сіромі стала.

Такими словами Т. Шевченко звертається до
А матері
Б коханої
В дружини
Г своєї долі
Д України

14. Козацькі літописи Самовидця, Грабянки та архівні документи використав для написання твору
А «Чорна рада» П. Куліш
Б «Енеїда» І. Котляревський
В «Гайдамаки» Т. Шевченко
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголь
Д «Конотопська відьма» Г. Квітка-Основ’яненко

15. Марія Олександрівна Вілінська відома в українській літературі під літературним псевдонімом
А Віктор Забіла
Б Іван Багряний
В Марко Вовчок
Г Василь Герасим’юк
Д Пантелеймон Куліш

16. Виживання людини в умовах тоталітаризму, боротьба добра і зла, справедливість і кара, моральний вибір людини на межі життя і смерті – така проблематика твору
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Енеїда» І. Котляревського
В «Гайдамаки» Т. Шевченка
Г «Тигролови» Івана Багряного
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між персонажем твору й стильовою манерою, у якій його зображено.

1 Ярема («Гайдамаки»)А сентименталізм
2 Маруся Дрот («Маруся»)Б романтизм
3 Ганна («Наймичка»)В бароко
4 Еней («Енеїда»)Г реалізм
Д класицизм

18. Установіть відповідність між персонажем твору і його характеристикою.

1 Наталка Сірко («Тигролови»)А Кромі того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, – яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших себе
2 Наталка Полтавка («Наталка Полтавка»)Б …пані ввічлива: знала, як до кого з речами обернутись.
3 Катерина («Катерина»)В Гнучка, як пантера, і така ж метка, мабуть, а строга, як царівна.
4 Леся («Чорна рада»)Г Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті… – так усі й дивляться, і так усякому на душі, мов сонечко світить.
Д Заплакані очі… У латаній свитиночці, на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина.

19. Установіть відповідність між твором і зображеним у ньому періодом історії.

1 Києво-Печерський патерикА після зруйнування Запорозької Січі
2 «Літопис Самовидця»Б самодержавна Росія І пол. ХІХ ст.
3 «Енеїда»В період Хмельниччини
4 «Сон» («У всякого своя доля…»)Г скасування кріпацтва 1861 р.
Д Київська Русь

20. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

1 ТетерваковськийА Петро Безродний
2 МойсейБ Турн
3 ЛатинВ Лейба
4 БасаврюкГ Макогоненко
Д Адам

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Жіночій долі Т. Шевченко присвятив твори (запишіть не менше трьох)

22. Із твором «Великий льох» Т. Шевченка ідейно пов’язаний його твір

23. П. Куліш написав вірш

24. На порубіжжі культур двох народів – українського та російського – творив письменник

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Як у романі «Тигролови» Іван Багряний досліджує проблему протидії вільнолюбної особистості тоталітарному суспільству?

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 3

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.