Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 2

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 2

  ВАРІАНТ 2

  Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Горду дівчину, яка захищала свою гідність і загинула, не скорившись панові, змальовано у творі
  А «Сонце низенько, вечір близенько»
  Б «Цвіте терен, цвіте терен»
  В «Ой на горі вогонь горить»
  Г «Бондарівна»

  2. Щоб показати зв’язок історії Київської Русі зі світовою історією, на початку «Повісті минулих літ» наведено епізод про
  А події після потопу з Біблії
  Б підписання миру з Візантією
  В похід князя Святослава на Візантію
  Г підписання угод із європейськими країнами

  3. Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава є
  А найважливішими книгами православних вірян
  Б книгами, упорядником яких був Нестор Літописець
  В найдавнішими рукописними книгами Київської Русі
  Г першими авторськими творами на релігійну тему на Русі

  4. Символом вольності змальовує Г. Сковорода Богдана Хмельницького у творі
  А «Dе lіbеrtate»
  Б «Собака і Вовк»
  В «Бджола та Шершень»
  Г «Всякому місту – звичай і права…»

  5. Козацькі літописи писали обидва автори в рядку
  А Нестор Літописець, Самовидець
  Б Самовидець, Ф. Прокопович
  В Ф. Прокопович, С. Величко
  Г С. Величко, Г. Грабянка
  Д Г. Грабянка, Нестор Літописець

  6. Прочитайте уривок з «Енеїди» І. Котляревського.
  Там тілько тумани великі,
  Там чутні жалобнії крики,
  Там мука грішним не мала…

  Такими словами автор описує
  А Сицилійську землю
  Б Латинську землю
  В Кумську землю
  Г Карфаген
  Д пекло

  7. Драматичні родинні стосунки, які закінчуються для головної героїні трагічно, зображено у творах
  А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка, «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка, «Катерина» Т. Шевченка
  В «Катерина» Т. Шевченка, «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Наймичка» Т. Шевченка
  Д «Наймичка» Т. Шевченка, «Конотопська відьма»
  Г. Квітки-Основ’яненка

  8. Кульмінацією п’єси «Наталка Полтавка» є епізод, коли
  А Терпилиха вимагає від Наталки погодитися на шлюб із возним
  Б Наталчин батько вигнав з дому Петра і він пішов на заробітки
  В Наталка відмовляє возному і відрікається від Петра
  Г возний погоджується на шлюб Наталки з Петром
  Д Наталка погоджується вийти заміж за возного

  9. Викриває за допомогою сатири козацько-старшинський устрій ХVIII ст. письменник
  А П. Куліш («Чорна рада»)
  Б Т. Шевченко («Гайдамаки»)
  В Марко Вовчок («Максим Гримач»)
  Г М. Гоголь («Вечір проти Івана Купала»)
  Д Г. Квітка-Основ’яненко («Конотопська відьма»)

  10. Поетами-романтиками були всі письменники в рядку
  А П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, В. Забіла
  Б П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, Г. Сковорода
  В П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, В. Герасим’юк
  Г П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, І. Величковський
  Д П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, І. Котляревський

  11. Зразком політичної сатири у творчості Т. Шевченка є твори
  А «Ісаія. Глава 35», «Доля»
  Б «Доля», «Гайдамаки»
  В «Гайдамаки», «Кавказ»
  Г «Кавказ», «І мертвим, і живим…»
  Д «І мертвим, і живим…», «Ісаія. Глава 35»

  12. У творі «Великий льох» Т. Шевченка НЕ є символічним образ
  А льоху
  Б трьох ворон
  В трьох лірників
  Г «нового Гонти»
  Д Б. Хмельницького

  13. Прочитайте уривок з балади «Причинна».
  Реве та стогне Дніпр широкий,
  Сердитий вітер завива,
  Додолу верби гне високі,
  Горами хвилю підійма.

  У наведених рядках Т. Шевченко НЕ використав художній засіб
  А уособлення
  Б алітерацію
  В гіперболу
  Г антитезу
  Д епітет

  14. Дві сюжетні лінії – історичну та любовну, які розвиваються паралельно, – має твір
  А «Марія» Т. Шевченка
  Б «Чорна рада» П. Куліша
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Д «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка

  15. Навколо двобою Многогрішного і Медвина побудовано сюжетну канву твору
  А «Кавказ» Т. Шевченка
  Б «Чорна рада» П. Куліша
  В «Тигролови» Івана Багряного
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  16. Письменники М. Мірошниченко, В. Женченко, М. Сарма-Соколовський, А. Мойсієнко продовжили в сучасній українській літературі традиції
  А П. Куліша
  Б Т. Шевченка
  В Марка Вовчка
  Г І. Котляревського
  Д І. Величковського

  Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між персонажем і його портретом.

  1 Яким СомкоА Не в шутку молодець був жвавий, товстий, високий, кучерявий, обточений, як огірок.
  2 Максим ГримачБ …голова йому нечесана, чуб не пiдголений, пика невмита, очi заспанi, уси розкудовченi, сорочка розхристана…
  3 ТурнВ …високий i вродливий; а по кармазинах скрiзь комiр i поли, гаптовані золотом; зверху кирея, пiдбита соболем; пiдпиравсь срiбною булавою.
  4 Микита ЗабрьохаГ На рiчах так бойкий, що як розговориться-розговориться, та усе не попросту, усе з писання…
  Д Ходив у жупанах, та в сап’янцях, та в атласах. І хороший був: повновидий, чорнобровий, чорноусий; а веселий, а жартовливий! Дуже його любили.

  18. Установіть відповідність між твором і жанром, до якого він належить.

  1 «Великий льох» Т. ШевченкаА оповідання
  2 «Тигролови» Івана БагряногоБ поема-містерія
  3 «Вечір проти Івана Купала» М. ГоголяВ соціально-побутова драма
  4 «Чорна рада» П. КулішаГ історичний роман
  Д пригодницький роман

  19. Установіть відповідність між літературними персонажами за їхніми родинними зв’язками.

  1 ЕнейА Марко
  2 Наталка ПолтавкаБ Катерина
  3 КоржВ Венера
  4 ГаннаГ Пидорка
  Д Терпилиха

  20. Установіть відповідність між письменником і його твором.

  1 М. КостомаровА «Соловей»
  2 В. ЗабілаБ «Рибалка»
  3 М. ПетренкоВ «Небо»
  4 М. ШашкевичГ «Соловейко»
  Д «Веснівка»

  У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Притчі про блудного сина та про сіяча входять до складу книжки під назвою

  22. «Повість минулих літ» упорядкував

  23. У творі «Енеїда» І. Котляревського порушено проблеми (запишіть не менше трьох)
  24. У ранній творчості Т. Шевченка переважають стильові ознаки літературного напряму

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Як Т. Шевченко у своїх творах оцінює діяльність Богдана Хмельницького і Переяславські угоди 1654 р. для долі України? Відповідь підтверджуйте посиланням на художні твори поета.

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 2

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.