Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 1

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 1

ВАРІАНТ 1

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Про один з обрядів весілля – прикрашання одягу бояр і нареченого квітками – ідеться в народній пісні
А «Розвий, сосно, сімсот квіток»
Б «А брат сестрицю та й розплітає»
В «Летять галочки у три рядочки»
Г «Ой матінко, та не гай мене»

2. Думку про любов кожного з нас до свого ближнього розкрито в притчі або легенді про
А перших людей Адама і Єву
Б Вавилонську вежу
В потоп на землі
Г блудного сина

3. Біблійні теми, сюжети, мотиви, образи Т. Шевченко НЕ використав у творі
А «Марія»
Б «Кавказ»
В «Катерина»
Г «Ісаія. Глава 35»

4. Пам’яткою житійної літератури є твір
А Києво-Печерський патерик
Б «Повість минулих літ»
В Ізборник Святослава
Г «Історія русів»

5. Характерною ознакою курйозного вірша є
А перевага форми над змістом
Б романтичний настрій
В двоскладова стопа
Г травестія
Д бурлеск

6. «Природжене діло є для неї (людини) найсолодша втіха» – такими словами сформульовано ідею у творі
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Тигролови» Івана Багряного
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
Д «Наталка Полтавка» І. Котляревського

7. Пісня є одним з головних засобів розкриття характеру персонажів у творі
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

8. Венера, Юнона, Зевс – герої твору
А Києво-Печерський патерик
Б «Енеїда» І. Котляревського
В «Ісаія. Глава 35» Т. Шевченка
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Вступні двері до християнської добронравності» Г. Сковороди

9. За стильовими ознаками твір «Рибалка» П. Гулака-Артемовського належить до літератури
А сентименталістської
Б реалістичної
В ренесансної
Г романтичної
Д барокової

10. Сатирично-реалістичним є твір
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Тигролови» Івана Багряного
Д «Чорна рада» П. Куліша

11. Прочитайте уривок.
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!

Такими словами звертається Т. Шевченко до
А Г. Квітки-Основ’яненка
Б І. Котляревського
В Марка Вовчка
Г М. Гоголя
Д П. Куліша

12. Т. Шевченко негативно оцінює політику російських царів щодо України в обох творах у рядку
А «Кавказ», «І мертвим, і живим…»
Б «І мертвим, і живим…», «Великий льох»
В «Великий льох», «Сон» («У всякого своя доля…»)
Г «Сон» («У всякого своя доля…»), «Доля»
Д «Доля», «Кавказ»

13. Кульмінацією твору Марка Вовчка «Максим Гримач» є епізод, коли
А Максим Гримач забороняє дочці виходити заміж за бурлаку
Б Катря дізнається, що Семен бідний козак
В Семен іде на заробітки
Г Катря кидається в річку
Д Семен гине під час бурі

14. Представниками простого народу у творі «Чорна рада» П. Куліша є
А Василь Невольник, Сомко
Б Сомко, Черевань
В Черевань, Гвинтовка
Г Гвинтовка, Божий чоловік
Д Божий чоловік, Василь Невольник

15. Нащадком гетьмана Дем’яна Многогрішного є головний герой твору
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Тигролови» Івана Багряного
В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

16. У жанрі зоропоезії творили обидва письменники в рядку
А Г. Сковорода, С. Климовський
Б С. Климовський, Є. Гребінка
В Є. Гребінка, М. Мірошниченко
Г М. Мірошниченко, В. Женченко
Д В. Женченко, Г. Сковорода

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між героєм роману «Чорна рада» П. Куліша та його портретною характеристикою.

1 Василь НевольникА Високий і вродливий; а по кармазинах скрізь комір і поли, гаптовані золотом; зверху кирея, підбита соболем; підпиравсь срібною булавою.
2 Михайло ЧереваньБ По одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом – старий «козарлюга».
3 Іван ШрамВ Був тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва. Після війни й сів хутором.
4 Іван БрюховецькийГ Дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений: невеличкий, похилий, очі йому позападали.
Д Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях. Хіба по шаблі можна було б догадуватися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота.

18. Установіть відповідність між твором і його жанром.

1 «Вечір проти Івана Купала»А поема
2 «Наймичка»Б роман
3 «Чорна рада»В драма
4 «Наталка Полтавка»Г повість
Д оповідання

19. Установіть відповідність між літературним напрямом і твором, у якому є його стильові ознаки.

1 класицизмА «Сон» («У всякого своя доля…»)
2 барокоБ «Повість минулих літ»
3 сентименталізмВ «Енеїда»
4 реалізмГ «Маруся»
Д «Всякому місту – звичай і права…»

20. Установіть відповідність між персонажами-антиподами.

1 СомкоА майор Медвин
2 ЕнейБ Лейба
3 Григорій МногогрішнийВ Тетерваковський
4 ЯремаГ Брюховецький
Д Турн

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Авторами козацьких літописів були (запишіть 2 прізвища)

22. Автором рукописних книжок «Зеґар з полузеґарком» і «Млеко» був письменник

23. «Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра» написав сучасний український письменник

24. Справжнє прізвище Марка Вовчка

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Які життєві принципи сповідував Г. Сковорода? Чи є серед них близькі вам і чим саме?

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 1

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *