Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 20

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 20

ВАРІАНТ 20

Завдання 1— 16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. До народної лірики належать
А пісні про кохання
Б історичні пісні
В балади
Г думи

2. Історію народження, життя, мученицької смерті й воскресіння Спасителя подано в
А Старому Заповіті
Б Новому Заповіті
В Пісні пісень
Г Книзі псалмів

3. НЕ належить до козацьких літопис
А Самовидця
Б Самійла Величка
В «Повість минулих літ»
Г Григорія Грабянки

4. Прочитайте уривок із твору.
Якщо ти усвідомлюєш, для чого ти народжений, і працюєш з приємністю, ти щасливий. Ори землю або носи зброю, займайся купецькою або мистецькою справою — роби те, для чого народжений…

Ці слова є суттю філософської ідеї
А хутірської філософії П. Куліша
Б спорідненої праці Г. Сковороди
В просвітництва Г. Квітки-Основ’яненка
Г національної самоідентичності Івана Багряного

5. Твір «Наталка Полтавка» І. Котляревського розпочинається з пісні
А «Цвіте терен, цвіте терен»
Б «Лугом іду, коня веду»
В «Світи, світи, місяченьку»
Г «Віють вітри, віють буйні…»
Д «Сонце низенько, вечір близенько»

6. Автором біблійної Книги псалмів вважають
А Адама
Б Мойсея
В Давида
Г Соломона
Д Ісуса Христа

7. Козак-віршотворець, автор пісні «Їхав козак за Дунай» — це
А С. Климовський
Б Ф. Прокопович
В Г. Сковорода
Г С. Величко
Д І. Мазепа

8. Сентиментальні твори в українській літературі писав
А Г. Квітка-Основ’яненко
Б І. Величковський
В І. Вишенський
Г Г. Сковорода
Д В. Забіла

9. Невеликий поетичний твір, призначений для співу, називається
А медитацією
Б поемою
В піснею
Г байкою
Д елегією

10. «Езопівська мова» була притаманна творчості
А П. Куліша («Чорна рада»)
Б Т. Шевченка («Катерина»)
В Івана Багряного («Тигролови»)
Г Г. Сковороди («Байки харківські»)
Д І. Котляревського («Наталка Полтавка»)

11. І. Карпенко-Карий назвав твір «Наталка Полтавка» І. Котляревського
А енциклопедією народознавства
Б оздобою українського письменства
В послідовно сентименталістським твором
Г першим твором нової української літератури
Д праматір’ю українського народного театру

12. В образах Зевса, Еола, Нептуна, Венери, Юнони І. Котляревський засуджує
А аполітичність, жадібність, конкуренцію царського двору
Б байдужість карфагенського та римського панства до простого народу
В неготовність українського суспільства до творення своєї держави
Г марнотратство, розпусне життя та байдужість до народу українського панства
Д відсутність патріотизму, боягузливість, корисливість українських перевертнів-«землячків»

13. Християнським дидактизмом пронизано твір
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Наймичка» Т. Шевченка
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
Д «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

14. Загарбницькі війни, що супроводжувалися приєднанням нових територій і які російське самодержавство прикривало благородними намірами, засуджує Т. Шевченко у творі
А «Кавказ»
Б «Причинна»
В «Гайдамаки»
Г «Великий льох»
Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

15. Археологічні розкопки, які проводив російський уряд в Україні, стали для Т. Шевченка поштовхом до написання твору
А «Катерина»
Б «Кавказ»
В «Великий льох»
Г «І мертвим, і живим… »
Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

16. У першому розділі твору «Тигролови» Івана Багряного введено пісню, що є символом нездоланності духу українців.
А «Ой на горі та женці жнуть»
Б «Ой у полі червона калина…»
В «Лугом іду, коня веду…»
Г «Стоїть явір над водою»
Д «Забіліли сніги…»

Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і персонажем у ньому.

1 «Маруся»А Михайло Черевань
2 «Наймичка»Б Катря
3 «Чорна рада»В Марко
4 «Максим Гримач»Г Василь
Д Максим Залізняк

Відповідь:
1—Г
2—В
3—А
4—Б

18. Установіть відповідність між героєм і його характеристикою.

1 Катря ГримачА Він дисциплінований і точний, і не схильний вдаватись у дрібниці. Тим часом не марнує часу на теревені: п’є отак собі бордо і студіює промову Вождя.
2 майор МедвинБ Огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі…
3 Наталка ПолтавкаВ Був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений: невеличкий, похилий, очі йому позападали і наче до чого придивляються.
4 Яким СомкоГ Хороша і розумна, а до того і добра; тілько не багата. Вони недавно тут посели лись і дуже бідно живуть.
Д Сорочка тоненька і плахта шовкова, пояс сріблом цвіткований, черевички високі; дрібно, дрібнесенько русу косу заплела, і золотий перстень блищить на правій руці.

Відповідь:
1—Д
2—А
3—Г
4—Б

19. Установіть відповідність між персонажами, які перебувають у родинних зв’язках.

1 Денис СіркоА Микита
2 Михайло ЧереваньБ Терпилиха
3 Наталка ПолтавкаВ Грицько
4 КатеринаГ Леся
Д Івась

Відповідь:
1—В
2—Г
3—Б
4—Д

20. Установіть відповідність між письменником і його твором.

1 П. КулішА «Доля»
2 Є. ГребінкаБ «До рідного народу»
3 М. КостомаровВ «Українська мелодія»
4 Т. ШевченкоГ «Веснівка»
Д «Соловейко»

Відповідь:
1—Б
2—В
3—Д
4—А

У завданнях 21— 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Невеличка за обсягом комічна сценка побутового характеру, яку виконували між актами великого драматичного твору, — це
Відповідь:
інтермедія

22. За авторським визначенням, твір І. Котляревського «Наталка Полтавка» за жанром — це
Відповідь:
малоросійська опера

23. Перший переклад біблійного тексту староукраїнською мовою — це
Відповідь:
Пересопницьке Євангеліє

24. Уперше твір Івана Багряного «Тигролови» побачив світ під назвою
Відповідь:
«Звіролови»

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Як ви ставитеся до проблеми, порушеної у творі «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя, що заради матеріальних благ людина може пожертвувати своєю душею?

Зрозуміло, що навіть для скромного існування людині потрібні деякі матеріальні засоби. А за часів, описаних М. Гоголем в оповіданні «Вечір проти Івана Купала», треба було мати певні статки, щоб заможний батько віддав свою доньку за козака. Саме бажання одружитися на красуні Пидорці штовхнуло бідного Петруся на зносини з нечистою силою. Та збагачення такою ціною зруйнувало в Петрусеві людину: наперекір людській природі він убив малого Івася — Пидорчиного брата. І хоч Петро оженився на коханій дівчині, гріх, якому немає спокути, позбавив його родинного щастя, призвів до трагічного фіналу.

Сьогодення наводить нам непоодинокі приклади шлюбів за розрахунком. Чи це не є жертвування душею заради матеріальних благ? Адже такі шлюби приречуть людину на життя «в золотій клітці», де, як правило, нема жодного натяку на взаєморозуміння, душевне спілкування тощо. В результаті людина нівечить сенс свого існування, стає рабом матеріального комфорту.

Я вважаю, що розмінювання душі на гроші псує людину, робить її заручником матеріальних потреб. Тож не варто перетворювати своє життя на гонитву за купюрами.

ля державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 20

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

Комментарии закрыты.