Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 20

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 20

  ВАРІАНТ 20

  Завдання 1— 16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. До народної лірики належать
  А пісні про кохання
  Б історичні пісні
  В балади
  Г думи

  2. Історію народження, життя, мученицької смерті й воскресіння Спасителя подано в
  А Старому Заповіті
  Б Новому Заповіті
  В Пісні пісень
  Г Книзі псалмів

  3. НЕ належить до козацьких літопис
  А Самовидця
  Б Самійла Величка
  В «Повість минулих літ»
  Г Григорія Грабянки

  4. Прочитайте уривок із твору.
  Якщо ти усвідомлюєш, для чого ти народжений, і працюєш з приємністю, ти щасливий. Ори землю або носи зброю, займайся купецькою або мистецькою справою — роби те, для чого народжений…

  Ці слова є суттю філософської ідеї
  А хутірської філософії П. Куліша
  Б спорідненої праці Г. Сковороди
  В просвітництва Г. Квітки-Основ’яненка
  Г національної самоідентичності Івана Багряного

  5. Твір «Наталка Полтавка» І. Котляревського розпочинається з пісні
  А «Цвіте терен, цвіте терен»
  Б «Лугом іду, коня веду»
  В «Світи, світи, місяченьку»
  Г «Віють вітри, віють буйні…»
  Д «Сонце низенько, вечір близенько»

  6. Автором біблійної Книги псалмів вважають
  А Адама
  Б Мойсея
  В Давида
  Г Соломона
  Д Ісуса Христа

  7. Козак-віршотворець, автор пісні «Їхав козак за Дунай» — це
  А С. Климовський
  Б Ф. Прокопович
  В Г. Сковорода
  Г С. Величко
  Д І. Мазепа

  8. Сентиментальні твори в українській літературі писав
  А Г. Квітка-Основ’яненко
  Б І. Величковський
  В І. Вишенський
  Г Г. Сковорода
  Д В. Забіла

  9. Невеликий поетичний твір, призначений для співу, називається
  А медитацією
  Б поемою
  В піснею
  Г байкою
  Д елегією

  10. «Езопівська мова» була притаманна творчості
  А П. Куліша («Чорна рада»)
  Б Т. Шевченка («Катерина»)
  В Івана Багряного («Тигролови»)
  Г Г. Сковороди («Байки харківські»)
  Д І. Котляревського («Наталка Полтавка»)

  11. І. Карпенко-Карий назвав твір «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  А енциклопедією народознавства
  Б оздобою українського письменства
  В послідовно сентименталістським твором
  Г першим твором нової української літератури
  Д праматір’ю українського народного театру

  12. В образах Зевса, Еола, Нептуна, Венери, Юнони І. Котляревський засуджує
  А аполітичність, жадібність, конкуренцію царського двору
  Б байдужість карфагенського та римського панства до простого народу
  В неготовність українського суспільства до творення своєї держави
  Г марнотратство, розпусне життя та байдужість до народу українського панства
  Д відсутність патріотизму, боягузливість, корисливість українських перевертнів-«землячків»

  13. Християнським дидактизмом пронизано твір
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Наймичка» Т. Шевченка
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
  Д «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

  14. Загарбницькі війни, що супроводжувалися приєднанням нових територій і які російське самодержавство прикривало благородними намірами, засуджує Т. Шевченко у творі
  А «Кавказ»
  Б «Причинна»
  В «Гайдамаки»
  Г «Великий льох»
  Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

  15. Археологічні розкопки, які проводив російський уряд в Україні, стали для Т. Шевченка поштовхом до написання твору
  А «Катерина»
  Б «Кавказ»
  В «Великий льох»
  Г «І мертвим, і живим… »
  Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

  16. У першому розділі твору «Тигролови» Івана Багряного введено пісню, що є символом нездоланності духу українців.
  А «Ой на горі та женці жнуть»
  Б «Ой у полі червона калина…»
  В «Лугом іду, коня веду…»
  Г «Стоїть явір над водою»
  Д «Забіліли сніги…»

  Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором і персонажем у ньому.

  1 «Маруся»А Михайло Черевань
  2 «Наймичка»Б Катря
  3 «Чорна рада»В Марко
  4 «Максим Гримач»Г Василь
  Д Максим Залізняк

  Відповідь:
  1—Г
  2—В
  3—А
  4—Б

  18. Установіть відповідність між героєм і його характеристикою.

  1 Катря ГримачА Він дисциплінований і точний, і не схильний вдаватись у дрібниці. Тим часом не марнує часу на теревені: п’є отак собі бордо і студіює промову Вождя.
  2 майор МедвинБ Огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі…
  3 Наталка ПолтавкаВ Був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений: невеличкий, похилий, очі йому позападали і наче до чого придивляються.
  4 Яким СомкоГ Хороша і розумна, а до того і добра; тілько не багата. Вони недавно тут посели лись і дуже бідно живуть.
  Д Сорочка тоненька і плахта шовкова, пояс сріблом цвіткований, черевички високі; дрібно, дрібнесенько русу косу заплела, і золотий перстень блищить на правій руці.

  Відповідь:
  1—Д
  2—А
  3—Г
  4—Б

  19. Установіть відповідність між персонажами, які перебувають у родинних зв’язках.

  1 Денис СіркоА Микита
  2 Михайло ЧереваньБ Терпилиха
  3 Наталка ПолтавкаВ Грицько
  4 КатеринаГ Леся
  Д Івась

  Відповідь:
  1—В
  2—Г
  3—Б
  4—Д

  20. Установіть відповідність між письменником і його твором.

  1 П. КулішА «Доля»
  2 Є. ГребінкаБ «До рідного народу»
  3 М. КостомаровВ «Українська мелодія»
  4 Т. ШевченкоГ «Веснівка»
  Д «Соловейко»

  Відповідь:
  1—Б
  2—В
  3—Д
  4—А

  У завданнях 21— 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Невеличка за обсягом комічна сценка побутового характеру, яку виконували між актами великого драматичного твору, — це
  Відповідь:
  інтермедія

  22. За авторським визначенням, твір І. Котляревського «Наталка Полтавка» за жанром — це
  Відповідь:
  малоросійська опера

  23. Перший переклад біблійного тексту староукраїнською мовою — це
  Відповідь:
  Пересопницьке Євангеліє

  24. Уперше твір Івана Багряного «Тигролови» побачив світ під назвою
  Відповідь:
  «Звіролови»

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Як ви ставитеся до проблеми, порушеної у творі «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя, що заради матеріальних благ людина може пожертвувати своєю душею?

  Зрозуміло, що навіть для скромного існування людині потрібні деякі матеріальні засоби. А за часів, описаних М. Гоголем в оповіданні «Вечір проти Івана Купала», треба було мати певні статки, щоб заможний батько віддав свою доньку за козака. Саме бажання одружитися на красуні Пидорці штовхнуло бідного Петруся на зносини з нечистою силою. Та збагачення такою ціною зруйнувало в Петрусеві людину: наперекір людській природі він убив малого Івася — Пидорчиного брата. І хоч Петро оженився на коханій дівчині, гріх, якому немає спокути, позбавив його родинного щастя, призвів до трагічного фіналу.

  Сьогодення наводить нам непоодинокі приклади шлюбів за розрахунком. Чи це не є жертвування душею заради матеріальних благ? Адже такі шлюби приречуть людину на життя «в золотій клітці», де, як правило, нема жодного натяку на взаєморозуміння, душевне спілкування тощо. В результаті людина нівечить сенс свого існування, стає рабом матеріального комфорту.

  Я вважаю, що розмінювання душі на гроші псує людину, робить її заручником матеріальних потреб. Тож не варто перетворювати своє життя на гонитву за купюрами.

  ля державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 20

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.