Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 2

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 2

ВАРІАНТ 2

Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Належить до жанру народної ліричної пісні твір
А «Бондарівна»
Б «Козака несуть»
В «Ой летіла стріла»
Г «Лугом іду, коня веду»

2. Літопис «Повість минулих літ» розповідає про подвиги
А гетьманів
Б руських князів
В козацької старшини
Г ватажків козацьких походів

3. Чорноризець Прохір, герой оповідання Києво-Печерського патерика, умів
А перетворювати лободу на хліб, а попіл — на сіль
Б зупиняти поглядом ворогів
В викликати бурю
Г літати

4. Мотив особистої свободи як найбільшої цінності людини звучить у творі Г. Сковороди
А «Всякому місту — звичай і права…»
Б «Бджола та Шершень»
В «Собака і Вовк»
Г «De libertate»

5. Яскраво проявилися ознаки стилю бароко у творчості
А П. Куліша
Б Т. Шевченка
В Марка Вовчка
Г І. Величковського
Д Г. Квітки-Основ’яненка

6. Суспільне зло й соціальна несправедливість будуть покарані — стверджує автор «Енеїди» в епізодах
А пекла і раю
Б початку мандрів Енея
В поєдинку Енея з Турном
Г перебування троянців у Карфагені
Д під час зустрічі Енея з Латином

7. Обряди сватання та поховання описано у творі
А П. Куліша («Чорна рада»)
Б Т. Шевченка («Катерина»)
В Марка Вовчка («Максим Гримач»)
Г Г. Квітки-Основ’яненка («Маруся»)
Д І. Котляревського («Наталка Полтавка»)

8. Переказ про чарівну квітку папороті, яка виконує всі бажання, є у творі
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г «Чорна рада» П. Куліша
Д «Причинна» Т. Шевченка

9. Характерною ознакою твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка є
А поєднання реалістичних і фантастичних елементів
Б використання прийому сну для розвитку сюжету
В виконання персонажами народних пісень
Г зображення подій протягом одного дня
Д поетичне зображення картин природи

10. Гонту й Залізняка як реальних історичних діячів зображено у творі Т. Шевченка
А «Гайдамаки»
Б «До Основ’яненка»
В «Чигрине, Чигрине…»
Г «Сон» («У всякого своя доля…»)
Д «На вічну пам’ять Котляревському»

11. Прочитайте уривок.
…нехай гинуть
У ворога діти,
Спи, гетьмане, поки встане
Правда на сім світі.

Ці рядки з твору Т. Шевченка
А «Великий льох»
Б «Гайдамаки»
В «Чигрине, Чигрине…»
Г «І мертвим, і живим…»
Д «Стоїть в селі Суботові…»

12. Прочитайте уривок із твору «Стоїть в селі Суботові…» Т. Шевченка
…встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..

Ці рядки розкривають
А тему
Б ідею
В конфлікт
Г проблему
Д кульмінацію

13. Бурлескно-травестійною поемою є твір
А «Всякому місту — звичай і права…» Г. Сковороди
Б «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
В «Заворожена криниця» П. Куліша
Г «Енеїда» І. Котляревського
Д «Причинна» Т. Шевченка

14. Утверджує думку про те, що національна еліта — провідна сила для розумної організації українського суспільства,
А П. Куліш («Чорна рада»)
Б Т. Шевченко («Гайдамаки»)
В Іван Багряний («Тигролови»)
Г Т. Шевченко («Великий льох»)
Д Г. Квітка-Основ’яненко («Конотопська відьма»)

15. Національно свідомою людиною, що «…бачить таке, чого видющий не побачить», є герой твору «Чорна рада» П. Куліша
А Сомко
Б Черевань
В Гвинтовка
Г Божий чоловік
Д полковник Шрам

16. У жанрі зоропоезії творили обидва письменники в рядку
А Г. Сковорода, М. Мірошниченко
Б М. Мірошниченко, В. Женченко
В В. Женченко, В. Забіла
Г В. Забіла, Т. Шевченко
Д Т. Шевченко, Г. Сковорода

Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

1 ТетерваковськийА Марко
2 ЕнейБ Петро Шрам
3 ГаннаВ Макогоненко
4 ЛесяГ Пістряк
Д Турн

Відповідь:
1—В
2—Д
3—А
4—Б

18. Установіть відповідність між персонажами-антиподами.

1 СомкоА Медвин
2 ЕнейБ Лейба
3 Григорій МногогрішнийВ Тетерваковський
4 ЯремаГ Брюховецький
Д Турн

Відповідь:
1—Г
2—Д
3—А
4—Б

19. Установіть відповідність між назвою твору та його ідеєю.

1 «Конотопська відьма»А засудження нечесних способів пошуку багатства
2 «Бджола та Шершень»Б засудження тоталітарної суті СРСР, утвердження думки про перемогу добра над злом
3 «Вечір проти Івана Купала»В викриття некультурності, самодурства, здирництва козацької старшини
4 «Тигролови»Г оспівування дружби й порозуміння між народами
Д уславлення улюбленої праці, яка є джерелом щастя; засудження паразитичного способу існування

Відповідь:
1—В
2—Д
3—А
4—Б

20. Установіть відповідність між героєм твору «Тигролови» Івана Багряного та його портретною характеристикою.

1 Григорій МногогрішнийА Бравий майор — чорнобривий, з м’ясистим носом, віком понад тридцять літ.
2 МедвинБ Юнак — 25 літ, русявий, атлет, авіатор.
3 Денис СіркоВ Високий, як батько, дебелий красень. Молодий — років 25. На ньому військовий, старенький френч. На голові набакир кепка, а з-під неї буйний чуб кучерявиться.
4 Грицько СіркоГ Мав широку радісну посмішку цілим своїм квадратовим, косооким обличчям.
Д Попереду дід. Не дід, а вусатий дідуган, дебелий, високий, червоновидий, волохаті груди випинаються з білої пазухи.

Відповідь:
1—Б
2—А
3—Д
4—В

У завданнях 21—24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. До весільних належать пісні (запишіть не менше двох)
Відповідь:
«До бору, дружечки, до бору», «Розвий, сосно, сімсот квіток», «Летять галки в три рядочки».

22. У Галичині М. Шашкевич, І. Вагилевич і Я. Головацький заснували гурток
Відповідь:
Руська трійця.

23. Книгою Книг називають твір
Відповідь:
Біблію.

24. Сучасний український поет В. Герасим’юк написав вірші
Відповідь:
«Чоловічий танець», «Жива ватра», «Перший сніг».

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Поясніть роль І. Котляревського в розвитку нової української літератури.

Іван Котляревський жив у похмуру епоху, коли під загрозою знищення опинилася українська мова, культура. На той час Україна втратила рештки автономії, народ був закріпачений і страждав від національного та соціального гноблення.

Велику сміливість виявив письменник, піднісши свій голос на захист рідного народу. Його «Енеїда» — перший друкований твір, написаний живою українською розмовною мовою. Саме тому 1798 рік, рік видання «Енеїди», вважають початком народження нової української літератури, а Котляревського — її зачинателем. У поемі так широко зображене життя різних верств українського суспільства XVIII ст., що цей твір називають енциклопедією народного життя. Письменник прагнув показати, що його народ, долаючи безліч перешкод, прагне збудувати свою віками омріяну державу. І це було новим словом в українській літературі.

Новатором виступив Котляревський і в драматургії, створивши п’єсу «Наталка Полтавка». Його героїня, бідна дівчина Наталка, сміливо відстоює своє право на щастя, впливаючи навіть на оточуючих: підтримує коханого, зворушує возного, з яким заручена, примушує матір змінити свою думку. І все це письменник зобразив яскраво, жваво, поетично, з багатьма піснями, з гумором, представивши таким чином багатство, різноплановість, поетичність, самобутність культури нашого народу, український національний характер.

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 2

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання