Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 18

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 18

ВАРІАНТ 18

Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. На дівич-вечорі виконується пісня
А «А брат сестрицю та й розплітає»
Б «Сонце низенько, вечір близенько»
В «В кінці греблі шумлять верби»
Г «Цвіте терен, цвіте терен»

2. Курйозні барокові вірші писав
А П. Куліш
Б Т. Шевченко
В Г. Сковорода
Г І. Величковський

3. Події давньоруської історії, записані в хронологічному порядку «за літами», — це тема
А Біблії
Б «Історії русів»
В «Повісті минулих літ»
Г Києво-Печерського патерика

4. Малоросійською оперою назвав свій драматичний твір
А Г. Квітка-Основ’яненко
Б І. Котляревський
В Ф. Прокопович
Г Т. Шевченко

5. Вертеп — це
А драматичний твір, побудований на синтезі музики, слова, дії
Б музична п’єса, що ставилася між актами великого драматичного твору
В п’єса побутового характеру, що ставилася між актами великого драматичного твору
Г вид лялькового театрального дійства, у сюжеті якого наявні євангельська й етнографічна основи
Д драматичний твір, у якому засобами гумору й сатири викриваються недоліки людей і вади суспільства

6. Релігійно-світоглядні засади християнства є ідейною та композиційною основою збірки
А «Русалка Дністровая»
Б «Три літа» Т. Шевченка
В «Позичена кобза» П. Куліша
Г «Співи крізь сльози» В. Забіли
Д «Сад божественних пісень» Г. Сковороди

7. Виховати з варварів цивілізований народ, навчити його жити за законами Божими — таке завдання в Біблії мав виконати
А Прохор чорноризець
Б Мойсей
В Соломон
Г Давид
Д Адам

8. У ХVІІ— ХVІІІ ст. створювали викладачі духовних шкіл, а студенти ставили драматичні твори
А трагедії
Б комедії
В водевілі
Г оперети
Д шкільні драми

9. Порушує народні традиції, щоб захистити своє кохання, розриває стосунки після заручин
А Наталка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Б Пидорка («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
В Маруся («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
Г Катря («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Д Леся («Чорна рада» П. Куліша)

10. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського
Махне мечем — врагів десятки Лежать, повиставлявши п’ятки; Так в гніві сильно їх кришив.

Так схарактеризовано
А Палланта
Б Евріала
В Дареса
Г Турна
Д Енея

11. Зразком українського сентименталізму є твір
А «Небо» М. Петренка
Б «Чорна рада» П. Куліша
В «Катерина» Т. Шевченка
Г «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
Д «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

12. «З душею добрий лад,
…веселий в серці сміх» — такий ідеал ліричного героя твору
А «Соловей» В. Забіли
Б «Троє схотінок» П. Куліша
В «Соловейко» М. Костомарова
Г «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
Д «Їхав козак за Дунай» С. Климовського

13. Прочитайте уривок із твору Т. Шевченка.
…Слава! Слава!
Хортам, і гончим, і псарям,
І нашим батюшкам-царям
Слава!

Це уривок із твору
А «І мертвим, і живим…»
Б «Ісаія. Глава 35»
В «Великий льох»
Г «Гайдамаки»
Д «Кавказ»

14. Незвичайного героя, який долає перешкоди на своєму шляху, знаходиться на межі життя і смерті й таки перемагає свого ворога, зображено у творі
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Ніч проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Тигролови» Івана Багряного
Д «Великий льох» Т. Шевченка

15. Проливши людську кров, герой отримує бажане багатство, але не стає щасливим — така тема твору
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Тигролови» І. Багряного
Д «Чорна рада» П. Куліша

16. На антитезі побудовано твір
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Тигролови» Івана Багряного
Д «Великий льох» Т. Шевченка

Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між героєм і його життєвою долею.

1 Іван ГонтаА віддав свою душу, щоб бути поруч із коханою, а без душі жити не зміг
2 Петро БезріднийБ щоб довести свою відданість народу, жертвує найдорожчим
3 МедвинВ для нього честь і слава важливіші за власне життя, авантюрист і юрода
4 Кирило ТурГ мав знищити свого ідейного ворога, та безславно загинув від його руки
Д загинув, так і не дочекавшись щастя з коханою

Відповідь:
1—Б
2—А
3—Г
4—В

18. Установіть відповідність між героєм і твором, у якому про нього йдеться.

1 кобзар ВолохА «Тигролови» Івана Багряного
2 Божий чоловікБ «Гайдамаки» Т. Шевченка
3 Пятро ДядоровВ «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
4 Петро БезріднийГ «Максим Гримач» Марка Вовчка
Д «Чорна рада» П. Куліша

Відповідь:
1—Б
2—Д
3—А
4—В

19. Установіть відповідність між літературним напрямом та художнім твором.

1 романтизмА «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
2 барокоБ «Всякому місту — звичай і права…» Г. Сковороди
3 сентименталізмВ «Енеїда» І. Котляревського
4 реалізмГ «Причинна» Т. Шевченка
Д «У нашім раї на землі…» Т. Шевченка

Відповідь:
1—Г
2—Б
3—А
4—Д

20. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

1 метафораА А в світі якеє життя сироті?
2 риторичне запитанняБ Аж у душі похолоне,
Аж замре серденько.
3 антитезаВ Не щебечи, соловейку,
Як сонце пригріє!
4 порівнянняГ За городом качки пливуть,
Каченята крячуть…
Вбогі дівки заміж ідуть,
А багаті плачуть.
Д У містечку Богуславку Каньовського пана
Там гуляла Бондарівна, як пишная пава.

Відповідь:
1—Б
2—А
3—Г
4—Д

У завданнях 21— 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. «Енеїду» І. Котляревського написано на основі сюжету твору
Відповідь:
«Енеїда» Вергілія.

22. Твори «Цвіте терен», «Місяць на небі, зіроньки сяють», «За городом качки пливуть» за родовою ознакою належать до
Відповідь:
родинно-побутових ліричних пісень.

23. Вогнище у вірші В. Герасим’юка названо діалектним словом
Відповідь:
ватра.

24. Невеликий віршований або прозовий повчальний твір алегоричного змісту — це
Відповідь:
байка.

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Які вчинки Микити Забрьохи, героя твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка, викликають осуд, а які — співчуття?

У повісті «Конотопська відьма» засуджуються життя й побут козацької старшини кінця XVIII століття. Микита Забрьоха наділений саме такими рисами та чинить такі дії, які гідні саме осуду. Чого варті його бундючність і зверхне ставлення до людей! Навіть Пістрякові він зауважус, хто перед козаками сотник, а хто лише писар. Годі вже й казати про його ставлення до вільних козаків, яких він мав мало не за кріпаків.

Микита Уласович Забрьоха мас велику владу, керує цілою конотопською сотнею, проте розумово відсталий, неосвічений. Він неписьменний, «хоч у школі вчився і “Вірую” почав було вчити», а рахувати вміє лише до тридцяти. Мова його брутальна й лайлива. Усіма вчинками сотника керує писар Пістряк, за порадою якого Забрьоха ігнорує «повеленіє» з Чернігова виступати з козаками в похід, а натомість розпочинає топлення відьом. Недарма ж полковник констатував: «Конотопський сотник,., ти єси дурень!»

Осуд викликають також інтереси Забрьохи, обмежені смачною їжею, непробудним сном та розвагами з наймичкою Пазькою.

А співчуття викликають хіба що епізоди виривання Зубихою вусів під час ворожіння та гірке розчарування сотника, коли він побачив хорунжівну Олену поруч із Халявським, а біля себе підстаркувату потворну Солоху. Але й співчуття спричинені негативними рисами Микити Уласовича.

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 18

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

Комментарии закрыты.