Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 17

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 17

ВАРІАНТ 17

Завдання 1— 16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. За родовою ознакою ліричним є твір
А «Місяць на небі, зіроньки сяють»
Б «Ой на горі вогонь горить»
В «Ой летіла стріла» Г «Бондарівна»

2. Прочитайте уривок із твору.
Скажи ж мені, мій братику,
Королевий цвіте,
Нащо мене Бог поставив
Цвітом на сім світі?

Це слова з твору Т. Шевченка
А «Причинна»
Б «Катерина»
В «Лілея»
Г «Наймичка»

3. Возний Тетерваковський, персонаж твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського, служив у місті
А казначеєм
Б юристом
В писарчуком
Г урядовцем

4. Прагнення втекти від тяжкого сирітського життя, пошуки щастя для самотньої душі ліричного героя — це тема твору
А «Соловей» В. Забіли
Б «Небо» М. Петренка
В «Мені однаково» Т. Шевченка
Г «Українська мелодія» Є. Гребінки

5. Усвідомлення своєї помилки, каяття, спокута і повернення до життя через всепрощаючу батьківську любов — тема біблійного твору
А притчі про сіяча
Б історії життя Мойсея
В легенди про Вавилонську вежу
Г легенди про створення світу
Д притчі про блудного сина

6. Ідеї «сродності», морального і духовного самовдосконалення, пошуки власного місця у світі через самопізнання — головні принципи життя
А Т. Шевченка
Б Г. Сковороди
В Є. Гребінки
Г М. Шашкевича
Д П. Куліша

7. Вишуканий поетичний твір, що має незвичайну форму або поєднання зорових і слухових ефектів, називається
А елегією
Б романсом
В курйозним віршем
Г медитацією
Д сонетом

8. Події Хмельниччини описано в
А літописі Григорія Грабянки
Б Києво-Печерському патерику
В «Повісті минулих літ»
Г Київському літописі
Д Галицько-Волинському літописі

9. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського
Розкудкудакалась, як квочка,
Енея не любила — страх;
Давно вона уже хотіла,
Щоб його душка полетіла
К чортам і щоб і дух не пах.

Так І. Котляревський характеризує
А Венеру
Б Юнону
В Сівіллу
Г Лавинію
Д Амату

10. Прочитайте уривок із повісті «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка.
Дванадцять год учився у дяка в школі: у год вчистив граматику, два годи вчив часловець, півчварта года сидів над псалтирем і з молитвами зовсім вивчив, та півп’ята года вчився писати, а цілісінький год вчився на щотах.

Так автор розповідає про
А Уласа Забрьоху
Б Микиту Забрьоху
В Прокопа Пістряка
Г хорунженка
Д пана Халявського

11. Кульмінацією в сюжеті твору «Максим Гримач» Марка Вовчка є епізод
А звістка про смерть Семена під час бурі на Дніпрі
Б кохання Катрі й Семена
В самогубство Катрі
Г розповідь про сім’ю Максима Гримача
Д страждання старого батька через провину перед дочкою

12. Надмірна чутливість героїв з народу, страждання яких пов’язані з душевними переживаннями, — це одна з головних ознак творів літературного напряму
А бароко
Б класицизму
В сентименталізму
Г реалізму
Д романтизму

13. Прочитайте уривок із твору.
Все упованіє моє
На тебе, мій пресвітлий раю,
На тебе, Мати, возлагаю,
Святая сило всіх святих,
Пренепорочная, благая!

Так починає свій твір про материнський подвиг і самопожертву
А М. Петренко («Небо»)
Б Т. Шевченко («Марія»)
В П. Куліш («Троє схотінок»)
Г І. Котляревський («Енеїда»)
Д Є. Гребінка («Українська мелодія»)

14. Однаковими за жанром є твори
А «Доля» Т. Шевченка і «Енеїда» І. Котляревського
Б «Чорна рада» П. Куліша і «Наталка Полтавка» І. Котляревського
В «Максим Гримач» Марка Вовчка і «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя і «Тигролови» Івана Багряного
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка і «Бджола та Шершень» Г. Сковороди

15. Державно-політичний авантюризм уособлює у творі «Чорна рада» П. Куліша
А Яким Сомко
Б Матвій Гвинтовка
В Михайло Черевань
Г Іван Брюховецький
Д Васюта Золотаренко

16. Верлібром написано твір
А «Соловей» В. Забіли
Б «Доля» Т. Шевченка
В «De libertate» Г. Сковороди
Г «До рідного народу» П. Куліша
Д «Чоловічий танець» В. Герасим’юка

Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і героєм, зображеним у ньому.

1 «Марія»А Оксана
2 «Чорна рада»Б Корж
3 «Вечір проти Івана Купала»В Матвій Гвинтовка
4 «Гайдамаки»Г Денис Сірко
Д Іван з Назарета

Відповідь:
1—Д
2—В
3—Б
4—А

18. Установіть відповідність між героєм твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського та його характеристикою.

1 вознийА Чоловік знаменитий басом своїм, ізучен ярмолоя і дуже знаєть печерськолаврський напів.
2 ТерпилоБ Пив, гуляв і шахровав гроші; покинув свій промисел і мало-помалу розточив своє добро, розпився…
3 виборнийВ Хлопець виріс славний, гарний, добрий, проворний і роботящий.
4 ПетроГ Юриста завзятий і хапун такий, що із рідного батька злупить!
Д Чоловічок і добрий був би, так біда — хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається; де не посій, там і уродиться.

Відповідь:
1—Г
2—Б
3—Д
4—В

19. Установіть відповідність між твором і проблемою, порушеною в ньому.

1 «Великий льох» Т. ШевченкаА нерівний шлюб, що приносить нещастя
2 «Небо» М. ПетренкаБ щастя, що дарує «природжене діло»
3 «Українська мелодія» Є. ГребінкиВ знищення національної самосвідомості українців у часи російського імперського режиму
4 «Бджола та Шершень» Г. СковородиГ авантюризм і кар’єризм
Д самотність ліричного героя-сироти, пошуки щастя

Відповідь:
1—В
2—Д
3—А
4—Б

20. Установіть відповідність між ідейно схожими персонажами

1 Прокіп Пістряк («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)А кобзар Волох («Гайдамаки» Т. Шевченка)
2 Божий чоловік («Чорна рада» П. Куліша)Б Семен («Максим Гримач» Марка Вовчка)
3 Петро («Наталка Полтавка» І. Котляревського)В Григорій («Тигролови» Івана Багряного)
4 Еней («Енеїда» І. Котляревського)Г Кирило Тур («Чорна рада» П. Куліша)
Д Борис Тетерваковський («Наталка Полтавка» І. Котляревського)

Відповідь:
1—Д
2—А
3—Б
4—Г

У завданнях 21— 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Як називаються тропи: кінь вороний, біле личко, молода дівчина, карі оченята?
Відповідь:
Це постійні епітети.

22. Невелика за обсягом комічна сценка побутового характеру, яку виконували між актами великого драматичного твору, — це
Відповідь:
інтермедія

23. Розв’язкою в історичній сюжетній лінії роману П. Куліша «Чорна рада» є епізод
Відповідь:
страти Сомка та Васюти, героїчна смерть Шрама.

24. У творі Івана Багряного «Тигролови» дракон символізує
Відповідь:
репресивну тоталітарну систему.

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. За які якості можна вважати Кирила Тура уособленням найкращих рис українського козацтва? (За романом П. Куліша «Чорна рада»).

Відомо, що спільноту творять окремі особистості. Українське козацтво — це спільнота вільних озброєних людей, що з XV століття існувала на українських теренах. Козакам, оборонцям рідної були притаманні певні риси: відвага й волелюбність, повага до гетьмана, шанобливе ставлення до старших, побратимство тощо. Художня література донесла до нас козацькі образи, які унаочнюють життя на Запорозькій січі. Народні думи й балади, твори Шевченка і Квітки-Основ’яненка доносять до нас галерею козацьких ностатей, носіїв різних рис українського козацтва.

Змалював козацькі постаті і Пантелеймон Куліш в історичному романі «Чорна рада». З-поміж низки образів у романі виділяється Кирило Тур. Які ж риси втілює цей представник юного козацтва? «Добрий він, і душа щира, козацька»,— каже про нього Яким Сомко. Кирило оповитий романтикою запорозьких подвигів, січового братства. Маленьким хлоп’ям вивезений батьком на Січ, він виріс гордим, упевненим у своїх силах. Відважний і великодушний, молодий Тур ладен віддати життя за бойове побратимство. Разом із тим це поетична, романтична натура, нро що свідчить, зокрема, епізод порятунку дівчини від шлюбу з нелюбом. Змістом життя Кирила є «честь і слава, військова справа, щоб і сама себе на сміх не давала, і ворога під ноги топтала».існувала на українських теренах. Козакам, оборонцям рідної

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 17

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання