Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 16

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 16

  ВАРІАНТ 16

  Завдання 1— 16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Зустрічі двох закоханих, їхні ніжні почуття оспівано в народній пісні
  А «Цвіте терен, цвіте терен»
  Б «Сонце низенько, вечір близенько»
  В «За городом качки пливуть»
  Г «Летять галочки у три рядочки»

  2. Микита Забрьоха — головний герой твору
  А «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Г «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  3. Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
  Скажіть мені перше, для чого люди женяться? Мені здається, для того, щоб завести хазяйство і сімейство; жити люб’язно і дружно; бути вірними до смерті і помагати одно одному. А пан, який жениться на простій дівці, чи буде її вірно любити?

  Так запитує Наталка в
  А Терпилихи
  Б Миколи
  В Тетерваковського
  Г Макогоненка

  4. Твір «Катерина» Т. Шевченко присвятив
  А К. Брюллову
  Б В. Григоровичу
  В В. Жуковському
  Г Я. де Бальмену

  5. Фігурні вірші є у творчій спадщині
  А П. Куліша
  Б Т. Шевченка
  В І. Котляревського
  Г С. Климовського
  Д І. Величковського

  6. Про розселення народів після всесвітнього потопу і життя слов’янських племен, про освячення землі Руської апостолом Андрієм ідеться в
  А Біблії
  Б народних переказах
  В «Літописі Самовидця»
  Г «Повісті минулих літ»
  Д Києво-Печерському патерику

  7. Твір «Їхав козак за Дунай» С. Климовського — зразок лірики
  А релігійної
  Б пейзажної
  В інтимної
  Г патріотичної
  Д філософської

  8. У формі монологу написано поезію
  А «Веснівка» М. Шашкевича
  Б «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
  В «їхав козак за Дунай» С. Климовського
  Г «На панщині пшеницю жала…» Т. Шевченка
  Д «Всякому місту — звичай і права…» Г. Сковороди

  9. Описи вечорниць, ворожінь, поминок, танців, ігор, одягу, страв, напоїв, характерних для України XVIII ст., створюють національний колорит твору
  А «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «Енеїда» І. Котляревського
  Г «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Д «Чорна рада» П. Куліша

  10. Прочитайте уривок із твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка.
  Ввійшла з кімнати наньмичка, поклонилась та й поставила на столі перед паном Уласовичем на сковороді… печений гарбуз!.. Як розглядів наш Забрьоха таку пинхву, як скочить із-за стола, як вибіжить з хати…

  Автор описав елемент весільного обряду
  А запросин
  Б сватання
  В заручин
  Г умовин
  Д оглядин

  11. Умів перетворювати сіль на попіл персонаж твору
  А Явдоха Зубиха («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
  Б Прохор чорноризець (Києво-Печерський патерик)
  В Відьма («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
  Г Денис Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
  Д Божий чоловік («Чорна рада» П. Куліша)

  12. Українські поети-романтики НЕ писали
  А елегії
  Б медитації
  В пародії
  Г балади
  Д романси

  13. За жанровими ознаками романтичним оповіданням є твір
  А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  В «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
  Г «Тигролови» Івана Багряного
  Д «Чорна рада» П. Куліша

  14. Неприборканого й загадкового героя-характерника, що викрадає наречену гетьмана, утілює лицарський дух козацтва, зображено у творі
  А «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Б «Гайдамаки» Т. Шевченка
  В «Тигролови» Івана Багряного
  Г «Чорна рада» П. Куліша
  Д «Енеїда» І. Котляревського

  15. Прочитайте уривок із твору «І мертвим, і живим…» Т. Шевченка.
  Прочитайте знову
  Тую славу.
  Та читайте
  Від слова до слова,
  Не минайте ані титли,
  Ніже тії коми…

  Поет закликає своїх сучасників
  А здобувати знання
  Б уважно читати художні твори
  В вивчати життєписи українських героїв
  Г дбати про розвиток української культури
  Д знати свою історію, щоб не повторювати помилок минулого

  16. Прочитайте уривок із твору.
  Йде сніг — немов під гору йде —
  Ледь дише, хоч безплотний,
  І палець на уста кладе,
  Як знак мерця холодний.

  У поданих рядках є художній засіб
  А гіпербола
  Б епіфора
  В літота
  Г анафора
  Д персоніфікація

  Завдання 17— 20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка та його ідейним змістом.

  1 «До Основ’яненка»А засудження й викриття злочинної байдужості національної еліти
  2 «І мертвим, і живим… »Б уславлення духовного провідника нації, носія історичної пам’яті
  3 «Сон» («У всякого своя доля…»)В засудження загарбницької імперської політики
  4 «Марія»Г уславлення жінки-матері, що після смерті сина не втратила віри, а стала заступницею і надією світу
  Д викриття й засудження російського самодержавства

  Відповідь:
  1—Б
  2—А
  3—Д
  4—Г

  18. Установіть відповідність між персонажами одного твору.

  1 Горпина ТерпилихаА Михайло Черевань
  2 Василь НевольникБ Марко
  3 Григорій МногогрішнийВ Тетерваковський
  4 ГаннаГ Максим Залізняк
  Д Наталка Сірко

  Відповідь:
  1—В
  2—А
  3—Д
  4—Б

  19. Установіть відповідність між персонажем та його описом.

  1 Ярема ГалайдаА Під Троєю він дався знати
  Нам всім, як взявся рятувати
  Богів домашніх і рідню.
  Він батька спас в злу саму пору.
  2 ГаннаБ Не знав, сіромаха, що виросли крила,
  Що неба достане, коли полетить,
  Не знав, нагинався…
  3 ЕнейВ Золото — не дівка!.. Кромі того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших себе.
  4 НаталкаГ Щовечір, небога,
  Свою долю проклинає,
  Тяжко-важко плаче;
  І ніхто того не чує,
  Не знає й не бачить.
  Д Не знаю — жінка чи панянка,
  А знаю, що була стара,
  Скупа, і зла, і воркотуха,
  Наушниця і щебетуха.

  Відповідь:
  1—Б
  2—Г
  3—А
  4—В

  20. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

  1 метоніміяА От де, люде, наша слава,
  Слава України!
  2 епітетБ Минають дні, минають ночі,
  Минає літо, шелестить
  Пожовкле листя, гаснуть очі,
  Заснули думи, серце спить…
  3 градаціяВ І Коллара читаєте
  З усієї сили,
  І Шафарика, і Ганка…
  4 порівнянняГ Славних прадідів великих
  Правнуки погані!
  Д Він, як мати, привітає,
  Як брат, заговорить…

  Відповідь:
  1—В
  2—Г
  3—Б
  4—Д

  У завданнях 21— 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Твір «Енеїда» І. Котляревського за жанром — це
  Відповідь:
  травестія

  22. Книги Буття, Вихід, Левит, Числа, Повторення Закону — це частини
  Відповідь:
  це частини Старого Заповіту (Біблія)

  23. Великий епічний твір, у якому відображено конкретну історичну добу, певні історичні події та реальних історичних героїв, — це
  Відповідь:

  24. А. Мойсієнко, М. Мірошниченко, В. Женченко, М. Сарма-Соколовський збагатили сучасну українську літературу зразками поезії
  Відповідь:
  історичний роман

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Чим образ Наталки Сірко приваблює і захоплює читача? (За романом «Тигролови» Івана Багряного).

  Українська література подає яскраву палітру жіночих образів, які дають змогу побачити еволюцію характеру української жінки. Іван Багряний виводить свою героїню, Наталку Сірко, на зовсім новий щабель, чим і захоплює читача. Він створює образ дівчини-українки — гордої лісовички, життєлюбної, вольової, сміливої. «Їй би треба хлопцем родитись». Дівчина вміє влучно стріляти, їздити верхи, навіть полює па тигра. Наталка являє собою «якесь дивне поєднання надзвичайної дівочої краси і суворості». Григорій Многогрішний бачить у ній водночас пантеру і царівну. А ще Наталка вправна господиня, добра помічниця матері, берегиня: вона поважає свій рід, пишається ним, з гордістю говорить про те, що вона Сірківна. Відірвана від України, вона поводиться як справжня українка.

  Кохання до Григорія розкриває нові грані Наталчиної вдачі. Дівчина довго приховувала своє почуття, що свідчить про сором’язливість і цнотливість. Та у вирішальний момент, перед можливою розлукою, чинить за велінням серця. Наталку не зупиняє навіть те, що Григорій — вічний утікач, людина без паспорта, вона готова йти за коханим хоч на край світу, незважаючи на смертельну небезпеку: «Сміливі завжди мають щастя».

  Багатогранність образу Наталки Сірко робить його цікавим сучасному читачеві, а динаміка подачі образу відповідає критеріям пригодницького роману, що сприяє захоплюючому сприйманню.

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 16

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.