Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 15

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 15

ВАРІАНТ 15

Завдання 1— 16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Прочитайте уривок з народної пісні.
Ой славляно, прославляно,
І на столі поставлено.
Як на небі місяць ясний,
Так на столі коровай красний,
Як на небі з зіроньками,
Так на столі з квітоньками.

В уривку описано обряд
А сватання
Б заручин
В запросин
Г випікання короваю

2. Зерно — це Боже Слово, ґрунт, на який воно впало, — це душі людські — такий алегоричний зміст
А притчі про сіяча
Б притчі про блудного сина
В легенди про створення світу
Г переказу про княгиню Ольгу

3. Твір «На панщині пшеницю жала…» Т. Шевченко присвятив
А Я. де Бальмену
Б Марку Вовчку
В В. Григоровичу
Г Г. Закревській

4. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
Коли чого в руках не маєш,
То не хвалися, що твоє;
Що буде, ти того не знаєш,
Утратиш, може, і своє.
Не розглядівши, кажуть, броду,
Не лізь прожогом перший в воду,
Бо щоб не насмішив людей.

В уривку використано
А загадки
Б приказки
В небилиці
Г коломийки

5. До житійної літератури належить
А Біблія
Б «Історія русів»
В «Повість минулих літ»
Г Києво-Печерський патерик
Д «Літопис Самовидця»

6. Засудження здирників і бюрократів, розпусників і пияків, ледарів і підлабузників, які не піклуються про духовний світ і моральне самовдосконалення, — головний мотив твору
А «Кавказ» Т. Шевченка
Б «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
В «Всякому місту — звичай і права…»
Г. Сковороди Г «Чоловічий танець»
В. Герасим’юка
Д «До рідного народу» П. Куліша

7. Став популярним романсом твір
А «Небо» М. Петренка
Б «Веснівка» М. Шашкевича
В «Минути» І. Величковського
Г «Соловейко» М. Костомарова
Д «Заповіт» Т. Шевченка

8. Прочитайте уривок із твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
Петро. Мені полюбилась наша малоросійська комедія; там була Маруся, був Климовський, Прудиус і Грицько.
Виборний. Розкажи ж мені, що вони робили, що говорили.
Петро. Співали московські пісні на наш голос, Климовський танцьовав з москалем. А що говорили, то трудно розібрати, бо сю штуку написав москаль по-нашому і дуже поперевертав слова.

У діалозі згадано
А думу «Маруся Богуславка»
Б історичну драму «Милость Божія»
В драму О. Шаховського «Козак-віршотворець»
Г пісню С. Климовського «Їхав козак за Дунай»
Д трагікомедію Ф. Прокоповича «Владимир»

9. У формі діалогу «цвітки дрібної» та «весни раненької» побудовано поезію
А «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
Б «Українська мелодія» Є. Гребінки
В «Соловейко» М. Костомарова
Г «Веснівка» М. Шашкевича
Д «Небо» М. Петренка

10. Критику козацько-старшинського самоврядування часів Гетьманщини подано у творі
А «Тигролови» Івана Багряного
Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

11. Прочитайте уривок із твору.
Я не знала, що байстря я,
Що його дитина.
Пан поїхав десь далеко,
А мене покинув.

Так розповідає про свою долю героїня твору
А «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
Б «Українська мелодія» Є. Гребінки
В «Соловей» М. Костомарова
Г «Веснівка» М. Шашкевича
Д «Лілея» Т. Шевченка

12. Незвичайний герой у незвичайних обставинах — це одна з ознак літературного напряму
А сентименталізму
Б романтизму
В класицизму
Г реалізму
Д бароко

13. Прочитайте уривок із твору.
Голова йому нечесана, чуб не підголений, пика невмита, очі заспані, уси розкудовчені, сорочка розхристана…

Так описано героя твору
А Семена («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Б Дениса Сірка («Тигролови» Івана Багряного)
В Петра Безрідного («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Г Микиту Забрьоху («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
Д виборного Макогоненка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)

14. Три душі, три ворони, три лірники — це алегоричні образи у творі
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Великий льох» Т. Шевченка
В «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Максим Гримач» Марка Вовчка

15. Паліндромом є вірш
А «De libertate» Г. Сковороди
Б «Стогін» В. Женченка
В «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
Г «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
Д «Фенікс-птах із земель руських» М. Мірошниченка

16. Жить! Відплатить!!… Або вмерти! — життєве кредо
А Григорія Многогрішного («Тигролови» Івана Багряного)
Б Семена («Максим Гримач» Марка Вовчка)
В Івана Гонти («Гайдамаки» Т. Шевченка)
Г Кирила Тура («Чорна рада» П. Куліша)
Д Енея («Енеїда» І. Котляревського)

Завдання 17— 20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка і рядками з нього.

1 «Доля»А Сем’я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає.
2 «Ісаія. Глава 35»Б Ти не лукавила зі мною,
Ти другом, братом і сестрою
Сіромі стала.
3 «Великий льох»В Мабуть, за те, що всякому
Служила, годила…
Що цареві московському
Коня напоїла!..
4 «Садок вишневий коло хати…»Г Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Д І спочинуть невольничі
Утомлені руки,
І коліна одпочинуть,
Кайданами куті!

Відповідь:
1—Б
2—Д
3—В
4—А

18. Установіть відповідність між персонажами одного твору.

1 князь СвятополкА Амата
2 ЛатинБ Пидорка
3 ПістрякВ Прохор чорноризець
4 ІвасьГ Оксана
Д Забрьоха

Відповідь:
1—В
2—А
3—Д
4—Б

19. Установіть відповідність між елементом сюжету та епізодом із твору «Максим Гримач» Марка Вовчка.

1 експозиціяА батько не погоджується видати дочку за бурлаку
2 зав’язкаБ весілля Тетяни й оплакування батьком Катрі
3 розвиток діїВ розповідь про Максима Гримача та його сім’ю
4 кульмінаціяГ прощання Катрі із сім’єю та її самогубство
Д звістка про смерть Семена

Відповідь:
1—В
2—А
3—Д
4—Г

20. Установіть відповідність між твором і місцем дії.

1 «Сон» («У всякого своя доля…»)А Умань
2 «Гайдамаки»Б Ніжин
3 «Тигролови»В Хабаровськ
4 «Чорна рада»Г Петербург
Д Миргород

Відповідь:
1—Г
2—А
3—В
4—Б

У завданнях 21— 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Гостре висміювання російського імперського режиму, викриття його антинародної суті є у творах Т. Шевченка (запишіть не менше двох)
Відповідь:
«Сон» («У всякого своя доля…» ), «Кавказ».

22. На основі листування двох ченців Києво-Печерського монастиря Симона і Полікарпа укладено твір під назвою
Відповідь:
«Києво-Печерський патерик».

23. Твір «Енеїда» І. Котляревського складається з __ розділів
Відповідь:
шести розділів.

24. Твір Івана Багряного «Тигролови» за жанром — це
Відповідь:
пригодницький роман.

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чому, на думку Т. Шевченка, для розбудови Української держави важливими чинниками є знання рідної мови, історії та активна участь інтелігенції в житті суспільства? (За посланням «І мертвим, і живим…»).

Шевченко — поет-патріот, пророк-проводир, який мріяв про часи, коли Україна звільниться від пут рабства і розбудує власну державу.

А для цього спершу слід добре вивчити власну історію, щоб не повторювати помилок минулого, щоб знайти відповіді на болючі запитання сучасності: «хто ми? чиї сини? яких батьків? ким? за що закуті?»

У посланні «І мертвим, і живим …» поет докоряє нащадкам героїчної козацької старшини за байдуже ставлення до славного минулого України, за те, що спокійно спостерігають, як поневолений народ стогне у кайданах кріпацтва.

Шевченко висміює і тих лжепатріотів, які вивчили багато мов, а рідної цураються. Їх він попереджає:

Хто матір забуває,
Того Бог карас.
Того діти цураються.

Кобзар нагадує цвітові нації — інтелігенції: якщо народ хоче зберегти себе, він не повинен забувати свого коріння, він має розвивати свою мову та культуру. Адже в них закладений генетичний код нації. І кому, як не їм, освіченій верстві суспільства, подбати про це?

У посланні звучить своєрідний заповіт-настанова:

Не дуріте самі себе.
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
й свого не цурайтесь.

Послання «І мертвим, і живим …» — це заклик до відродження рідної мови, культури, освіти — могутніх чинників, що сприяють національному самоусвідомленню народу. А без цього неможливо побудувати сильну, вільну, незалежну державу.

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 15

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

Комментарии закрыты.