Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 15

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 15

  ВАРІАНТ 15

  Завдання 1— 16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Прочитайте уривок з народної пісні.
  Ой славляно, прославляно,
  І на столі поставлено.
  Як на небі місяць ясний,
  Так на столі коровай красний,
  Як на небі з зіроньками,
  Так на столі з квітоньками.

  В уривку описано обряд
  А сватання
  Б заручин
  В запросин
  Г випікання короваю

  2. Зерно — це Боже Слово, ґрунт, на який воно впало, — це душі людські — такий алегоричний зміст
  А притчі про сіяча
  Б притчі про блудного сина
  В легенди про створення світу
  Г переказу про княгиню Ольгу

  3. Твір «На панщині пшеницю жала…» Т. Шевченко присвятив
  А Я. де Бальмену
  Б Марку Вовчку
  В В. Григоровичу
  Г Г. Закревській

  4. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
  Коли чого в руках не маєш,
  То не хвалися, що твоє;
  Що буде, ти того не знаєш,
  Утратиш, може, і своє.
  Не розглядівши, кажуть, броду,
  Не лізь прожогом перший в воду,
  Бо щоб не насмішив людей.

  В уривку використано
  А загадки
  Б приказки
  В небилиці
  Г коломийки

  5. До житійної літератури належить
  А Біблія
  Б «Історія русів»
  В «Повість минулих літ»
  Г Києво-Печерський патерик
  Д «Літопис Самовидця»

  6. Засудження здирників і бюрократів, розпусників і пияків, ледарів і підлабузників, які не піклуються про духовний світ і моральне самовдосконалення, — головний мотив твору
  А «Кавказ» Т. Шевченка
  Б «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
  В «Всякому місту — звичай і права…»
  Г. Сковороди Г «Чоловічий танець»
  В. Герасим’юка
  Д «До рідного народу» П. Куліша

  7. Став популярним романсом твір
  А «Небо» М. Петренка
  Б «Веснівка» М. Шашкевича
  В «Минути» І. Величковського
  Г «Соловейко» М. Костомарова
  Д «Заповіт» Т. Шевченка

  8. Прочитайте уривок із твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
  Петро. Мені полюбилась наша малоросійська комедія; там була Маруся, був Климовський, Прудиус і Грицько.
  Виборний. Розкажи ж мені, що вони робили, що говорили.
  Петро. Співали московські пісні на наш голос, Климовський танцьовав з москалем. А що говорили, то трудно розібрати, бо сю штуку написав москаль по-нашому і дуже поперевертав слова.

  У діалозі згадано
  А думу «Маруся Богуславка»
  Б історичну драму «Милость Божія»
  В драму О. Шаховського «Козак-віршотворець»
  Г пісню С. Климовського «Їхав козак за Дунай»
  Д трагікомедію Ф. Прокоповича «Владимир»

  9. У формі діалогу «цвітки дрібної» та «весни раненької» побудовано поезію
  А «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
  Б «Українська мелодія» Є. Гребінки
  В «Соловейко» М. Костомарова
  Г «Веснівка» М. Шашкевича
  Д «Небо» М. Петренка

  10. Критику козацько-старшинського самоврядування часів Гетьманщини подано у творі
  А «Тигролови» Івана Багряного
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  11. Прочитайте уривок із твору.
  Я не знала, що байстря я,
  Що його дитина.
  Пан поїхав десь далеко,
  А мене покинув.

  Так розповідає про свою долю героїня твору
  А «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
  Б «Українська мелодія» Є. Гребінки
  В «Соловей» М. Костомарова
  Г «Веснівка» М. Шашкевича
  Д «Лілея» Т. Шевченка

  12. Незвичайний герой у незвичайних обставинах — це одна з ознак літературного напряму
  А сентименталізму
  Б романтизму
  В класицизму
  Г реалізму
  Д бароко

  13. Прочитайте уривок із твору.
  Голова йому нечесана, чуб не підголений, пика невмита, очі заспані, уси розкудовчені, сорочка розхристана…

  Так описано героя твору
  А Семена («Максим Гримач» Марка Вовчка)
  Б Дениса Сірка («Тигролови» Івана Багряного)
  В Петра Безрідного («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
  Г Микиту Забрьоху («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
  Д виборного Макогоненка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)

  14. Три душі, три ворони, три лірники — це алегоричні образи у творі
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Великий льох» Т. Шевченка
  В «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Д «Максим Гримач» Марка Вовчка

  15. Паліндромом є вірш
  А «De libertate» Г. Сковороди
  Б «Стогін» В. Женченка
  В «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
  Г «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
  Д «Фенікс-птах із земель руських» М. Мірошниченка

  16. Жить! Відплатить!!… Або вмерти! — життєве кредо
  А Григорія Многогрішного («Тигролови» Івана Багряного)
  Б Семена («Максим Гримач» Марка Вовчка)
  В Івана Гонти («Гайдамаки» Т. Шевченка)
  Г Кирила Тура («Чорна рада» П. Куліша)
  Д Енея («Енеїда» І. Котляревського)

  Завдання 17— 20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка і рядками з нього.

  1 «Доля»А Сем’я вечеря коло хати,
  Вечірня зіронька встає.
  Дочка вечерять подає,
  А мати хоче научати,
  Так соловейко не дає.
  2 «Ісаія. Глава 35»Б Ти не лукавила зі мною,
  Ти другом, братом і сестрою
  Сіромі стала.
  3 «Великий льох»В Мабуть, за те, що всякому
  Служила, годила…
  Що цареві московському
  Коня напоїла!..
  4 «Садок вишневий коло хати…»Г Учітесь, читайте,
  І чужому научайтесь,
  Й свого не цурайтесь.
  Д І спочинуть невольничі
  Утомлені руки,
  І коліна одпочинуть,
  Кайданами куті!

  Відповідь:
  1—Б
  2—Д
  3—В
  4—А

  18. Установіть відповідність між персонажами одного твору.

  1 князь СвятополкА Амата
  2 ЛатинБ Пидорка
  3 ПістрякВ Прохор чорноризець
  4 ІвасьГ Оксана
  Д Забрьоха

  Відповідь:
  1—В
  2—А
  3—Д
  4—Б

  19. Установіть відповідність між елементом сюжету та епізодом із твору «Максим Гримач» Марка Вовчка.

  1 експозиціяА батько не погоджується видати дочку за бурлаку
  2 зав’язкаБ весілля Тетяни й оплакування батьком Катрі
  3 розвиток діїВ розповідь про Максима Гримача та його сім’ю
  4 кульмінаціяГ прощання Катрі із сім’єю та її самогубство
  Д звістка про смерть Семена

  Відповідь:
  1—В
  2—А
  3—Д
  4—Г

  20. Установіть відповідність між твором і місцем дії.

  1 «Сон» («У всякого своя доля…»)А Умань
  2 «Гайдамаки»Б Ніжин
  3 «Тигролови»В Хабаровськ
  4 «Чорна рада»Г Петербург
  Д Миргород

  Відповідь:
  1—Г
  2—А
  3—В
  4—Б

  У завданнях 21— 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Гостре висміювання російського імперського режиму, викриття його антинародної суті є у творах Т. Шевченка (запишіть не менше двох)
  Відповідь:
  «Сон» («У всякого своя доля…» ), «Кавказ».

  22. На основі листування двох ченців Києво-Печерського монастиря Симона і Полікарпа укладено твір під назвою
  Відповідь:
  «Києво-Печерський патерик».

  23. Твір «Енеїда» І. Котляревського складається з __ розділів
  Відповідь:
  шести розділів.

  24. Твір Івана Багряного «Тигролови» за жанром — це
  Відповідь:
  пригодницький роман.

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Чому, на думку Т. Шевченка, для розбудови Української держави важливими чинниками є знання рідної мови, історії та активна участь інтелігенції в житті суспільства? (За посланням «І мертвим, і живим…»).

  Шевченко — поет-патріот, пророк-проводир, який мріяв про часи, коли Україна звільниться від пут рабства і розбудує власну державу.

  А для цього спершу слід добре вивчити власну історію, щоб не повторювати помилок минулого, щоб знайти відповіді на болючі запитання сучасності: «хто ми? чиї сини? яких батьків? ким? за що закуті?»

  У посланні «І мертвим, і живим …» поет докоряє нащадкам героїчної козацької старшини за байдуже ставлення до славного минулого України, за те, що спокійно спостерігають, як поневолений народ стогне у кайданах кріпацтва.

  Шевченко висміює і тих лжепатріотів, які вивчили багато мов, а рідної цураються. Їх він попереджає:

  Хто матір забуває,
  Того Бог карас.
  Того діти цураються.

  Кобзар нагадує цвітові нації — інтелігенції: якщо народ хоче зберегти себе, він не повинен забувати свого коріння, він має розвивати свою мову та культуру. Адже в них закладений генетичний код нації. І кому, як не їм, освіченій верстві суспільства, подбати про це?

  У посланні звучить своєрідний заповіт-настанова:

  Не дуріте самі себе.
  Учітесь, читайте,
  І чужому научайтесь,
  й свого не цурайтесь.

  Послання «І мертвим, і живим …» — це заклик до відродження рідної мови, культури, освіти — могутніх чинників, що сприяють національному самоусвідомленню народу. А без цього неможливо побудувати сильну, вільну, незалежну державу.

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 15

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.