Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 14

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 14

ВАРІАНТ 14

Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Прочитайте уривок з народної пісні.
До бору, дружбонько, до бору
Та рубай же сосну здорову.
Та рубай же її на заміт,
Славне наше гіллечко на весь світ.

Цю пісню співали на
А сватанні
Б заручинах
В дівич-вечорі
Г власне весіллі

2. Прочитайте уривок із п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка».
Понадіявшись на своє багатство, зачав знакомитись не з рівнею: зачав, бач, заводити бенкети з повитчиками, з канцеляристами, купцями і цехмистрами — пив, гуляв і шахровав гроші; покинув свій промисел і мало-помалу розточив своє добро, розпився…

В уривку йдеться про
А Петра
Б Миколу
В Терпила
Г Макогоненка

3. Невеликий за обсягом вірш і музичний твір про кохання, призна чений для сольного співу, називається
А елегією
Б романсом
В баладою
Г одою

4. Віра в силу поетичного слова, що зможе пробудити колишню славу козацьку, звучить у творі Т. Шевченка
А «Стоїть в селі Суботові…»
Б «Чигрине, Чигрине…»
В «Росли укупочці, зросли…»
Г «У нашім раї на землі…»

5. Розробка теорії та практики курйозного віршування в українській літературі належить
А Г. Сковороді
Б Т. Шевченку
В М. Костомарову
Г І. Котляревському
Д І. Величковському

6. Увага до античних взірців, традиційна канонічність, оспівування героїв і правителів — це ознаки художнього стилю
А бароко
Б реалізму
В романтизму
Г класицизму
Д сентименталізму

7. Прочитайте уривок з твору.
Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла. І немає більше радості, аніж жити за покликанням.

Така ідея твору
А «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
Б «Небо» М. Петренка
В «Доля» Т. Шевченка
Г «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
Д «Жива ватра» В. Герасим’юка

8. Еней і троянці в кінці твору «Енеїда» І. Котляревського опиняються в
А Карфагені
Б Сицилії
В Римі
Г Кумській землі
Д Рутульській землі

9. Звістка про смерть друга Т. Шевченка стала поштовхом до написання твору
А «Сон» («У всякого своя доля…»)
Б «І мертвим, і живим… »
В «Великий льох»
Г «Гайдамаки»
Д «Кавказ»

10. Прочитайте уривок із твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка.
Дванадцять год учився у дяка в школі: у год вчистив граматику, два годи вчив часловець, півчварта года сидів над псалтирем і з молитвами зовсім вивчив, та півп’ята года вчився писати, а цілісінький год вчився на щотах; а промеж тим, ходячи на крилас, поняв гласи, і єрмолойні догматики, і Сковородині херувимські…

Так автор розповідає про
А Забрьоху
Б Пістряка
В хорунженка
Г Халявського
Д отця Костянтина

11. Батьком української прози, одним з перших у Європі «творців людової повісті» І. Франко назвав
А П. Куліша
Б М. Гоголя
В Т. Шевченка
Г Марка Вовчка
Д Г. Квітку-Основ’яненка

12. Прочитайте уривок із твору.
Неначе прикутий, сидить посеред хати, поставивши біля ніг мішки свої. Здичавів; заріс волоссям; став страшний; і все думає про одно, все силкується згадати щось, і сердиться, і злиться, що не може згадати.

Так охарактеризовано
А Череваня («Чорна рада» П. Куліша)
Б Медвина («Тигролови» Івана Багряного)
В Максима («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Г Петра («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Д Пістряка («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

13. Сон як композиційний елемент використано у творі
А «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Гайдамаки» Т. Шевченка
Д «Чорна рада» П. Куліша

14. Перу Марка Вовчка належить збірка
А «Млеко»
Б «Кобзар»
В «Позичена кобза»
Г «Народні оповідання»
Д «Сад божественних пісень»

15. Материнський подвиг як спокута своєї вини перед дитиною — це тема твору Т. Шевченка
А «Катерина»
Б «Причинна»
В «Наймичка»
Г «Лілея»
Д «Марія»

16. Полювання в тайзі, рибальство, екзотичний світ дикої природи зображено у творі
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Тигролови» Івана Багряного
Д «Чорна рада» П. Куліша

Завдання 17— 20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і його жанром.

1 «Рибалка»А послання
2 «До Основ’яненка»Б веснянка
3 «Троє схотінок»В романс
4 «Небо»Г ліричний вірш
Д балада

Відповідь:
1—Д
2—А
3—Г
4—В

18. Установіть відповідність між персонажами одного твору.

1 ЗалізнякА Денис Сірко
2 ПугачБ Петро Безрідний
3 МедвинВ Ярема Галайда
4 ЕнейГ Матвій Гвинтовка
Д Турн

Відповідь:
1—В
2—Г
3—А
4—Д

19. Установіть відповідність між літературним поняттям і його визначенням.

1 байкаА Ліро-епічний твір з драматично напруженим сюжетом.
2 баладаБ Оповідний літературний твір алегорично-повчального характеру, у якому сюжет підпорядковано моралі.
3 притчаВ Невеликий віршований або прозовий повчальний твір алегоричного змісту.
4 пародіяГ Натяк на давно відомий факт, подію чи героя.
Д Перебільшено комічне наслідування якогось твору з метою висміяти його недоліки.

Відповідь:
1—В
2—А
3—Б
4—Д

20. Установіть відповідність між твором і уривком з нього.

1 «До рідного народу» П. КулішаА Ходімо ж, доленько моя!
Мій друже вбогий, нелукавий!
Ходімо дальше, дальше слава,
А слава — заповідь моя.
2 «Доля» Т. ШевченкаБ Співає пташка, і ніхто
Не взяв її в примітку!
Співа співець — ніхто йому
З душі не кине квітку!
3 «Небо» М. ПетренкаВ Народе без пуття, без честі і поваги,
Без правди у завітах предків диких,
Ти, що постав з безумної одваги
Гірких п’яниць та розбишак великих!
4 «Соловейко» М. КостомароваГ Бо долі ще змалку здаюся нелюбий,
Я наймит у неї, хлопцюга приблудний;
Чужий я у долі, чужий у людей…
Хіба ж хто кохає нерідних дітей?
Д О мамо, голубко, не плач, не ридай,
Готуй рушники і хустки вишивай.
Нехай за нелюбом я щастя утрачу;
Ти будеш весела, одна я заплачу!

Відповідь:
1—В
2—А
3—Г
4—Б

У завданнях 21—24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Передвесільна обрядова дія, у якій беруть участь старости, батьки дівчини, хлопець і дівчина, називається
Відповідь:
сватання.

22. Яскравим зразком біблійної лірики є збірка
Відповідь:
«Пісня над піснями».

23. Авторами козацьких літописів були (запишіть не менше трьох)
Відповідь:
С. Величко, Г. Грабянка.

24. Нерівнонаголошений неримований вірш називається
Відповідь:
верлібр.

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Які риси характеру Наталки Полтавки з однойменної п’єси І. Котляревського вам сподобалися найбільше? Чим саме?

Уперше п’єса «Наталка Полтавка» була інсценізована ще у 1819 році, але з того часу образ головної героїні не залишає байдужим нікого. На мою думку, і сучасна молодь багато чого в неї може повчитися.

Мені найбільше імпонують такі риси характеру Наталки, як чесність, доброта, щирість, високе почуття власної гідності, уміння боротися за своє щастя. В усіх учинках і словах героїні простежується внутрішня порядність і шляхетність.

Покохавши бідного наймита Петра, Наталка залишається вірною і відданою йому, хоча чотири роки не має від нього жодної звістки. До неї, бідної дівчини, сваталися «забезпечені» женихи, наприклад, дяк та волосний писар, та вона всім відмовляла. Можливо, хтось і не розумів такої поведінки простої селянки, але хіба вона могла бути щасливою з нелюбом?

Наталка вихована на високих принципах народної етики, які вчать поважати й шанувати старших. Возному Тетерваковському вона подає рушники, піддавшись на вмовляння матері. Вона чинить як любляча донька, і за це теж гідна поваги.

Та коли несподівано з’являється Петро, Наталка рішуче бореться за своє щастя. Ситуація склалася трагічна й напружена. Заручини з возним відбулися, і Наталка вже майже йот дружина. Завдяки своїй рішучості дівчина здобула можливість стати щасливою у шлюбі з коханим, не принизивши почуття гідності ні возного, ні матері, ні Петра.

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 14

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання