Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 14

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 14

  ВАРІАНТ 14

  Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Прочитайте уривок з народної пісні.
  До бору, дружбонько, до бору
  Та рубай же сосну здорову.
  Та рубай же її на заміт,
  Славне наше гіллечко на весь світ.

  Цю пісню співали на
  А сватанні
  Б заручинах
  В дівич-вечорі
  Г власне весіллі

  2. Прочитайте уривок із п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка».
  Понадіявшись на своє багатство, зачав знакомитись не з рівнею: зачав, бач, заводити бенкети з повитчиками, з канцеляристами, купцями і цехмистрами — пив, гуляв і шахровав гроші; покинув свій промисел і мало-помалу розточив своє добро, розпився…

  В уривку йдеться про
  А Петра
  Б Миколу
  В Терпила
  Г Макогоненка

  3. Невеликий за обсягом вірш і музичний твір про кохання, призна чений для сольного співу, називається
  А елегією
  Б романсом
  В баладою
  Г одою

  4. Віра в силу поетичного слова, що зможе пробудити колишню славу козацьку, звучить у творі Т. Шевченка
  А «Стоїть в селі Суботові…»
  Б «Чигрине, Чигрине…»
  В «Росли укупочці, зросли…»
  Г «У нашім раї на землі…»

  5. Розробка теорії та практики курйозного віршування в українській літературі належить
  А Г. Сковороді
  Б Т. Шевченку
  В М. Костомарову
  Г І. Котляревському
  Д І. Величковському

  6. Увага до античних взірців, традиційна канонічність, оспівування героїв і правителів — це ознаки художнього стилю
  А бароко
  Б реалізму
  В романтизму
  Г класицизму
  Д сентименталізму

  7. Прочитайте уривок з твору.
  Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла. І немає більше радості, аніж жити за покликанням.

  Така ідея твору
  А «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
  Б «Небо» М. Петренка
  В «Доля» Т. Шевченка
  Г «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
  Д «Жива ватра» В. Герасим’юка

  8. Еней і троянці в кінці твору «Енеїда» І. Котляревського опиняються в
  А Карфагені
  Б Сицилії
  В Римі
  Г Кумській землі
  Д Рутульській землі

  9. Звістка про смерть друга Т. Шевченка стала поштовхом до написання твору
  А «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Б «І мертвим, і живим… »
  В «Великий льох»
  Г «Гайдамаки»
  Д «Кавказ»

  10. Прочитайте уривок із твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка.
  Дванадцять год учився у дяка в школі: у год вчистив граматику, два годи вчив часловець, півчварта года сидів над псалтирем і з молитвами зовсім вивчив, та півп’ята года вчився писати, а цілісінький год вчився на щотах; а промеж тим, ходячи на крилас, поняв гласи, і єрмолойні догматики, і Сковородині херувимські…

  Так автор розповідає про
  А Забрьоху
  Б Пістряка
  В хорунженка
  Г Халявського
  Д отця Костянтина

  11. Батьком української прози, одним з перших у Європі «творців людової повісті» І. Франко назвав
  А П. Куліша
  Б М. Гоголя
  В Т. Шевченка
  Г Марка Вовчка
  Д Г. Квітку-Основ’яненка

  12. Прочитайте уривок із твору.
  Неначе прикутий, сидить посеред хати, поставивши біля ніг мішки свої. Здичавів; заріс волоссям; став страшний; і все думає про одно, все силкується згадати щось, і сердиться, і злиться, що не може згадати.

  Так охарактеризовано
  А Череваня («Чорна рада» П. Куліша)
  Б Медвина («Тигролови» Івана Багряного)
  В Максима («Максим Гримач» Марка Вовчка)
  Г Петра («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
  Д Пістряка («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

  13. Сон як композиційний елемент використано у творі
  А «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Д «Чорна рада» П. Куліша

  14. Перу Марка Вовчка належить збірка
  А «Млеко»
  Б «Кобзар»
  В «Позичена кобза»
  Г «Народні оповідання»
  Д «Сад божественних пісень»

  15. Материнський подвиг як спокута своєї вини перед дитиною — це тема твору Т. Шевченка
  А «Катерина»
  Б «Причинна»
  В «Наймичка»
  Г «Лілея»
  Д «Марія»

  16. Полювання в тайзі, рибальство, екзотичний світ дикої природи зображено у творі
  А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Тигролови» Івана Багряного
  Д «Чорна рада» П. Куліша

  Завдання 17— 20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором і його жанром.

  1 «Рибалка»А послання
  2 «До Основ’яненка»Б веснянка
  3 «Троє схотінок»В романс
  4 «Небо»Г ліричний вірш
  Д балада

  Відповідь:
  1—Д
  2—А
  3—Г
  4—В

  18. Установіть відповідність між персонажами одного твору.

  1 ЗалізнякА Денис Сірко
  2 ПугачБ Петро Безрідний
  3 МедвинВ Ярема Галайда
  4 ЕнейГ Матвій Гвинтовка
  Д Турн

  Відповідь:
  1—В
  2—Г
  3—А
  4—Д

  19. Установіть відповідність між літературним поняттям і його визначенням.

  1 байкаА Ліро-епічний твір з драматично напруженим сюжетом.
  2 баладаБ Оповідний літературний твір алегорично-повчального характеру, у якому сюжет підпорядковано моралі.
  3 притчаВ Невеликий віршований або прозовий повчальний твір алегоричного змісту.
  4 пародіяГ Натяк на давно відомий факт, подію чи героя.
  Д Перебільшено комічне наслідування якогось твору з метою висміяти його недоліки.

  Відповідь:
  1—В
  2—А
  3—Б
  4—Д

  20. Установіть відповідність між твором і уривком з нього.

  1 «До рідного народу» П. КулішаА Ходімо ж, доленько моя!
  Мій друже вбогий, нелукавий!
  Ходімо дальше, дальше слава,
  А слава — заповідь моя.
  2 «Доля» Т. ШевченкаБ Співає пташка, і ніхто
  Не взяв її в примітку!
  Співа співець — ніхто йому
  З душі не кине квітку!
  3 «Небо» М. ПетренкаВ Народе без пуття, без честі і поваги,
  Без правди у завітах предків диких,
  Ти, що постав з безумної одваги
  Гірких п’яниць та розбишак великих!
  4 «Соловейко» М. КостомароваГ Бо долі ще змалку здаюся нелюбий,
  Я наймит у неї, хлопцюга приблудний;
  Чужий я у долі, чужий у людей…
  Хіба ж хто кохає нерідних дітей?
  Д О мамо, голубко, не плач, не ридай,
  Готуй рушники і хустки вишивай.
  Нехай за нелюбом я щастя утрачу;
  Ти будеш весела, одна я заплачу!

  Відповідь:
  1—В
  2—А
  3—Г
  4—Б

  У завданнях 21—24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Передвесільна обрядова дія, у якій беруть участь старости, батьки дівчини, хлопець і дівчина, називається
  Відповідь:
  сватання.

  22. Яскравим зразком біблійної лірики є збірка
  Відповідь:
  «Пісня над піснями».

  23. Авторами козацьких літописів були (запишіть не менше трьох)
  Відповідь:
  С. Величко, Г. Грабянка.

  24. Нерівнонаголошений неримований вірш називається
  Відповідь:
  верлібр.

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Які риси характеру Наталки Полтавки з однойменної п’єси І. Котляревського вам сподобалися найбільше? Чим саме?

  Уперше п’єса «Наталка Полтавка» була інсценізована ще у 1819 році, але з того часу образ головної героїні не залишає байдужим нікого. На мою думку, і сучасна молодь багато чого в неї може повчитися.

  Мені найбільше імпонують такі риси характеру Наталки, як чесність, доброта, щирість, високе почуття власної гідності, уміння боротися за своє щастя. В усіх учинках і словах героїні простежується внутрішня порядність і шляхетність.

  Покохавши бідного наймита Петра, Наталка залишається вірною і відданою йому, хоча чотири роки не має від нього жодної звістки. До неї, бідної дівчини, сваталися «забезпечені» женихи, наприклад, дяк та волосний писар, та вона всім відмовляла. Можливо, хтось і не розумів такої поведінки простої селянки, але хіба вона могла бути щасливою з нелюбом?

  Наталка вихована на високих принципах народної етики, які вчать поважати й шанувати старших. Возному Тетерваковському вона подає рушники, піддавшись на вмовляння матері. Вона чинить як любляча донька, і за це теж гідна поваги.

  Та коли несподівано з’являється Петро, Наталка рішуче бореться за своє щастя. Ситуація склалася трагічна й напружена. Заручини з возним відбулися, і Наталка вже майже йот дружина. Завдяки своїй рішучості дівчина здобула можливість стати щасливою у шлюбі з коханим, не принизивши почуття гідності ні возного, ні матері, ні Петра.

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 14

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.