Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 13

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 13

  ВАРІАНТ 13

  Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Доля покарала парубка за те, що хотів одружитися лише із заможною дівчиною, — такий повчальний зміст має народна пісня
  А «Цвіте терен, цвіте терен»
  Б «Лугом іду, коня веду»
  В «За городом качки пливуть»
  Г «Летять галочки у три рядочки»

  2. Переконаний, що у світі чесних людей немає, персонаж твору І. Котляревського «Наталка Полтавка»
  А Тетерваковський
  Б Макогоненко
  В Микола
  Г Петро

  3. Туга дівчини за козаком, який «обіщався вернутися, та, мабуть, і згинув», утрата психічної рівноваги, бо «так ворожка поробила», — тема твору Т. Шевченка
  А «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Б «Причинна»
  В «Лілея»
  Г «Катерина»

  4. Протиставлення духовних цінностей матеріальним, відкидання спокус світу, ідея спорідненої праці є центральними для філософської системи…
  А Г. Квітки-Основ’яненка
  Б Г. Сковороди
  В Т. Шевченка
  Г П. Куліша

  5. Прочитайте уривок із Біблії.
  І сказав Господь Бог Ноєві: «Увійди ти й увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді».
  Так говориться про праведного Ноя в

  А притчі про сіяча
  Б книгах Нового Заповіту
  В притчі про блудного сина
  Г легенді про потоп на землі
  Д легенді про Вавилонську вежу

  6. Прочитайте уривок із твору.
  …Все злото проти свободи… лиш болото.

  Таку думку утверджує
  А Є. Гребінка
  Б Т. Шевченко
  В Г. Сковорода
  Г А. Мойсієнко
  Д М. Шашкевич

  7. Прочитайте уривок із поеми «Енеїда» І. Котляревського.
  Розумна пані і моторна,
  Для неї трохи сих імен:
  Трудяща, дуже працьовита,
  Весела, гарна, сановита…

  Так схарактеризовано
  А Венеру
  Б Юнону
  В Дідону
  Г Лавинію
  Д Амату

  8. Твір «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка за жанровим різновидом — це
  А історичний роман
  Б пригодницький роман
  В соціально-побутова повість
  Г бурлескно-реалістична повість
  Д сентиментальна повість

  9. Романтичним за стильовою ознакою є твір
  А «Стогін» В. Женченка
  Б «Веснівка» М. Шашкевича
  В «Владимир» Ф. Прокоповича
  Г «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
  Д «Чоловічий танець» В. Герасим’юка

  10. Члени «Руської трійці» є авторами збірки (альманаху)
  А «Правда»
  Б «Позичена кобза»
  В «З вершин і низин»
  Г «Русалка Дністровая»
  Д «Сад божественних пісень»

  11. Саркастичне зображення раю царських палат з його блюдолизами й «генеральним мордобитієм» — це кульмінаційна частина твору
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Тигролови» Івана Багряного
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  12. Прочитайте уривок із твору.
  І кажуть про неї люди, що вона як удень, то і стара, а як сонце заходить, так вона і молодіє; а у саму глупу північ стане молоденькою дівчинкою, а там і стариться і до схід сонця вп’ять стане така стара, як була учора.

  Так описує автор
  А Горпину Терпилиху («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
  Б Сірчиху («Тигролови» Івана Багряного)
  В Відьму («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
  Г Явдоху Зубиху («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
  Д Череваниху («Чорна рада» П. Куліша)

  13. Прочитайте уривок із твору.
  Перевернулись тепер уже кат знає на що запорожці. Поки ляхи да недоляшки душили Україну, туди втікав щонайкращий люд з городів; а тепер хто йде на Запорожжє? Або гольтяпака, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі насущного хліба.

  Так ставиться до низовиків
  А Семен («Максим Гримач» Марка Вовчка)
  Б Іван Шрам («Чорна рада» П. Куліша)
  В Денис Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
  Г Корж («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
  Д Халявський («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

  14. Якову де Бальмену Т. Шевченко присвятив твір
  А «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Б «Великий льох»
  В «Гайдамаки»
  Г «Кавказ»
  Д «Думка»

  15. Автобіографічні елементи має твір
  А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «Тигролови» Івана Багряного
  Г «Енеїда» І. Котляревського
  Д «Чорна рада» П. Куліша

  16. Осмислення духовного єства нації — провідний мотив поезії
  А «Небо» М. Петренка
  Б «Доля» Т. Шевченка
  В «Жива ватра» В. Герасим’юка
  Г «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
  Д «Всякому місту — звичай і права… » Г. Сковороди

  Завдання 17— 20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором і його жанром.

  1 «Ой летіла стріла»А оповідання
  2 «Конотопська відьма»Б балада
  3 «Максим Гримач»В повість
  4 «Бджола та Шершень»Г легенда
  Д байка

  Відповідь:
  1—Б
  2—В
  3—А
  4—Д

  18. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

  1 риторичне звертанняА Не одцуравсь того слова,
  Що мати співала,
  Як малого повивала…
  2 порівнянняБ Добридень же, тату, в хату!
  На твоїм порогу
  Благослови моїх діток…
  3 анафораВ В своїй хаті своя й правда,
  І сила, і воля…
  4 синекдохаГ Що не в Украйні поховають,
  Що не в Украйні буду жить,
  Людей і господа любить.
  Д Все осталось, все сумує,
  Як руїни Трої.

  Відповідь:
  1—Б
  2—Д
  3—Г
  4—А

  19. Установіть відповідність між персонажем і його реплікою.

  1 Петро БезріднийА Братці мої милії! Що вам битися за мою голову, коли погибає Україна! Що вам думати про мою наругу, коли наругавсь лихий мій ворог над честю й славою козацькою!
  2 Григорій МногогрішнийБ А я думав, нещасний, іти в Крим та Туреччину, навоювати золота і з добром приїхати до тебе, моя красуне.
  3 Микита ЗабрьохаВ Кінчаю слідство… Тут… я тобі… й рев, тут я тобі й трибунал!
  4 Яким СомкоГ Я голодувати не буду: той прийде з хлібом, той з паляницею, той з буханцем, а інший і мішечок борошна привезе; аби б тільки позивались.
  Д Буду їсти, та пити, та хороше ходити, — звісно, так, як панові вельможному годиться.

  Відповідь:
  1—Б
  2—В
  3—Г
  4—А

  20. Установіть відповідність між твором і його автором.

  1 «Перший сніг»А П. Куліш
  2 «Їхав козак за Дунай»Б Т. Шевченко
  3 «До рідного народу»В С. Климовський
  4 «Марія»Г Г. Сковорода
  Д В. Герасим’юк

  Відповідь:
  1—Д
  2—В
  3—А
  4—Б

  У завданнях 21— 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Марія Олександрівна Вілінська підписувала свої твори псевдонімом
  Відповідь:
  Марко Вовчок.

  22. Розповідь про Прохора, який робив хліб з лободи, — це одне з оповідань давньої пам ятки, яка має назву
  Відповідь:
  «Києво-Печерський патерик».

  23. Щоб отримати скарб, Петро Безрідний, герой твору «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя, повинен був
  Відповідь:
  убити невинного малолітнього брата Пидорки Івася.

  24. Вишукана віршова форма, у якій певне слово або цілий рядок можна читати зліва направо і навпаки, — це
  Відповідь:
  паліндром.

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Чому у творі «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка гумор і сатира — це сміх крізь сльози?

  Для Г. Квітки-Основ’яненка сміх був органічною стихією. Часто у своїх листах до друзів він говорив про бажання висміювати негативні явища життя. Прочитавши повість «Конотопська відьма», розумієш, що письменникові вдалося реалізувати свою мрію.

  У «Конотопській відьмі» Г. Квітка-Основ’яненко змалював болото, у якому добре жилося забрьохам і пістрякам. Комізм образів у творі базується на невідповідності низьких розумових здібностей, моральної ницості козацької старшини та високого становища, яке вони посідають у суспільстві.

  Сотника Забрьоху часто бачимо неохайним, з опухлим від пиятики лицем. Представник козацької старшини не вміє ні читати, ні писати, рахувати навчився лише до тридцяти.

  Писар Пістряк хитрий, мстивий, своєкорисливий. Він використовує своє службове становище для власного збагачення. Для Пістряка не існує жодних морально-етичних норм, ця людина давно забула про честь і порядність.

  Автор висміює моральну нікчемність представників козацької старшини. Втративши владу над людьми, і Пістряк, і Забрьоха показали, ким є насправді,— жалюгідними нікчемними п’яничками, сила яких трималася на покорі безсловесної громади. Митець викриває антисуспільну та антинаціональну сутність таких «діячів».

  Г. Квітці-Основ’яненку боляче писати про те, що нащадки славних козаків деградували і перестали дбати про інтереси народу й держави. Тому гумор і сатира, використані письменником у творі,— це сміх крізь сльози.

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 13

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.