Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 12

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 12

12 ВАРІАНТ

Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Кінь — вірний товариш приносить батькам козака звістку про його трагічну загибель — тема твору
А «Бондарівна»
Б «Ой летіла стріла»
В «Ой на горі та вогонь горить»
Г «Місяць на небі, зіроньки сяють»

2. Упорядником «Повісті минулих літ» був
А Г. Сковорода
Б І. Величковський
В Нестор Літописець
Г Прохор чорноризець

3. За жанром твір «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка є
А романом
Б оповіданням
В повістю
Г поемою

4. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
…моторний,
Ласкавий, гарний і проворний,
І гострий, як на бритві сталь.

Так характеризує автор героя
А Низа
Б Евріала
В Енея
Г Турна

5. Збірники житійних оповідань про подвижницьку діяльність ченців певного монастиря називаються
А патериками
Б літописами
В повістями
Г легендами
Д притчами

6. Історичною основою «Чорної ради» П. Куліша стали події, описані у творі
А Києво-Печерський патерик
Б «Літопис Самовидця»
В «Повість минулих літ»
Г «Історія русів»
Д Біблія

7. Г. Сковорода навчався в
А Київському університеті
Б Києво-Могилянській академії
В Переяславському колегіумі
Г Острозькому колегіумі
Д Санкт-Петербурзькій академії мистецтв

8. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського
І Римськії поставить стіни,
В них буде жити, як в раю;
Великі зробить переміни
Во всім окружнім там краю.

Тут ідеться про майбутнє
А Зевса
Б Енея
В Турна
Г Латина
Д Анхіза

9. Прочитайте уривок із твору Т. Шевченка.
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!
Автор звертається до
А Є. Гребінки
Б Марка Вовчка
В Якова де Бальмена
Г І. Котляревського
Д Г. Квітки-Основ’яненка

10. Прочитайте уривок із твору.
Золото — не дівка! Наградив бог Терпилиху дочкою. Кромі того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, — яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших себе.

Такими словами схарактеризовано
А Наталку («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Б Пидорку («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
В Наталку Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
Г Катрю («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Д Лесю («Чорна рада» П. Куліша)

11. Алегоричним підтекстом твору «Веснівка» М. Шашкевича є думка про

А переслідування інтелігенції за народницьку діяльність, репресії, страждання
Б готовність народу до боротьби за свої права та злочинну пасивність інтелігенції
В пробудження національної свідомості українців і реакцію на це влади
Г зустріч весни і проводи зими
Д події революції

12. Оповідачем у творі М. Гоголя «Вечір проти Івана Купала» є
А Петро Безрідний
Б Хома Григорович
В старий Корж
Г Басаврюк
Д Івась

13. Козацька звитяга, честь і слава — головні життєві принципи
А Турна й Латина («Енеїда» І. Котляревського)
Б Кирила Тура й Петра Шрама («Чорна рада» П. Куліша)
В Макогоненка й Петра («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Г Петра Безрідного й Івася («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Д Забрьохи й Пістряка («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

14. Прочитайте уривок із твору.
Саме проти Черкас, нижче Домонтова, сидів хутором над Дніпром герой твору

А Максим Гримач («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Б Михайло Черевань («Чорна рада» П. Куліша)
В Старий Терпило («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Г Денис Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
Д Микита Забрьоха («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

15. Мотив подорожі, картини України, Сибіру й Петербурга, побудовані на контрасті, — це елементи композиції твору Т. Шевченка
А «Марія»
Б «Кавказ»
В «Катерина»
Г «Великий льох»
Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

16. Історія української родини, що опинилася на Далекому Сході й зуміла зберегти національні традиції, — одна із сюжетних ліній твору
А «Максим Гримач» Марка Вовчка
Б «Тигролови» Івана Багряного
В «Чорна рада» П. Куліша
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

Завдання 17— 20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і його жанром.

1 «Наталка Полтавка»А роман
2 «Максим Гримач»Б послання
3 «Чорна рада»В оповідання
4 «І мертвим, і живим…»Г літопис
Д драма

Відповідь:
1—Д
2—В
3—А
4—Б

18. Установіть відповідність між твором і його темою (мотивом).

1 «За городом качки пливуть»А споріднена праця
2 «Повість минулих літ»Б розповідь про минуле Русі, про князів і міжусобні війни
3 «Бджола та Шершень»В щире кохання, яке долає соціальну нерівність
4 «Вечір проти Івана Купала»Г історія зведеної офіцером дівчини
Д розповідь про наслідки загравання з нечистою силою

Відповідь:
1—В
2—Б
3—А
4—Д

19. Установіть відповідність між автором та його твором.

1 Г. СковородаА «Причинна»
2 Т. ШевченкоБ «Рибалка»
3 П. Гулак-АртемовськийВ «Собака і Вовк»
4 В. Герасим’юкГ «Небо»
Д «Перший сніг»

Відповідь:
1—В
2—А
3—Б
4—Д

20. Установіть відповідність між персонажем і його реплікою.

1 БасаврюкА Душе! Багато добра лежить у тобі на багато років: спочивай, їж, пий, веселися!
2 МакогоненкоБ Лучче живий хорунжий, як мертвий сотник
3 Прохір чорноризецьВ Тільки-но розквітне папороть — хапай її й не озирайся, хоч би що тобі позаду ввижалося.
4 СомкоГ І дай Боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву.
Д Уже тепер годі за вас підставляти шию, годі! Буду їсти, та пити, та хороше ходити, — звісно, так, як панові вельможному годиться.

Відповідь:
1—В
2—Б
3—А
4—Г

У завданнях 21— 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. У народній пісні «Цвіте терен, цвіте терен» провідним є мотив
Відповідь:
нерозділеного кохання молодої дівчини до парубка, який поїхав «іншої шукати».

22. Полемічні твори в ХVІ—ХVІІ ст. писав мислитель, богослов, полеміст
Відповідь:
І. Вишенський

23. Заснування Києва, помста княгині Ольги деревлянам — це епізоди з твору
Відповідь:
«Повість минулих літ».

24. Твір П. Куліша «Чорна рада» за жанром — це
Відповідь:
історичний роман.

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чому поему І. Котляревського «Енеїда» називають «енциклопедією народного життя»?

З окремих яскравих картин, поданих у поемі І. Котляревського «Енеїда», з величезної кількості описів, які у ній трапляються, перед нами постає виразна картина життя і побуту українського народу ХVІІІ століття.

Звичаї українців, їхні вірування, характерні явища того часу відбиті письменником у зображенні бенкетів, вечорниць, ворожінні, в описах сцен похорону, номинок, військових занять.

В «Енеїді» зустрічаємо відомості про українські народні танці, ігри, розваги, музичні інструменти, одяг.

За уявленнями античних часів, боги одягалися у ткані золотом мантії, головною їхньою стравою була амброзія, а нили вони виключно нектар. У Котляревського і боги, і царі ходять у звичайному одязі небагатого українського панства, а їдять те, чим здавна славиться українська кухня.

Не забув Котляревський і нро улюблені жанри народної творчості, такі як легенди та казки. У поемі згадується кобиляча голова, скатерть-самобранка, чоботи-скороходи. А на Енеєвому щиті відбиті цілі сюжети популярних народних казок.

«Енеїда» багата етнографічно точними відомостями нро численні предмети і явища побуту, про різноманітну зброю, територіально-географічне походження різних предметів.

Усе це й дало підставу дослідникам назвати перший твір нової української літератури «енциклопедією народного життя».

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 12

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

Комментарии закрыты.