Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 11

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 11

  11 ВАРІАНТ

  Завдання 1— 16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Страждання зрадженої коханим дівчини — мотив пісні
  А «Цвіте терен, цвіте терен»
  Б «Сонце низенько, вечір близенько»
  В «За городом качки пливуть»
  Г «Летять галочки у три рядочки»

  2. За жанром твір «Козака несуть» належить до
  А балад
  Б весільних пісень
  В родинно-побутових пісень
  Г суспільно-побутових пісень

  3. Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
  Понадіявшися на своє багатство, зачав знакомитись з нерівнею: зачав, бач, заводити бенкети з повитчиками, з канцеляристами, з купцями — пив, гуляв і шахрував гроші.
  Так характеризує
  А Петро Тетерваковського
  Б Тетерваковський Миколу
  В Макогоненко Терпила
  Г Микола Петра

  4. Він був сином мужика — і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком — і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком — і вказав нові світи й вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій.
  Так писав І. Франко про
  А І. Котляревського
  Б Г. Сковороду
  В Т. Шевченка
  Г М. Гоголя

  5. Найдавніша датована рукописна пам’ятка Київської Русі — це
  А «Історія русів»
  Б Острозька Біблія
  В «Повість минулих літ»
  Г Остромирове Євангеліє
  Д Києво-Печерський патерик

  6. За жанром притчею є твір
  А «Про створення світу»
  Б «Про блудного сина»
  В «Про Прохора чорноризця»
  Г «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
  Д «Їхав козак за Дунай» С. Климовського

  7. Козацьким літописом є твір
  А Галицько-Волинський літопис
  Б «Повість минулих літ»
  В «Літопис Самовидця»
  Г Київський літопис
  Д «Історія русів»

  8. Г. Сковорода є автором поетичних рядків
  А СлОвО плОтОнОснО
  МнОгО плОдОнОснО.
  Б Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
  В Всякого рот дере ложка суха —
  Хто ж єсть на світі, щоб був без гріха?
  Г Де общеє добро в упадку,
  Забудь отця, забудь і матку,
  Лети повинность ісправлять.
  Д Цвітка дрібная
  Молила неньку,
  Весну раненьку:
  «Нене рідная!
  Вволи ми волю —
  Дай мені долю…»

  9. Першим твором нової української літератури вважають
  А «Причинну» Т. Шевченка
  Б «Чорну раду» П. Куліша
  В «De libertate» Г. Сковороди
  Г «Енеїду» І. Котляревського
  Д «Конотопську відьму» Г. Квітки-Основ’яненка

  10. Особливістю композиції твору Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» є повторення на початку кожного розділу слів
  А «Щасливий і радісний…»
  Б «Здивований і обурений…»
  В «Гордий і щасливий…»
  Г «Ображений і здивований…»
  Д «Сумний та невеселий…»

  11. «Ні, мамо, не можна нелюба любить!» — стверджує героїня твору
  А «Небо» М. Петренка
  Б «Соловей» В. Забіли
  В «Соловейко» М. Костомарова
  Г «Українська мелодія» Є. Гребінки
  Д «Рибалка» П. Гулака-Артемовського

  12. Засудження українців, які живуть «по німецькому показу», не знають своєї мови, історії, — один з мотивів твору Т. Шевченка
  А «Великий льох»
  Б «До Основ’яненка»
  В «Чигрине, Чигрине…»
  Г «І мертвим, і живим…»
  Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

  13. Бувальщину про цвіт папороті, розказану Хомою Григоровичем, увів у свій твір («Вечір проти Івана Купала»)
  А Г. Квітка-Основ’яненко
  Б П. Куліш
  В Марко Вовчок
  Г М. Гоголь
  Д Іван Багряний

  14. Критичний портрет української еліти (Славних прадідів великих / Правнуки погані) подає Т. Шевченко у творі
  А «Кавказ»
  Б «Гайдамаки»
  В «І мертвим, і живим…»
  Г «До Основ’яненка»
  Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

  15. Корсунь, Канів, Чигирин, Черкаси, Умань — це місце дії у творі
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Енеїда» І. Котляревського
  В «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Г «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  16. Аркан — це ключовий образ поезії
  А «Кавказ» Т. Шевченка
  Б «De libertate» Г. Сковороди
  В «Соловейко» М. Костомарова
  Г «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
  Д «Рибалка» П. Гулака-Артемовського

  Завдання 17— 20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка і його жанровим різновидом.

  1 «Мені однаково»А балада
  2 «Ісаія. Глава 35»Б поема-містерія
  3 «Великий льох»В медитація
  4 «Лілея»Г послання
  Д переспів

  Відповідь:
  1—Г
  2—Д
  3—Б
  4—А

  18. Установіть відповідність між твором і зображеним у ньому історичним явищем чи добою.

  1 «Кавказ»А репресії в Радянському Союзі
  2 «Енеїда»Б феодальна роздробленість Київської Русі
  3 «Тигролови»В мандри козаків після зруйнування Запорозької Січі
  4 «Чорна рада»Г загарбницькі війни російського самодержавства (1840—1845 рр.)
  Д боротьба за гетьманську булаву (1663 р.)

  Відповідь:
  1—Г
  2—В
  3—А
  4—Д

  19. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

  1 риторичне звертанняА Як сніг, три пташечки летіли
  Через Суботове і сіли
  2 метафораБ Не багата я і проста, но чесного роду.
  3 анафораВ Будеш, батьку, панувати,
  Поки живуть люди.
  4 порівнянняГ Сидить козак на тім боці, —
  Грає синє море.
  Д Там сонце, там місяць ясніше сія,
  Там з вітром могила в степу розмовляє,
  Там не одинокий був би з нею й я.

  Відповідь:
  1—В
  2—Г
  3—Д
  4—А

  20. Установіть відповідність між літературним персонажем і реплікою, яка йому належить.

  1 Возний ТетерваковськийА Мої діти католики…
  Я присягав, брав свячений
  Різать католика…
  2 Максим ГримачБ Безмірно, ах! люблю тя, дівицю,
  Как жадний волк младую ягницю.
  3 ПістрякВ Я б, пожалуй, соблаговолив, так ліків більш тридцяти не знаю.
  4 Іван ГонтаГ Хворостина сія, хоча єсть і хворостина, но оная не суть уже хворостина, понеже убо суть на ній вмістилище душ козацьких прехваброї сотні Конотопської.
  Д Слухай лишень, моя дитино: я тебе …за бурлаку не віддам; нехай він хоч і місяця з неба схопить.

  Відповідь:
  1—Б
  2—Д
  3—Г
  4—А

  У завданнях 21— 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. До весільних пісень належать (запишіть не менше трьох назв)
  Відповідь:
  «До бору, дружечки, до бору», «А брат сестрицю та іі розплітає», «Летять галочки у три рядочки».

  22. Біблійний афоризм «Вавилонська вежа» сьогодні означає
  Відповідь:
  сум’яття і безлад.

  23. У центрі уваги всіх козацьких літописців перебувають події
  Відповідь:
  національно визвольної війни 1648-1654 рр. під проводом Богдана Хмельницького.

  24. Збірники житійних оповідань про подвижницьку, богоугодну діяльність ченців певного монастиря називаються
  Відповідь:
  патериками.

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Чому в усьому світі Біблію вважають вічним джерелом мудрості й порад у житті?

  Біблія — одна з найпопулярніших і найдавніших книг у світі. У чому ж її секрет? Біблія була, є і залишиться надалі найвеличнішою скарбницею духовності, вічним джерелом мудрості.

  Згадаймо Нагірну проповідь Ісуса Христа. У ній Син Божий радить людям, як знайти справжнє щастя, як уникати конфліктів, як правильно ставитися до матеріального. І хоча з часу написання Біблії минуло чимало років, змінилися обставини і люди, поради Ісуса не втратили своєї актуальності.

  Незмінними залишаються і моральні заповіді: «Не вбивай!», «Не кради!», «Шануй батька свого й матір свою, щоб добре було тобі та щоб довголітнім ти був на землі» та ін.

  Десять Заповідей Божих, які були дані Богом Мойсееві на горі Сінай, назавжди визначили вселюдські норми поведінки, бо зрозумілі всім без винятку.

  Взірцем для наслідування є також поведінка і діяння Ісуса Христа. Він був мудрою, сердечною, справедливою людиною, яка жила за принципом: «Стався до людей так, як хотів би, щоб до тебе ставилися люди». Наприклад, у часи, коли жив Син Божий, жінки були безправними. Ісус же виявляв до жінок повагу, незважаючи на те, що з нього за це часто насміхалися.

  Біблії понад 3,5 тисячі років, але й сьогодні вона залишається найпотрібнішою книгою у світі. Призначення Біблії — допомогти людям уникати помилок, які можуть призвести до проблем.

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 11

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.