Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 10

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 10

  ВАРІАНТ 10

  Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Баладою є твір
  А «Козака несуть»
  Б «Цвіте терен, цвіте терен»
  В «Світи, світи, місяченьку»
  Г «Місяць на небі, зіроньки сяють»

  2. Події Коліївщини 1768 р. зображено у творі Т. Шевченка
  А «Причинна»
  Б «Гайдамаки»
  В «Чигрине, Чигрине…»
  Г «І мертвим, і живим…»

  3. Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
  — Та що ж ти за чоловік?
  — Як бачиш: бурлака на світі; тиняюсь од села до села, а тепер іду в Полтаву.
  — Може, у тебе родичі єсть в Полтаві або знакомі?
  — Які будуть знакомі або родичі у сироти?
  — Так ти, бачу, такий, як і я, — безприютний.

  Учасниками цього діалогу є
  А виборний і Петро
  Б Петро і Микола
  В Микола і возний
  Г возний і виборний

  4. Кульмінацією поеми «Наймичка» Т. Шевченка є епізод коли
  А Ганна народжує позашлюбну дитину
  Б Трохиму з Настею підкинули немовля
  В Ганна зізнається Маркові, що вона його мати
  Г Ганна відмовляється бути посадженою матір’ю в Марка на весіллі

  5. Перекладав Біблію українською мовою
  А Г. Квітка-Основ’яненко
  Б І. Котляревський В Марко Вовчок
  Г П. Куліш
  Д М. Гоголь

  6. У творі «Чорна рада» П. Куліша ідеал українського способу життя символізує
  А хутір
  Б дорога
  В фортеця
  Г корогва
  Д гетьманська булава

  7. Смертю обох закоханих закінчується твір
  А «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Б «Тигролови» Івана Багряного
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Д «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

  8. Т. Шевченко сатирично змалював царя та його придворних, розкрив їхню нікчемність у творі
  А «Причинна»
  Б «Гайдамаки»
  В «Катерина»
  Г «Наймичка»
  Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

  9. Прочитайте уривок.
  Хлібина, взята з рук Блаженного, ясніла й була, наче мед. І через те чудо пішла слава про цього мужа по всіх усюдах, і прогодував він багатьох голодних, і багатьом корисне вчинив.

  Так говориться про Прохора чорноризця в
  А «Історії русів»
  Б «Літописі Самовидця»
  В Ізборнику Святослава
  Г «Повісті минулих літ»
  Д Києво-Печерському патерику

  10. «Енциклопедією українського життя» назвав М. Рильський твір
  А «Катерина» Т. Шевченка
  Б «Енеїда» І. Котляревського
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  11. Реалістичне зображення життя козацької старшини XVIII ст. переплітається з фантастикою народних легенд і вірувань у творі
  А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Г «Чорна рада» П. Куліша
  Д «Літопис Самовидця»

  12. «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» — цей вислів Епікура виражає ідею твору
  А «Небо» М. Петренка
  Б «Веснівка» М. Шашкевича
  В «Соловейко» М. Костомарова
  Г «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
  Д «Рибалка» П. Гулака-Артемовського

  13. Суперечності між городовими козаками і запорожцями відображено у творі
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «І мертвим, і живим…» Т. Шевченка
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  14. До «Руської трійці» належали всі письменники в рядку
  А М. Шашкевич, Є. Гребінка, І. Величковський
  Б Я. Головацький, С. Климовський, Т. Шевченко
  В І. Вагилевич, М. Петренко, Г. Сковорода
  Г Є. Гребінка, Г. Сковорода, С. Климовський
  Д М. Шашкевич Я. Головацький, І. Вагилевич

  15. Юнак повинен усвідомлювати свою відповідальність за інших, цінувати побратимство й дружбу — такий мотив твору
  А «Веснівка» М. Шашкевича
  Б «Троє схотінок» П. Куліша
  В «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
  Г «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
  Д «Чоловічий танець» В. Герасим’юка

  16. Навколо двобою Многогрішного і Медвина побудовано сюжетну канву твору
  А «Кавказ» Т. Шевченка
  Б «Чорна рада» П. Куліша
  В «Тигролови» Івана Багряного
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  Завдання 17— 20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором і його жанром (жанровим різ новидом).

  1 «Великий льох» Т. ШевченкаА літопис
  2 «Чорна рада» П. КулішаБ роман
  3 «Повість минулих літ»В притча
  4 «Максим Гримач» Марка ВовчкаГ поема-містерія
  Д оповідання

  Відповідь:
  1—Г
  2—Б
  3—А
  4—Д

  18. Установіть відповідність між літературним персонажем і його реплікою.

  1 возний ТетерваковськийА Нехай вона нам заплатить за безчестя, що нас позміняли та ще мене на Солосі оженили.
  2 Яким СомкоБ Завтра вночі у Чигрині свячений достану. Дасть він мені срібло-злото, дасть він мені славу…
  3 Микита ЗабрьохаВ Ох! правда…; малійшая проволочка ілі прижимочка почитається за уголовноє преступленіє.
  4 Ярема ГалайдаГ …нам не можна у поход іти, занеже ми погружаємо відьом у бездну нашого ставка.
  Д І дай, Боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву!

  Відповідь:
  1—В
  2—Д
  3—А
  4—Б

  19. Установіть відповідність між твором і зображеним у ньому періодом історії.

  1 Києво-Печерський патерикА Гетьманщина
  2 «Літопис Самовидця»Б самодержавна Росія першої половини ХІХ ст.
  3 «Конотопська відьма»В період Хмельниччини
  4 «Сон» («У всякого своя доля…»)Г скасування кріпацтва 1861 р.
  Д Київська Русь

  Відповідь:
  1—Д
  2—В
  3—А
  4—Б

  20. Установіть відповідність між літературними персонажами за їхніми родинними зв’язками.

  А Марко1 Еней
  Б Венера2 Наталка Полтавка
  В Катерина3 Корж
  Г Пидорка4 Ганна
  Д Терпилиха

  Відповідь:
  1—Б
  2—Д
  3—Г
  4—А

  У завданнях 21— 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Супроводжують весілля пісні (запишіть 2— 3 назви)
  Відповідь:
  Супроводжують весілля пісні «Летять галочки у три рядочки» (дівич-вечір), «До бору, дружбонько, до бору» (звивання гільця), «А брат сестрицю та и розплітає» (розплітання дівочої коси).

  22. До Біблії належать притчі та легенди (запишіть 2— 3 назви)
  Відповідь:
  «Притча про блудного сина», «Притча про сіяча», легенда «Вавилонська башта».

  23. Ідея «Енеїди» І. Котляревського —
  Відповідь:
  заклик до об’єднання українців в ім’я відродження Української держави.

  24. Григорій Многогрішний у романі «Тигролови» Івана Багряного є виразником ідеї
  Відповідь:
  тоталітарному режиму, необхідності життєвого оптимізму й сили духу.

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Чи згодні ви з твердженням, що Микола Гоголь — яскравий представник української культури? Доведіть свою думку прикладами з його біографії та художніх творів.

  Миколу Васильовича Гоголя знають у світі як представника російської культури. Але родом він з України, виріс в атмосфері поетичного й мальовничого українського побуту, під впливом пісень, легенд, переказів українського народу. Щоб зробити собі кар’єру державного службовця, Гоголь поїхав до столиці Російської імперії Петербурга. Визнання він міг здобути, лише прийнявши російську мову. Чиновника з Гоголя не вийшло.

  Перші його твори були присвячені незабутній Україні: збірка «Вечори на хуторі біля Диканьки». Успіх молодого таланту був беззаперечний. І перед вищим товариством, і перед освіченими представниками середнього класу постала мальовнича Україна з її прекрасною природою, легендами, переказами, чаруваннями та ворожіннями, з красивими, гідними людьми. Не міг не викликати захоплення й знаменитий козацький полковник Тарас Бульба. У творах Гоголя на українську тематику багато українських слів, бо більшість із них не мали відповідників у російській мові, до того ж додавали творам яскравий національний колорит.

  Твори Гоголя перекладені багатьма європейськими мовами. Отже, класик світової літератури представив світові самобутню українську культуру. Його любов до світла, до життя, до людини однаково близькі всім народам світу.

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 10

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.