Життєва і творча біографія Марка Вовчка. Біографія, шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Марко Вовчок, шкільна програма

  Життєва і творча біографія Марка Вовчка. Біографія, шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Марко Вовчок, шкільна програма

  З арештом Т.Г.Шевченка у 1847 році прогресивна українська література зазнала тяжкого удару. Миколаївська реакція ще більше посилилася у зв’язку з революцією 1848 року в західноєвропейських країнах . У грудні 1849 року стояли на ешафоті засуджені військовим судом петрашевці. Смертний вирок був замінений їм засланням.
  Але в середені 50-х років з новою силою розвиваються визвольні ідеї, породжені загостреною класовою боротьбою напередодні реформи 1861 року і активізацією діяльності революціонерів-демократів.
  Після оголошення маніфесту (у лютому 1861 року) про ліквідацію кріпосного права вчорашні селяни-кріпаки вийшли «на волю» обідрані, як жебраки, вийшли з рабства у поміщиків у кабалу до тих самих поміщиків .
  Перед письменникам, які підносили свій голос на захист інтересів трудящих, постало завдання — далі викривати кріпосницьку систему, оскільки її численні залишки були дуже живучими в усіх сферах правових, економічних, громадських і побутових стосунків між експуататорами і експлуатованими.
  Водночас пореформені умови життя висували й нові ідейно-творчі завдання: критично відображати в художніх творах ті огидні, потворні, антинародні своєю суттю явища, які продовжувала і утверджувала нова суспільно-економічна система — капіталізм. Для передової літератури вельми важливо було донести до свдомості трудового народу просту і ясну істину, що в наслідок реформи 1861 року в країні змінилися тільки одні експлуататори іншими, що люди праці як були, так і зосталися нещадно експлуатованими,соціально безправними.
  Високоталоновитий художник слова, надзвичайно чутливий і уважний до всього нового в суспільному і духовному житті народу, Марко Вовчок привернула своєю творчістю пильну увагу читачів до багатьох злободенних питань, породжених умовами 60—80-х років ХІХ століття.
  Звичайно, не на всіх етапах своєї літературної діяльності письменниця працювала однаково плідно й з успіхом. Бували роки, особливо на початку творчого шляху, коли її твори ( оповідання, повісті, казки, романи) з’являлися часто, один за одним. А було й таке в житті письменниці, коли нові твори з-під пера виходили рідко і не справляли такого враженя, як у ранній період, а літературне ім’я в колах освіченої, читаючої публіки майже забувалося, зникало з поля зору.

  Життєва і творча біографія Марка Вовчка незвичайно багата на вагомі з культурно-громадського та історико-літературного погляду події і факти. Стежки-дороги її життя пролягали по багатьох містах і селах Росії та України. Зустрічі, знайомства, приятелювання з українськими, російськими, зарубіжними письменниками, художниками, композиторами, акторами, вченими, політичними і культурну — громадськими діячами, з численними простими людьми з середовища селянства, ремісників і різночинної інтелігенції були для письменниці не тільки важливими джерелами пізнання дійсності, а й постійно діючими житейськими університетами.
  В вищих учбових закладах Марко Вовчок не вчилася. Але її близьке оточення, постійне спілкування з високоосвіченими, інтелектуально багатими людьми спонукали набувати знання самотужки, насамперед читанням суспільствознавчої і природничої, наукової та художньої літератури. Самоосвітою письменниця займалася все життя і була широкоерудованою людиною. Вона добре орієнтувалася в історії, стежила за розвитком природничих і технічних наук. Марко Вовчок мала рідкісні здібності до вивчення мов. Вона досконало володіла французькою мовою, добре знала німецьку, англійську, польську, італійську мови. Ще на початку своєї літературної творчості вивчила мову українську. І вивчала з таким глибоким осягненням її сутності, що надовічно дала високий взірець використання її лексичних і фразеологічних багатств у своїх достославних «Народних оповіданнях та інших писаних українською мовою творах.

  Життєва і творча біографія Марка Вовчка. Біографія, шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Марко Вовчок, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутись на сторінку Марко Вовчок

  Вас можуть зацікавити:

  1. Марко Вовчок. Життя і творчість

  2. Марко Вовчок — основоположних прози для дітей. Аналіз творів

  3. Життєва і творча біографія Марка Вовчка

  4. Марко Вовчок. Життєвий і творчий шлях

  5. Марко Вовчок. Загальна характеристика творчості

  6. Життя і творчість Марко Вовчок

  7. Марко Вовчок — основоположник прози для дітей. Народність оповідань

  8. Біографія Марка Вовчка

  9. Марко Вовчок. Сторінки біографії

  10. Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська). Життя і творчість

  11. Марко Вовчок. Аналіз творчості

  12. Марко Вовчок і Тарас Шевченко.

  13. «Інститутка» Марка Вовчка — перша українська реалістична повість. Аналіз твору

  14. Образи жінок-кріпачок у творі Марка Вовчка «Інститутка». Характеристика образів

  15. Реалізм «Народних оповідань» Марко Вовчок. Аналіз творів

  16. Проблема закріпачення козацтва в оповіданні Марка Вовчка «Козачка». Аналіз твору

  17. Образ жінки-страдниці в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка. Характеристика образу жінки-страдниці

  18. Образ оповідача у творчості Марка Вовчка. Характеристика образу оповідача

  19. Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз повісті «Інститутка» і характеристика образів

  20. «Народні оповідання» Марка Вовчка — гірка правда життя тих часів. Аналіз збірки

  21. Моє ставлення до панночки з повісті Марка Вовчка «Інститутка». Характеристика образу панночки

  22. Головні образи повісті Марка Вовчка «Інститутка»: порівняльний аналіз, характеристика образів

  23. Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз та характеристика образів повісті «Інститутка»

  24. Порівняльна характеристика Устини і панночки за повістю Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз образів

  25. Антикріпосницька спрямованість повісті М. Вовчка «Інститутка». Протиставлення образів дівчини-кріпачки Устини і молодої пані

  26. Антикріпосницька спрямованість повісті М. Вовчка «Інститутка». Характеристика образів інститутки та сільської дівчини Устини

  27. Порівняльна характеристика образів простої сільської дівчини Устини та освіченої панночки (за повістю Марка Вовчка «Інститутка»)

  28. Бабуся-служниця — утілення християнських засад життя (за повістю «Інститутка» Марка Вовчка). Характеристика образу

  29. «Інститутка» Марка Вовчка: волелюбна романтика героїв, прагнення до особистої свободи. Аналіз твору

  30. «Інститутка» Марка Вовчка: прагнення героїв до особистої свободи. Аналіз твору та характеристика образів

  31. Чим мене приваблюють оповідання Марка Вовчка. Аналіз творів

  32. Романтичність оповідання «Максим Гримач» Марка Вовчка. Аналіз твору

  33. Особливості характеротворення в оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач». Характеристика образів

  34. Моє враження від творів Марка Вовчка

  35. Роздуми над творами Марка Вовчка. Аналіз творів

  36. Доля жінки-кріпачки у творчості Марка Вовчка. Характеристика образу

  37. Мої роздуми над сторінками повісті Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз твору

  38. Зображення волелюбних прагнень кріпаків у повісті Марка Вовчка «Інститутка». Характеристика образів

  39. Протиставлення характерів Устини та панночки (за повістю Марка Вовчка «Інститутка»). Характеристика образів

  40. Образ Інститутки з однойменної повісті Марка Вовчка. Характеристика образу

  41. «Інститутка» — один з найвизначніших творів Марії Олександрівни Вілінської. Аналіз твору

  42. Повість «Інститутка» — вершина творчості Марка Вовчка. Аналіз твору

  43. «Максим Гримач» Марка Вовчка як романтичне оповідання. Аналіз твору

  44. Марко Вовчок — «кроткий пророк»

  45. Осуд кріпацтва в оповіданні Марка Вовчка «Козачка». Багатство мови, образотворчі засоби твору

  46. Почуття відповідальності й вини як уселюдські чесноти в романтичному баладному оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач»

  47. Аналіз «Дев’ять братів і десята сестриця Галя» Марко Вовчок — тема, ідея, короткий зміст, жанр, композиція, сюжет.

   

  Комментарии закрыты.