Д. Павличко. Життя і творчість. «О рідне слово, хто без тебе я?», «Коли ми йшли удвох з тобою…», «Я стужився, мила, за тобою…», «Коли помер кривавий торквемада», «Два кольори», «Дзвенить у зорях небо чисте…», цикл «Вірші з Монголії» («Полечу я до Монголії», «Між горами в долині білі юрти…»). Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Д. Павличко. Життя і творчість. «О рідне слово, хто без тебе я?», «Коли ми йшли удвох з тобою…», «Я стужився, мила, за тобою…», «Коли помер кривавий торквемада», «Два кольори», «Дзвенить у зорях небо чисте…», цикл «Вірші з Монголії» («Полечу я до Монголії», «Між горами в долині білі юрти…»). Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Варіант 1

  1. Д. Павличко — син простого хлібороба…
  А З Волині.
  Б Поділля.
  В Підкарпаття.
  Г Полісся.

  2. Мати Д. Павличка прищепила сину любов…
  А До творчості російських поетів.
  Б Гуцульського різьбярства і кераміки.
  В Природи рідного краю.
  Г Поезії Шевченка і Франка.

  3. Один із головних рушіїв Павличкового поетичного руху — це…
  А Чуття спорідненості із землею батьків.
  Б Повага до людини-трударя, її праці.
  В Уболівання поета за історичні пам’ятки культури.
  Г Почуття національної справедливості.

  4. Композитор, який написав музику до багатьох поезій письменника.
  А П. Майборода.
  Б О. Білаш.
  В А. Штогаренко.
  Г Ю. Мейтус.

  5. Думка про те, що тоталітарна держава залишається тюрмою народів навіть тоді, коли зникає тиран, характерна для поезій Павличка…
  А «Два кольори».
  Б «Коли помер кривавий Торквемада».
  В «Дзвенить у зорях небо чисте…».
  Г «Між горами в долині білі юрти…».

  6. Визначте письменника і його твір, за яким Д. Павличко написав сценарій до однойменного кінофільму.
  А Леся Українка «Бояриня».
  Б П. Загребельний «Диво».
  В І. Франко «Захар Беркут».
  Г О. Гончар «Собор».

  7. За ідейним змістом твір Д. Павличка «Полечу я до Монголії» пов’язаний з його поезією…
  А «Між горами в долинах білі юрти».
  Б «Два кольори».
  В «Коли помер кривавий Торквемада…»
  Г «О рідне слово, хто без тебе я?»

  8. Жанр усної народної творчості, який згадує Д. Павличко у творі «О рідне слово, хто без тебе я?»
  А Приказка.
  Б Загадка.
  В Переказ.
  Г Пісня.

  9. Яких змін зазнала власна душа ліричного героя поезії Д. Павличка «Дзвенить у зорях небо чисте», коли збагатилася любов’ю?
  А Вона зазеленіла на снігу.
  Б Неначе черешня зацвіла.
  В Стала, мов яблуня в плодах.
  Г Була, мов дерево безлисте.

  10. Головний образ твору Д. Павличка «Я стужився, мила, за тобою» не припиняє свого існування, просто йде у нову естетичну форму, із його журби зроблять…
  А Човен.
  Б Обрамлення до ікони.
  В Арфу.
  Г Скрипку.

  11. «Зодягнуті в лахміття, як старці, підступні пастухи»,— так митець змальовує (Д. Павличка «Коли помер кривавий Торквемада»)…
  А Поневолений народ.
  Б Прибічників Торквемади.
  В Кобзарів-співців про щасливу долю народну.
  Г Тих, хто намагався протистояти соціальній несправедливості тогочасного тоталітарного режиму.

  12. «Між горами в долиннах білі юрти» Д. Павличка містить епіграф-висловлювання…
  А І. Франка.
  Б Т. Шевченка.
  В Лесі Українки.
  Г О. Гончара.

  Варіант 2

  1. Дмитра Васильовича справедливо називають…
  А Гомером українського мистецтва.
  Б Прометеєм сьогодення.
  В Борцем за відродження національної свідомості.
  Г Одним із лідерів української культури.

  2. Д. Павличко в поезії «Два кольори» лаконічно відтворює…
  А Красу материнської душі.
  Б Життєвий шлях ліричного героя.
  В Майстерність ткацької справи.
  Г Красу жінки-творця української вишиванки.

  3. У ранніх поезіях Д. Павличка національні болі концентрувалися навколо…
  А Історичної спадщини українців.
  Б Культурного самоусвідомлення.
  В Мови.
  Г Почуттів кохання.

  4. Що є цінністю для монголів (Д. Павличко «Між горами в долинах білі юрти»)?
  А Завоювання Європи й Азії.
  Б Розведення «червоних» коней.
  В Виготовлення килимів.
  Г Збереження рідної мови.

  5. До пісенної творчості письменника не належить твір…
  А «О рідне слово, хто без тебе я?».
  Б «Дзвенить у зорях небо чисте…».
  В «Я стужився, мила, за тобою.».
  Г «Два кольори».

  6. «Доки діє приклад праці й подвигу в мистецтві, доти матиме до нього пряме відношення Павличко як недремний поет свого часу, своєї доби, покликаний нею ж до праці — нелегкої, звитяжної», — так про Дмитра Павличка зазначив…
  А О. Гончар.
  Б В. Земляк.
  В І. Драч.
  Г Ю. Мушкетик.

  7. За жанровою спрямованістю «Коли помер кривавий Торквемада» Д. Павличка — це…
  А Високомайстерний сонет.
  Б Драматична поема.
  В Політичний фейлетон.
  Г Поетична пародія.

  8. У поезії Д. Павличка «Коли ми йшли удвох з тобою» художньо втілена проблема…
  А Народу і правителя.
  Б Бережливого ставлення до мови.
  В Возвеличення праці як мірила оцінки людини.
  Г Духовного збагачення особистості.

  9. Настрій ліричного героя зазнає мінливості від (Д. Павличко «Дзвенить у зорях небо чисте»)…
  А Тієї благородної справи, яку він робить на землі.
  Б Того, як до нього ставляться у суспільстві.
  В Бажань його коханої.
  Г Впливу на нього природи.

  10. Почуття національної гордості сформувались у Дмитра Васильовича під впливом…
  А Захоплення ним програмною діяльністю Кирило-Мефодіївського товариства.
  Б Батька, який був людиною мислячою і справедливою.
  В Матері-оповідача про події героїчного історичного минулого.
  Г Університетського викладача — захисника вільної думки.

  11. Для відтворення місцевого колориту, збагачуючи водночас і словниковий склад літературної мови, Д. Павличко у мову своїх творів іноді вводить…
  А Афоризми.
  Б Слова діалектизми.
  В Метафори.
  Г Риторичні оклики і запитання.

  12. У творі Д. Павличко «Полечу я до Монголії»…
  А Вболіває за історичні пам’ятки культури, знищені в часи тоталітарного режиму.
  Б Висловлює повагу до трудівників-хліборобів та їхньої праці.
  В Утверджує думку про силу і міць історичних коренів нашої древньої нації.
  Г Гнівно засуджує пристосуванство, моральну хиткість, духовну спустошеність.

  Варіант 3

  1. Митець народився у краю, в якому…
  А Витав дух великого Кобзаря.
  Б Квітнули таланти В. Стефаника, М. Черемшини, Л. Мартовича.
  В Навчався В. Барка, здобуваючи вищу освіту.
  Г Виникла і сформувалась вітчизняна кінодраматургія.

  2. Після закінчення Львівського університету Д. Павличко…
  А Продовжує навчання в аспірантурі.
  Б Працює у редакції журналу «Жовтень» (тепер «Дзвін»).
  В Є редактором журналу «Всесвіт».
  Г Захопившись історичним минулим, вирушив у подорож до Коломиї.

  3. Улюблений поетичний жанр Д. Павличка, який він запозичив з поезії Заходу.
  А Ода.
  Б Вірші-медитації.
  В Елегія.
  Г Сонет.

  4. Книжка віршів Дмитра Васильовича « Таємниця твого обличчя » за силою змальованих у ній почуттів нагадує…
  А Ліричну сповідь — сувору правду життя.
  Б Творчу діяльність Лесі Українки.
  В Поезії В. Шекспіра.
  Г Збірку І. Франка «Зів’яле листя».

  5. Сорочка для героя поезії Д. Павличка «Два кольори» — це…
  А Оберіг від лиха у життєвому вирі.
  Б Натхнення у праці на благо народу.
  В Пам’ять про матір як заповіт вірності рідній землі.
  Г Втілення краси природи рідного краю.

  6. Державною Шевченківською премією відзначена збірка Д. Павличка.
  А «Днина».
  Б «Пелюстки і Леза».
  В Задивлений у будущину».
  Г «Любов і ненависть».

  7. Той, хто занедбає священий обов’язок громадянина і патріота любити Україну, плекати й оберігати рідне слово, може перетворитися (Д. Павличко «О рідне слово, хто без тебе я?»)…
  А На сліпця.
  Б Купу пожовклого паперу.
  В Німого жебрака.
  Г Національного зрадника.

  8. Ліричний герой (Д. Павличко «Коли ми йшли удвох з тобою») гладить золоте колосся і згадує ті колосочки, що…
  А Вирощували його батьки.
  Б Нагодували голодний люд під час війни.
  В У неволі збирав на чужому лану.
  Г Нищив кривавий Торквемада.

  9. В основі поезії Д. Павличка «Я стужився, мила, за тобою» оспіваний у народних піснях образ…
  А Дуба.
  Б Непоборного козака.
  В Рекрута.
  Г Явора.

  10. Великою заслугою Д. Павличка є введення в літературне життя України творчості незаслужено забутого поета, книгу якого «Пісня про незнищенність матері» він упорядкував і видав у 1967 році, супроводивши її ґрунтовною вступною статтею під такою назвою, як і книжка. Це…
  А О. Олесь.
  Б Б.-І. Антонич.
  В М. Вороний.
  Г Є. Маланюк.

  11. Для Д. Павличка («Полечу я до Моноголії») не так страшні завойовники Русі…
  А Як зрадники і «юшкоїди».
  Б Злочинні дії освічених варварів.
  В Обмежені і безвідповідальні чиновники.
  Г Ті, хто зневажливо ставився до вітчизняного мистецтва.

  12. Визначте римування уривку з поезії Д. Павличка «Між горами в долинах білі юрти»: «Якби сказав їм Бог… — Беріть півсвіту, / Я вам Європу й Азію даю, / А ви мені віддайте дзвонковиту, / Пісенну мову прадідну, свою».
  А Суміжне.
  Б Перехресне.
  В Кільцеве.
  Г Білий вірш.

  Варіант 4

  1. Майбутній письменник зазнав принижень і образ…
  А Навчаючись у польській школі.
  Б Від місцевого куркуля.
  В Під час подорожі до Космоча.
  Г Виховуючись у сім’ї нерідного батька.

  2. Уперше окремою книжкою вірші Д. Павличка вийшли 1953 року, і назва збірки звучала як кредо, як декларація принципів.
  А «Любов і ненависть».
  Б «Правда кличе!».
  В «Таємниця твого обличчя».
  Г «Моя земля».

  3. У поезії Д. Павличка «Між горами в долиннах білі юрти» йдеться…
  А Про ті лиха і страждання, які заподіяли загарбники Русі-Україні.
  Б Традиції монгольського народу.
  В Любов монголів до своєї вітчизни, рідної мови.
  Г Подорож ліричного героя по долині, де було багато білих юрт.

  4. Художній прийом, який має місце у багатьох поетичних творах письменника, що водночас становить мотиви полярності.
  А Оксюморон.
  Б Контрастне зіставлення.
  В Синекдоха.
  Г Метафора.

  5. На думку письменника, поезія — це…
  А Зліт людської душі.
  Б Здатність піднести рідну культуру до світового рівня.
  В Уміння образно мислити.
  Г Мова молодих.

  6. Для твору Д. Павличка «Я стужився, мила, за тобою» характерна така особливість.
  А Пристрасний, полемічний характер.
  Б Діалогічна форма.
  В Оригінальність слухових і зорових деталей.
  Г Точність і виваженість кожного слова.

  7. Мова багатомільйонного народу є цінністю, оскільки вона (Д. Павличко «О рідне слово, хто без тебе я?»)…
  А Спадок.
  Б Національний скарб.
  В Засіб спілкування.
  Г Те, за допомогою чого можна возвеличити або образити людину.

  8. Визначте художні засоби, які містить уривок з поезії Д. Павличка «Коли ми йшли удвох з тобою»: «Я гладив золоте колосся, / Як гладить милому волосся / Щаслива, ніжна наречена».
  А Епітет, порівняння.
  Б Гіпербола, фразеологізми.
  В Метафора, оксюморон.
  Г Порівняння, анафора.

  9. Художній прийом, за допомогою якого Д. Павличко у змісті поезії «Коли помер кривавий Торквемада» відтворив інквізитора ХХ ст.
  А Контраст.
  Б Гіпербола.
  В Алегорія.
  Г Ґрадація.

  10. Червоний і чорний кольори (Д. Павличко «Два кольори») — це традиційні барви української вишивки, які містять наповнення…
  А Соціальне.
  Б Побутове.
  В Символічне.
  Г Соціально-психологічне.

  11. Дмитро Васильович, на думку літературознавця І. Дзюби, «найблискучіший у нашій літературі публіцист після»…
  А Ю. Яновського.
  Б Остапа Вишні.
  В О. Гончара.
  Г М. Хвильового.

  12. Кого намагається протиставити Д. Павличко монголам у поезії «Між горами в долинах білі юрти»?
  А Тих, хто емігрував за кордон.
  Б Своїх «рідних» земляків.
  В Знавців вітчизняної культури.
  Г Борців-українців за свою незалежність.

  Д. Павличко. Життя і творчість. «О рідне слово, хто без тебе я?», «Коли ми йшли удвох з тобою…», «Я стужився, мила, за тобою…», «Коли помер кривавий торквемада», «Два кольори», «Дзвенить у зорях небо чисте…», цикл «Вірші з Монголії» («Полечу я до Монголії», «Між горами в долині білі юрти…»). Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Комментарии закрыты.