Д. Павличко. Життя і творчість. «О рідне слово, хто без тебе я?», «Коли ми йшли удвох з тобою…», «Я стужився, мила, за тобою…», «Коли помер кривавий торквемада», «Два кольори», «Дзвенить у зорях небо чисте…», цикл «Вірші з Монголії» («Полечу я до Монголії», «Між горами в долині білі юрти…»). Українська література, тестові завдання

Д. Павличко. Життя і творчість. «О рідне слово, хто без тебе я?», «Коли ми йшли удвох з тобою…», «Я стужився, мила, за тобою…», «Коли помер кривавий торквемада», «Два кольори», «Дзвенить у зорях небо чисте…», цикл «Вірші з Монголії» («Полечу я до Монголії», «Між горами в долині білі юрти…»). Українська література, тестові завдання

Варіант 1

1. Д. Павличко — син простого хлібороба…
А З Волині.
Б Поділля.
В Підкарпаття.
Г Полісся.

2. Мати Д. Павличка прищепила сину любов…
А До творчості російських поетів.
Б Гуцульського різьбярства і кераміки.
В Природи рідного краю.
Г Поезії Шевченка і Франка.

3. Один із головних рушіїв Павличкового поетичного руху — це…
А Чуття спорідненості із землею батьків.
Б Повага до людини-трударя, її праці.
В Уболівання поета за історичні пам’ятки культури.
Г Почуття національної справедливості.

4. Композитор, який написав музику до багатьох поезій письменника.
А П. Майборода.
Б О. Білаш.
В А. Штогаренко.
Г Ю. Мейтус.

5. Думка про те, що тоталітарна держава залишається тюрмою народів навіть тоді, коли зникає тиран, характерна для поезій Павличка…
А «Два кольори».
Б «Коли помер кривавий Торквемада».
В «Дзвенить у зорях небо чисте…».
Г «Між горами в долині білі юрти…».

6. Визначте письменника і його твір, за яким Д. Павличко написав сценарій до однойменного кінофільму.
А Леся Українка «Бояриня».
Б П. Загребельний «Диво».
В І. Франко «Захар Беркут».
Г О. Гончар «Собор».

7. За ідейним змістом твір Д. Павличка «Полечу я до Монголії» пов’язаний з його поезією…
А «Між горами в долинах білі юрти».
Б «Два кольори».
В «Коли помер кривавий Торквемада…»
Г «О рідне слово, хто без тебе я?»

8. Жанр усної народної творчості, який згадує Д. Павличко у творі «О рідне слово, хто без тебе я?»
А Приказка.
Б Загадка.
В Переказ.
Г Пісня.

9. Яких змін зазнала власна душа ліричного героя поезії Д. Павличка «Дзвенить у зорях небо чисте», коли збагатилася любов’ю?
А Вона зазеленіла на снігу.
Б Неначе черешня зацвіла.
В Стала, мов яблуня в плодах.
Г Була, мов дерево безлисте.

10. Головний образ твору Д. Павличка «Я стужився, мила, за тобою» не припиняє свого існування, просто йде у нову естетичну форму, із його журби зроблять…
А Човен.
Б Обрамлення до ікони.
В Арфу.
Г Скрипку.

11. «Зодягнуті в лахміття, як старці, підступні пастухи»,— так митець змальовує (Д. Павличка «Коли помер кривавий Торквемада»)…
А Поневолений народ.
Б Прибічників Торквемади.
В Кобзарів-співців про щасливу долю народну.
Г Тих, хто намагався протистояти соціальній несправедливості тогочасного тоталітарного режиму.

12. «Між горами в долиннах білі юрти» Д. Павличка містить епіграф-висловлювання…
А І. Франка.
Б Т. Шевченка.
В Лесі Українки.
Г О. Гончара.

Варіант 2

1. Дмитра Васильовича справедливо називають…
А Гомером українського мистецтва.
Б Прометеєм сьогодення.
В Борцем за відродження національної свідомості.
Г Одним із лідерів української культури.

2. Д. Павличко в поезії «Два кольори» лаконічно відтворює…
А Красу материнської душі.
Б Життєвий шлях ліричного героя.
В Майстерність ткацької справи.
Г Красу жінки-творця української вишиванки.

3. У ранніх поезіях Д. Павличка національні болі концентрувалися навколо…
А Історичної спадщини українців.
Б Культурного самоусвідомлення.
В Мови.
Г Почуттів кохання.

4. Що є цінністю для монголів (Д. Павличко «Між горами в долинах білі юрти»)?
А Завоювання Європи й Азії.
Б Розведення «червоних» коней.
В Виготовлення килимів.
Г Збереження рідної мови.

5. До пісенної творчості письменника не належить твір…
А «О рідне слово, хто без тебе я?».
Б «Дзвенить у зорях небо чисте…».
В «Я стужився, мила, за тобою.».
Г «Два кольори».

6. «Доки діє приклад праці й подвигу в мистецтві, доти матиме до нього пряме відношення Павличко як недремний поет свого часу, своєї доби, покликаний нею ж до праці — нелегкої, звитяжної», — так про Дмитра Павличка зазначив…
А О. Гончар.
Б В. Земляк.
В І. Драч.
Г Ю. Мушкетик.

7. За жанровою спрямованістю «Коли помер кривавий Торквемада» Д. Павличка — це…
А Високомайстерний сонет.
Б Драматична поема.
В Політичний фейлетон.
Г Поетична пародія.

8. У поезії Д. Павличка «Коли ми йшли удвох з тобою» художньо втілена проблема…
А Народу і правителя.
Б Бережливого ставлення до мови.
В Возвеличення праці як мірила оцінки людини.
Г Духовного збагачення особистості.

9. Настрій ліричного героя зазнає мінливості від (Д. Павличко «Дзвенить у зорях небо чисте»)…
А Тієї благородної справи, яку він робить на землі.
Б Того, як до нього ставляться у суспільстві.
В Бажань його коханої.
Г Впливу на нього природи.

10. Почуття національної гордості сформувались у Дмитра Васильовича під впливом…
А Захоплення ним програмною діяльністю Кирило-Мефодіївського товариства.
Б Батька, який був людиною мислячою і справедливою.
В Матері-оповідача про події героїчного історичного минулого.
Г Університетського викладача — захисника вільної думки.

11. Для відтворення місцевого колориту, збагачуючи водночас і словниковий склад літературної мови, Д. Павличко у мову своїх творів іноді вводить…
А Афоризми.
Б Слова діалектизми.
В Метафори.
Г Риторичні оклики і запитання.

12. У творі Д. Павличко «Полечу я до Монголії»…
А Вболіває за історичні пам’ятки культури, знищені в часи тоталітарного режиму.
Б Висловлює повагу до трудівників-хліборобів та їхньої праці.
В Утверджує думку про силу і міць історичних коренів нашої древньої нації.
Г Гнівно засуджує пристосуванство, моральну хиткість, духовну спустошеність.

Варіант 3

1. Митець народився у краю, в якому…
А Витав дух великого Кобзаря.
Б Квітнули таланти В. Стефаника, М. Черемшини, Л. Мартовича.
В Навчався В. Барка, здобуваючи вищу освіту.
Г Виникла і сформувалась вітчизняна кінодраматургія.

2. Після закінчення Львівського університету Д. Павличко…
А Продовжує навчання в аспірантурі.
Б Працює у редакції журналу «Жовтень» (тепер «Дзвін»).
В Є редактором журналу «Всесвіт».
Г Захопившись історичним минулим, вирушив у подорож до Коломиї.

3. Улюблений поетичний жанр Д. Павличка, який він запозичив з поезії Заходу.
А Ода.
Б Вірші-медитації.
В Елегія.
Г Сонет.

4. Книжка віршів Дмитра Васильовича « Таємниця твого обличчя » за силою змальованих у ній почуттів нагадує…
А Ліричну сповідь — сувору правду життя.
Б Творчу діяльність Лесі Українки.
В Поезії В. Шекспіра.
Г Збірку І. Франка «Зів’яле листя».

5. Сорочка для героя поезії Д. Павличка «Два кольори» — це…
А Оберіг від лиха у життєвому вирі.
Б Натхнення у праці на благо народу.
В Пам’ять про матір як заповіт вірності рідній землі.
Г Втілення краси природи рідного краю.

6. Державною Шевченківською премією відзначена збірка Д. Павличка.
А «Днина».
Б «Пелюстки і Леза».
В Задивлений у будущину».
Г «Любов і ненависть».

7. Той, хто занедбає священий обов’язок громадянина і патріота любити Україну, плекати й оберігати рідне слово, може перетворитися (Д. Павличко «О рідне слово, хто без тебе я?»)…
А На сліпця.
Б Купу пожовклого паперу.
В Німого жебрака.
Г Національного зрадника.

8. Ліричний герой (Д. Павличко «Коли ми йшли удвох з тобою») гладить золоте колосся і згадує ті колосочки, що…
А Вирощували його батьки.
Б Нагодували голодний люд під час війни.
В У неволі збирав на чужому лану.
Г Нищив кривавий Торквемада.

9. В основі поезії Д. Павличка «Я стужився, мила, за тобою» оспіваний у народних піснях образ…
А Дуба.
Б Непоборного козака.
В Рекрута.
Г Явора.

10. Великою заслугою Д. Павличка є введення в літературне життя України творчості незаслужено забутого поета, книгу якого «Пісня про незнищенність матері» він упорядкував і видав у 1967 році, супроводивши її ґрунтовною вступною статтею під такою назвою, як і книжка. Це…
А О. Олесь.
Б Б.-І. Антонич.
В М. Вороний.
Г Є. Маланюк.

11. Для Д. Павличка («Полечу я до Моноголії») не так страшні завойовники Русі…
А Як зрадники і «юшкоїди».
Б Злочинні дії освічених варварів.
В Обмежені і безвідповідальні чиновники.
Г Ті, хто зневажливо ставився до вітчизняного мистецтва.

12. Визначте римування уривку з поезії Д. Павличка «Між горами в долинах білі юрти»: «Якби сказав їм Бог… — Беріть півсвіту, / Я вам Європу й Азію даю, / А ви мені віддайте дзвонковиту, / Пісенну мову прадідну, свою».
А Суміжне.
Б Перехресне.
В Кільцеве.
Г Білий вірш.

Варіант 4

1. Майбутній письменник зазнав принижень і образ…
А Навчаючись у польській школі.
Б Від місцевого куркуля.
В Під час подорожі до Космоча.
Г Виховуючись у сім’ї нерідного батька.

2. Уперше окремою книжкою вірші Д. Павличка вийшли 1953 року, і назва збірки звучала як кредо, як декларація принципів.
А «Любов і ненависть».
Б «Правда кличе!».
В «Таємниця твого обличчя».
Г «Моя земля».

3. У поезії Д. Павличка «Між горами в долиннах білі юрти» йдеться…
А Про ті лиха і страждання, які заподіяли загарбники Русі-Україні.
Б Традиції монгольського народу.
В Любов монголів до своєї вітчизни, рідної мови.
Г Подорож ліричного героя по долині, де було багато білих юрт.

4. Художній прийом, який має місце у багатьох поетичних творах письменника, що водночас становить мотиви полярності.
А Оксюморон.
Б Контрастне зіставлення.
В Синекдоха.
Г Метафора.

5. На думку письменника, поезія — це…
А Зліт людської душі.
Б Здатність піднести рідну культуру до світового рівня.
В Уміння образно мислити.
Г Мова молодих.

6. Для твору Д. Павличка «Я стужився, мила, за тобою» характерна така особливість.
А Пристрасний, полемічний характер.
Б Діалогічна форма.
В Оригінальність слухових і зорових деталей.
Г Точність і виваженість кожного слова.

7. Мова багатомільйонного народу є цінністю, оскільки вона (Д. Павличко «О рідне слово, хто без тебе я?»)…
А Спадок.
Б Національний скарб.
В Засіб спілкування.
Г Те, за допомогою чого можна возвеличити або образити людину.

8. Визначте художні засоби, які містить уривок з поезії Д. Павличка «Коли ми йшли удвох з тобою»: «Я гладив золоте колосся, / Як гладить милому волосся / Щаслива, ніжна наречена».
А Епітет, порівняння.
Б Гіпербола, фразеологізми.
В Метафора, оксюморон.
Г Порівняння, анафора.

9. Художній прийом, за допомогою якого Д. Павличко у змісті поезії «Коли помер кривавий Торквемада» відтворив інквізитора ХХ ст.
А Контраст.
Б Гіпербола.
В Алегорія.
Г Ґрадація.

10. Червоний і чорний кольори (Д. Павличко «Два кольори») — це традиційні барви української вишивки, які містять наповнення…
А Соціальне.
Б Побутове.
В Символічне.
Г Соціально-психологічне.

11. Дмитро Васильович, на думку літературознавця І. Дзюби, «найблискучіший у нашій літературі публіцист після»…
А Ю. Яновського.
Б Остапа Вишні.
В О. Гончара.
Г М. Хвильового.

12. Кого намагається протиставити Д. Павличко монголам у поезії «Між горами в долинах білі юрти»?
А Тих, хто емігрував за кордон.
Б Своїх «рідних» земляків.
В Знавців вітчизняної культури.
Г Борців-українців за свою незалежність.

Д. Павличко. Життя і творчість. «О рідне слово, хто без тебе я?», «Коли ми йшли удвох з тобою…», «Я стужився, мила, за тобою…», «Коли помер кривавий торквемада», «Два кольори», «Дзвенить у зорях небо чисте…», цикл «Вірші з Монголії» («Полечу я до Монголії», «Між горами в долині білі юрти…»). Українська література, тестові завдання

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *