Твір на тему:
  Доля жінки-кріпачки у творчості Марка Вовчка. Характеристика образу.

  Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Марко Вовчок, шкільна програма

  Твір на тему:  Доля жінки-кріпачки у творчості Марка Вовчка. Характеристика образу. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Марко Вовчок, шкільна програма

  Говорячи про долю жінки-кріпачки у творах Марка Вовчка, ми маємо перш за все спиратися на її «Народні оповідання » — книгу, що викликала величезний резонанс у літературі XIX століття, яка в усій повноті розкрила тягар долі тогочасної жінки, зокрема жінки-кріпачки. Яким болем пронизана кожна сторінка цих творів! Наскільки майстерно письменниця відкрила нам кожен порух душі своїх героїнь — простих, чистих, молодих і старших, щасливих і нещасних.
  У 1857 році появилися «Народні оповідання» Марка Вовчка (Марії Вілінської), які захопили українських читачів своєю глибиною проникнення в образи часів кріпаччини та чудовою мовою народу з Наддніпрянщини. Пантелеймон Куліш сказав: «Вона випила весь сік і запах українських квіток». Ця характеристика найкраще визначила мистецький талант Марії Вілінської. Її чоловік Опанас Маркович разом з Костомаровим, Кулішем, Шевченком був засуджений за приналежність до Кирило-Мефодіївського братства. Власне, перебуваючи на засланні в Орлі, Панас одружився з Марією та навчив її цінити українську народну поезію слова, яку вона вивчила з уст народу та переповіла у своїх коротких нарисах.
  Оповідання Марка Вовчка повні захоплення українською людиною та її життям. Основними темами «Народних оповідань» були: кріпаччина, патріархальний побут, родинні відносини з багатою мережею опису народного побуту, з дзвінкими переливами фольклору.
  «Народні оповідання», невеликі за обсягом, яскраво змальовують картини життя, де поруч із темами народно-побутового характеру («Сестра», «Сон», «Чумак» ) письменниця висвітлює суспільне питання — кріпацьке лихо. Трагізм кріпаччини найглибше показаний в оповіданнях «Козачка», «Одарка», «Горпина».
  У збірці «Народних оповідань» вміщено 11 невеликих творів. В оповіданні «Горпина» порушені гострі соціальні проблеми передреформеної дійсності. Чисту і благородну душею селянку письменниця протиставила морально розбещеній, ницій сутності деспота-кріпосника.
  З надзвичайним хистом виводить Марко Вовчок образ кріпачки Горпини — бідолашної молодої матері, що божеволіє по смерті своєї хворої дитини. Письменниця майстерно передає душевний трагізм божевільної матері. Його поглибшує контраст — розцвілі маки. Кріпачка, що працює на панському полі, присипляє дитину відваром із маку і після смерті дитини божеволіє.
  Портрет своєї героїні письменниця малює лаконічно, здебільшого вдаючись до влучних, яскравих, широко вживаних у живій народній мові порівнянь. Так само стисло, переважно у формі традиційних для народної творчості словесно-образних означень, емоційних окликів і запитань, говорить Марко Вовчок про душевні достоїнства Горпини.
  Загалом, однією з характерних прикмет творчості Марка Вовчка є те, що всі обставини особистого життя своїх героїв вона розглядала і зображувала під одним кутом зору — як впливав на них кріпосний лад і в якому співвідношенні вони були з народним побутом і звичаями, що склалися в умовах кріпосницької сваволі. Щоб переконливіше показати кріпосну систему як страшне зло для народу, письменниця вдавалася до випробуваного і сильного засобу — до зіставлення умов життя вільних і кріпосних селян.
  Такі самі риси ми спостерігаємо й у творі «Інститутка», де образ панночки-інститутки, розбещеної, манірної, нещирої, злої, чітко протиставлений образові дівчини-кріпачки Устини, чистої й щирої істоти, здатної на велике кохання, вірність і чесність за будь-яких обставин. Але, як і в більшості творів М. Вовчка, доля Устини зруйнована потворним ладом, при якому одна людина може належати іншій, наче річ. Дівчина-кріпачка не зазнала щастя, та вона змогла попри все залишатися людиною, дарувати іншим любов і тепло. А це в житті найважливіше.
  Під пером Марка Вовчка кріпосна система постала як деспотичний, глибоко ненависний народним масам лад, який прирікав їх на безправ’я, тяжку підневільну працю, безпросвітні злидні, страшну наругу й невимовні страждання.

  Іван Франко писав, що простотою, красою й ніжністю мови й стилю Марка Вовчка в’яжеться нерозривно «її ніжна любов до всіх нещасних і стражденних, а особливо до найбідніших між бідними, до жінок. Вона вміє не лише сама відчути їх горе, але також віднайти основу і дати їй простий і ясний вислів, що сильно хапає за серце читача» .
  Сила і життєвість «Народних оповідань» полягають не тільки в їхньому змісті та ідейному спрямуванні, не тільки в палкому запереченні кріпосництва й глибокому співчутті визвольним прагненням трудящих селян. Це — видатні твори мистецтва слова, в яких ніби сам народ розповів про своє страшне горе і хвилини радості, розповів своєю мовою, відповідно до свого життєвого досвіду і набутої протягом століть мудрості, у дусі своїх поглядів на суспільне життя і на весь оточуючий світ.
  Цього успіху було досягнуто на одній-єдиній основі — на основі знання життя народу, його багатющої усної творчості й живої мови. Серце Марка Вовчка — письменниці-гуманістки, революційного демократа — було натхненне любов’ю до народу, до неоціненних скарбів його духовної культури, до вічно живого, мелодійного українського слова. Її твори сповнені великої життєвої правди й мистецької краси.

  Твір на тему:  Доля жінки-кріпачки у творчості Марка Вовчка. Характеристика образу. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Марко Вовчок, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутись на сторінку Марко Вовчок

  Вас можуть зацікавити:

  1. Марко Вовчок. Життя і творчість

  2. Марко Вовчок — основоположних прози для дітей. Аналіз творів

  3. Життєва і творча біографія Марка Вовчка

  4. Марко Вовчок. Життєвий і творчий шлях

  5. Марко Вовчок. Загальна характеристика творчості

  6. Життя і творчість Марко Вовчок

  7. Марко Вовчок — основоположник прози для дітей. Народність оповідань

  8. Біографія Марка Вовчка

  9. Марко Вовчок. Сторінки біографії

  10. Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська). Життя і творчість

  11. Марко Вовчок. Аналіз творчості

  12. Марко Вовчок і Тарас Шевченко.

  13. «Інститутка» Марка Вовчка — перша українська реалістична повість. Аналіз твору

  14. Образи жінок-кріпачок у творі Марка Вовчка «Інститутка». Характеристика образів

  15. Реалізм «Народних оповідань» Марко Вовчок. Аналіз творів

  16. Проблема закріпачення козацтва в оповіданні Марка Вовчка «Козачка». Аналіз твору

  17. Образ жінки-страдниці в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка. Характеристика образу жінки-страдниці

  18. Образ оповідача у творчості Марка Вовчка. Характеристика образу оповідача

  19. Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз повісті «Інститутка» і характеристика образів

  20. «Народні оповідання» Марка Вовчка — гірка правда життя тих часів. Аналіз збірки

  21. Моє ставлення до панночки з повісті Марка Вовчка «Інститутка». Характеристика образу панночки

  22. Головні образи повісті Марка Вовчка «Інститутка»: порівняльний аналіз, характеристика образів

  23. Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз та характеристика образів повісті «Інститутка»

  24. Порівняльна характеристика Устини і панночки за повістю Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз образів

  25. Антикріпосницька спрямованість повісті М. Вовчка «Інститутка». Протиставлення образів дівчини-кріпачки Устини і молодої пані

  26. Антикріпосницька спрямованість повісті М. Вовчка «Інститутка». Характеристика образів інститутки та сільської дівчини Устини

  27. Порівняльна характеристика образів простої сільської дівчини Устини та освіченої панночки (за повістю Марка Вовчка «Інститутка»)

  28. Бабуся-служниця — утілення християнських засад життя (за повістю «Інститутка» Марка Вовчка). Характеристика образу

  29. «Інститутка» Марка Вовчка: волелюбна романтика героїв, прагнення до особистої свободи. Аналіз твору

  30. «Інститутка» Марка Вовчка: прагнення героїв до особистої свободи. Аналіз твору та характеристика образів

  31. Чим мене приваблюють оповідання Марка Вовчка. Аналіз творів

  32. Романтичність оповідання «Максим Гримач» Марка Вовчка. Аналіз твору

  33. Особливості характеротворення в оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач». Характеристика образів

  34. Моє враження від творів Марка Вовчка

  35. Роздуми над творами Марка Вовчка. Аналіз творів

  36. Доля жінки-кріпачки у творчості Марка Вовчка. Характеристика образу

  37. Мої роздуми над сторінками повісті Марка Вовчка «Інститутка». Аналіз твору

  38. Зображення волелюбних прагнень кріпаків у повісті Марка Вовчка «Інститутка». Характеристика образів

  39. Протиставлення характерів Устини та панночки (за повістю Марка Вовчка «Інститутка»). Характеристика образів

  40. Образ Інститутки з однойменної повісті Марка Вовчка. Характеристика образу

  41. «Інститутка» — один з найвизначніших творів Марії Олександрівни Вілінської. Аналіз твору

  42. Повість «Інститутка» — вершина творчості Марка Вовчка. Аналіз твору

  43. «Максим Гримач» Марка Вовчка як романтичне оповідання. Аналіз твору

  44. Марко Вовчок — «кроткий пророк»

  45. Осуд кріпацтва в оповіданні Марка Вовчка «Козачка». Багатство мови, образотворчі засоби твору

  46. Почуття відповідальності й вини як уселюдські чесноти в романтичному баладному оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач»

  47. Аналіз «Дев’ять братів і десята сестриця Галя» Марко Вовчок — тема, ідея, короткий зміст, жанр, композиція, сюжет

   

  Комментарии закрыты.