Давня українська література (твори скорочено та шкільні твори)

Давня українська література (твори)

Прадавня українська література

Велесова Книга

 

Література часів Київської Русі

Легенди з Повісті минулих літ

Повість минулих літ

Поучення Володимира Мономаха

Слово про Ігорів похід

Слово про закон і благодать Іларіона

Оповідання про Прохора-чорнорижця

 

Козацькі літописи

Історія Русів

Гетьмана Івана Мазепи прокламація…

Літопис Самовидця

Хмельницький та Барабаш

 

Літописи XIII-XVI

Галицько-волинський літопис

Літопис Самійла Величка

 

Пісні та романси невідомих авторів

Вечір надворі

Волошки

Дівчина кохана, здорова була!

Місяць на небі, зіроньки сяють

Проліски

 

Давня українська література (шкільні твори)

Великий літописець Величко.

Від сивої давнини до другої половини XVIII століття — історія України в «Історії Русів».

Значення для сучасників творів про далеке минуле.

«Ізборник Святослава» — унікальна добірка патріотичних творів ХІ століття.

Історичне значення «Повісті минулих літ».

Історичні свідчення та епічні оповідання — основа «Повісті минулих літ».

Історія створення Острозької Біблії.

Київська Русь як перше державне утворення на теренах сучасної України.

«Києво-Печерський патерик» як найвизначніша пам’ятка української житійної літератури.

Книга про духовне життя давніх українців.

Найдавніше літературне джерело українського народу — «Повість минулих літ».

Найдавніші рукописні твори.

Образ Кия як князя полян.

Постать Нестора як письменника та історика.

Стилістичні особливості «Києво-Печерського патерика».

Трактування політичної та культурної спадщини України в «Історії русів».

Унікальність «Києво-Печерського патерика» як пам’ятки житійної літератури.

Велесова книга

Велесова книга — літературна пам’ятка наших пращурів-язичників.

Зображення історичних подій Київської Русі у Велесовій книзі.

Легенди, міфи і думи з Велесової книги.

Моє перше знайомство з Велесовою книгою.

Опис героїчних подій у Велесовій книзі.

Свідчення про життя давніх українців у Велесовій книзі.

Таємниці Велесової книги.

Таємничий шарм Велесовою книги.

Що мене здивувало у Велесовій книзі.

Що мені сподобалося у Велесовій книзі.

Що цікавого я відкрив для себе у Велесовій книгі.

«Слово про похід Ігорів»

Велич і простота «Слова про похід Ігорів».

Використання образу Ярославни в сюжетній системі «Слова про похід Ігорів».

Давні герої «Слова про похід Ігорів».

Захисник руської землі — князь Ігор.

Звеличення героїзму у «Слові про похід Ігоря» та «Пісні про Роланда».

Звеличення мужності у «Слові про похід Ігоря» та «Пісні про Роланда».

Зворушливий образ Ярославни у «Слові про похід Ігорів».

Значення «Слова про похід Ігорів». Історичне і мистецьке.

Значення «Слова про похід Ігорів» для розвитку української літератури.

Значення образу Руської землі для передання авторської ідеї у «Слові про похід Ігорів».

«Золоте слово» князя Святослава (за поемою «Слово про похід Ігорів»).

Ігоре, князю мій, чому так сталося? (звернення автора «Слова про похід Ігорів»). Образ князя Ігоря.

Історична правда «Слова про похід Ігорів».

Історія поеми «Слово про похід Ігорів».

Київська Русь — перша держава праукраїнців.

Князь Ігор — гідний оборонець Руської землі («Слово про похід Ігорів»).

Князь Ігор — захисник землі руської у «Слові про похід Ігорів».

Князь Ігор — захисник Руської землі («Слово про похід Ігорів»).

Князь Ігор — захисник Руської землі («Слово про похід Ігорів»). Характеристика образу.

Князь Ігор — захисник Руської землі в поемі «Слово про похід Ігорів». Характеристика образу князя Ігоря.

Князь Ігор — мужній захисник Руської землі у «Слові про похід Ігорів». Характеристика образу князя Ігоря.

Князь Ігор — мужній захисник Руської землі у «Слові про похід Ігорів».

Князь Олег — справедливий правитель свого народу (за літописними оповіданнями про смерть князя Олега).

Мовні особливості і прийоми «Слова про похід Ігорів».

Мужність і героїзм у «Слові про похід Ігоря» та «Пісні про Роланда».

Образ автора як патріота і тонкого лірика у «Слові про похід Ігорів».

Образ автора як патріота у «Слові про похід Ігорів».

Образ Батьківщини у «Слові про похід Ігорів».

Образ князя Iгоря у поемі «Слово про похід Ігорів». Характеристика образу князя Ігоря.

Образ князя Iгоря як захисника Руськоï землi у поемі «Слово про похід Ігорів».

Образ князя Ігоря (За «Словом про похід Ігорів»).

Образ невідомого автора у «Слові про похід Ігорів».

Образ Руської землі у «Слові про похід Ігорів».

Образ Ярославни — втілення краси і вірності («Слово про похід Ігорів»).

Образи «Слова про похід Ігорів» у творчості митців різних часів.

Особливості образу Ярославни у «Слові про похід Ігорів».

Особливості патріотичної літератури Київської Русі на прикладі «Слова про похід Ігорів».

Особливості представлення дійсності у «Слові про похід Ігорів».

Особливості та значення «Слова про похід Ігорів».

Патріотизм і трагічність подій «Слова про похід Ігорів».

Патріотичний дух «Слова про похід Ігорів».

Патріотичний образ автора «Слово про похід Ігорів».

Переспіви «Слова про похід Ігорів» у XIX та XX століттях.

«Плач Ярославни» як витвір світового мистецтва.

«Плач Ярославни» як унікальний твір мистецтва.

Порівняльна характеристика творів «Слово про похід Ігорів» та «Піснь про Роланда».

Пошук автора «Слова про похід Ігорів».

Правда і вигадка «Слова про похід Ігорів».

Роль природи в сюжеті «Слова про похід Ігорів».

Руська земля та її образ у «Слові про похід Ігорів».

Світле почуття кохання Ярославни — вірної дружини князя Ігоря у «Слові про похід Ігорів».

«Слово о полку Ігоpевім» — патріотичний твір невідомого автора.

«Слово про похід Ігорів» — зразок патріотичної літератури східних слов’ян.

«Слово про похід Ігорів» — скарб давньої української літератури.

«Слово про похід Ігорів» — сучасні теорії та дослідження.

«Слово про похід Ігорів» — унікальна пам’ятка культури українського народу.

«Слово про похід Ігорів» як пам’ятка літератури Київської Русі.

Трагедія і велич княгині Ярославни у «Слові про похід Ігорів».

Трагічна символічність «Слова про похід Ігорів».

Унікальність «Слова про похід Ігорів».

Унікальність образу Руської землі у «Слові про похід Ігорів».

Характеристика образу князя Ігоря у поемі «Слово про похід Ігорів».

Характеристика образу Руської землі у «Слові про похід Ігорів».

Яким, на мою думку, був князь Ігор?

Ярославна — втілення образу жінки і дружини у «Слові про похід Ігорів».

Ярославна — символ вірності та жіночності.

Ярославна як захисниця усіх русичів. Характеристика образу Ярославни.

Літописи

Богдан Хмельницький як головний герой літопису Самійла Величка.

Боротьба слов’ян iз кочівниками за літописним оповіданням «Похiд князя Iгоря Святославича на половцiв 1185 року».

Боротьба українського народу проти загарбників за козацькими літописами.

Визвольна війна українського народу 1648—1654 років і воєнний союз із Росією за інформацією з козацьких літописів.

Для чого потрібно вивчати твори усної народної творчості? Сенс вивчення творів усної народної творчості.

Значення літописів для нащадків.

Значення та тематика козацьких літописів.

Зображення боротьби українського народу проти іноземних загарбників у козацьких літописах.

Зображення образу Святослава у літературі.

Зразок язичницької літератури — Велесова книга.

Історична правда та вимисел у літописній повісті «Похід князя Ігоря Святославича на половців у 1185 році».

Історичне та літературне значення літопису.

Князь Данило — приклад мужності та стійкості з «Галицько-Волинського літопису».

Козацькі літописи як свідки історії.

Літопис — пам’ятка історії і літератури.

Літописи як історична й літературна пам’ятка українського народу.

Найважливіші літописні пам’ятки: Літопис Руський, Повість минулих літ, Київський літопис, Галицько-Волинський літопис.

Найдавніша літературна пам’ятка України-Русі (за літописом Нестора «Повість минулих літ»).

Найдавніша пам’ятка житійної літератури — «Києво-Печерський патерик».

Народні пісні та думи як літопис боротьби запорозького козацтва за волю.

Нещаслива доля України у літописі Самійла Величка.

Образи гетьманів Хмельницького та Мазепи в «Історії Русів».

Ознаки монументального стилю в літописі.

Особливості літопису «Повість минулих літ».

Особливості літопису «Повість минулих літ».

Особливості літопису як історико-літературного твору.

Особливості літопису як історико-художнього твору.

Представлення боротьби слов’ян проти кочових племен на сторінках літописного оповідання «Похiд князя Iгоря Святославича на половцiв 1185 року».

Роль козацьких літописів у відтворенні історичного минулого.

Стилістична бароковість форми як ознака козацьких літописів.

Страждання українського народу за козацьким літописом Самійла Величка.

Тенденції розвитку усної народної творчості в наші дні. Чи розвивається народна творчість сьогодні?

Уславлення в народному епосі минулого українського народу.

Характерні особливості козацьких літописів (форма і зміст).

Українська середньовічна література XI-XV ст. (Огляд.)

Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ»

Києво-Печерський патерик як пам’ятка житійної літератури. Оповідання про Прохора чорноризця

Історично-мемуарна проза. Козацькі літописи. «Історія русів»

Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література. Проза»

Давня українська література (шкільні твори)

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *