В. Стус. Життя і творчість. «Весняний вечір. Молоді тумани», «Не одлюби свою тривогу ранню…», «Останній лист Довженка», «Не можу я без посмішки Івана…», «О земле втрачена, явися…», «У цьому полі, синьому, як льон…», «За літописом самовидця», «На колимі запахло чебрецем…», «Ярій, душе, ярій, а не ридай…», «Верни до мене, пам’яте моя…». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  В. Стус. Життя і творчість. «Весняний вечір. Молоді тумани», «Не одлюби свою тривогу ранню…», «Останній лист Довженка», «Не можу я без посмішки Івана…», «О земле втрачена, явися…», «У цьому полі, синьому, як льон…», «За літописом самовидця», «На колимі запахло чебрецем…», «Ярій, душе, ярій, а не ридай…», «Верни до мене, пам’яте моя…». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Варіант 1

  1. З-поміж українських письменників ХХ ст. доля В. Стуса найбільш схожа на долю…
  А І. Франка.
  Б Т. Шевченка.
  В Лесі Українки.
  Г Б. Грінченка.

  2. Першою прочитаною В. Стусом книгою був твір…
  А І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».
  Б І. Франка «Мойсей».
  В В. Стефаника «Кленові листки».
  Г Т. Шевченка «Лілея».

  3. У ранніх творах митця виразно звучить мотив…
  А Злиденного життя селян.
  Б Руйнування патріархального укладу.
  В Щирого і відданого кохання до рідної землі.
  Г Приреченості, трагічної долі, самотності.

  4. Вид вірша, яким користувався у своїй творчості письменник.
  А Паліндром.
  Б Верлібр.
  В Білий.
  Г Астрофічний.

  5. Ідейний зміст твору В. Стуса «Не одлюби свою тривогу ранню» містить рядок…
  А «Ми віддані, і нам віддасться в славі!»
  Б «Ходім. Нам є де йти — дороги неозорі».
  В «Нам є де йти — на хвилі, на землі —».
  Г «Не одлюби свою тривогу ранню —».

  6. Предковічне небо уособлює у творі В. Стуса «Весняний вечір. Молоді тумани»…
  А Зраду і відчай.
  Б Єдність.
  В Роздоріжжя і розгубленість.
  Г Смятіння.

  7. Факт з життя видатного українського письменника і кінорежисера, покладений в основу поезії В. Стуса «Останній лист Довженка».
  А Перебування митця на фронті.
  Б Плідна робота на кіностудії.
  В Вчителювання на Житомирщині.
  Г Життя в Москві, розлучення з Україною.

  8. З якою метою письменник у творі «О земле втрачена, явися…» звертається до землі? Щоб вона:
  А Захистила страждаючого у неволі митця.
  Б Надала йому наснаги протистояти власній безпорадності.
  В Помстилася за його страждання у неволі.
  Г Відтворила світлі спогади дитячих і юнацьких літ її сина.

  9. Художні засоби, які містить поезія В. Стуса «Ярій душе, ярій, а не ридай…».
  А Гіпербола, повтор, оксюморон.
  Б Літота, алегорія, уособлення.
  В Повтор, метафора, епітет.
  Г Інверсія, антитеза, анафора.

  10. Вірш В. Стуса «У цьому полі, синьому, як льон…» засвідчив творче продовження традицій української лірики, де символ серед інших зображувально-виражальних засобів посідав одне з визначальних місць. Ця особливість має місце у поетичному мовленні.
  А Д. Павличка.
  Б В. Сосюри.
  В Г. Сковороди.
  Г М. Шашкевича.

  11. «З любов’ю паду про тебе в спогади лицем», — так звертається В. Стус у поезії «На Колимі запахло чебрецем»…
  А До рідної землі.
  Б Дружини.
  В Колими.
  Г Коханої сестри.

  12. До поетичних образів поезії В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя» не належить.
  А Земля з рахманною журбою.
  Б Соловей у гаю нічному.
  В Струм Дніпра.
  Г Терен колючий.

  Варіант 2

  1. Батьківщиною для письменника…
  А Є Київщина.
  Б Мордовія.
  В Вінниччина.
  Г Дніпропетровщина.

  2. За спогадами літературознавця І. Дзюби характер у Василя Семеновича був…
  А М’яким і компромісним.
  Б Урівноваженим, а іноді суперечливим.
  В Надмірно романтизованим.
  Г Вольовим, цілеспрямованим.

  3. Положення філософії, які В. Стус особисто пережив і глибоко поділяв.
  А Емпіризму.
  Б Екзистенціалізму.
  В Раціоналізму.
  Г Позитивізму.

  4. Жанр, за допомогою якого поет має можливість висловити свої сокровенні почуття та по-філософському осмислити реалії життя.
  А Лірична медитація.
  Б Експромт.
  В Мадригал.
  Г Газель.

  5. До кого звертається письменник наприкінці поезії «Не одлюби свою тривогу ранню»?
  А До майбутнього покоління.
  Б Сивих предків.
  В Хто править кермом.
  Г Подорожуючих, які щойно стали на життєвий шлях.

  6. Визначте твір, із змістом якого перегукується поезія В. Стуса «За літописом Самовидця».
  А У. Самчук «Марія».
  Б В. Симоненко «Кривда».
  В «П. Куліш» «Чорна рада»
  Г А. Малишко «Пісня про рушник».

  7. У вірші «Останній лист Довженка» митець відтворює прагнення О. Довженка…
  А Повернутися на Україну.
  Б Возвеличити рідний придеснянський край.
  В Захистити пригноблених тоталітарною системою українців.
  Г Написати твір про героїзм співвітчизників у Другій світовій війні.

  8. Визначте римування в уривку з твору В. Стуса «О земле втрачена, явися…»: «Сонця хлюпочуться в озерах, / Спадають гуси до води, / В далеких пожиттєвих ерах / Мої розтанули сліди».
  А Білий вірш.
  Б Перехресне.
  В Паралельне.
  Г Кільцеве.

  9. У чому виявляється спорідненість долі автора вірша «Не можу я без посмішки Івана» і того, кому він присвячений (Івану Світличному)? Вони обидва:
  А Були заслані на Далекий Схід.
  Б Боролися за соціальну справедливість і понесли за це покарання.
  В Друкувалися в «Літературній Україні».
  Г Друкувалися, перебуваючи в еміграції, за кордоном.

  10. «Синій» колір у поезії В. Стуса «У цьому полі, синьому, як льон…» символізує.
  А Красу василькового поля.
  Б Світлий і сонячний настрій.
  В Спокій ліричного героя.
  Г Своєрідність національного світобачення.

  11. Визначте вид римування в уривку з поезії В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя» / «Верни до мене, пам’яте моя, / нехай на серце ляже ваготою / моя журба з рахманною журбою, / Хай сходить співом горло солов’я».
  А Паралельне.
  Б Кільцеве.
  В Перехресне.
  Г Білий вірш.

  12. Події у творі В. Стуса «На Колимі запахло чебрецем відбуваються…
  А У рідному селі поета під час жнив.
  Б Місці заслання письменника.
  В Напередодні звільнення митця з ув’язнення.
  Г У сні, коли ліричний герой потрапляє у світ власного дитинства.

  Варіант 3

  1. За фаховою освітою Василь Семенович…
  А Інженер-конструктор.
  Б Журналіст.
  В Учитель української мови та літератури.
  Г Будівельник.

  2. Улюбленим митцем художнього слова для В. Стуса був…
  А Р.-М. Рільке.
  Б Е.-М. Ремарк.
  В Е. Хемінгуей.
  Г О. Солженіцин.

  3. Визначте першу збірку творів письменника.
  А «Зимові дерева».
  Б «Палімпсести».
  В «Час творчості».
  Г «Круговерть».

  4. Визначте поезію В. Стуса, у якій він засуджує тих, хто матір-Україну грабує, принижує, і роздерту продає чужинцям.
  А «О земле втрачена, явися…».
  Б «У цьому полі, синьому, як льон».
  В «Останній лист Довженка».
  Г «За літописом Самовидця».

  5. Поезія В. Стуса «Весняний вечір. Молоді тумани» належить до лірики…
  А Філософської.
  Б Інтимної.
  В Пейзажної.
  Г Громадянської.

  6. Вірш В. Стуса «Ярій душе, ярій, а не ридай…» присвячений…
  А Усім тим, хто постраждав від тоталітарного режиму.
  Б Художниці А. Горській.
  В Дружині митця.
  Г Марку Вовчку.

  7. Рідний край Олександр Петрович називає (В. Стус «Останній лист Довженка»)…
  А Селянським і полинним.
  Б Просмоленим війною
  В Щасливою мрією.
  Г Квітучим садом.

  8. За жанровою спрямованістю вірш В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя».
  А Філософський.
  Б Епістолярний.
  В Громадянський.
  Г Інтимний.

  9. В. Стус, характеризуючи свого друга у творі «Не можу я без посмішки Івана», порівнює його…
  А З білим світом.
  Б Зорею і сонцем.
  В Запашним квітучим садом.
  Г Мужнім орлом.

  10. Поле у творі В. Стуса «У цьому полі, синьому, як льон…» порожнє, лише має…
  А Тіні тих людей, які зусібіч оточують ліричного героя.
  Б Обгорілу після нещодавнього бою землю.
  В Кілька кущиків калини.
  Г Кілька зронених колгоспниками колосків пшениці.

  11. Композиційно поезія В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя» споріднена з його твором.
  А «О земле втрачена, явися…».
  Б «Ярій душе, ярій, а не ридай».
  В «Не можу я без посмішки Івана…».
  Г «За літописом Самовидця».

  12. Улюблений і звичайний в народнопісенній творчості образ, до якого В. Стус («За літописом Самовидця») звертається в момент найвищого емоційного напруження, втілюючи в ньому, як і в пісні чи думі, добрі начала — вірності, незрадливості.
  А Сонце.
  Б Калина.
  В Кінь.
  Г Дорога.

  Варіант 4

  1. В. Стус захоплювався і отримував неабияку користь для себе.
  А Від занять фізичною культурою і спортом.
  Б Роботи у живописній сфері.
  В Вивчення іноземних мов.
  Г Тривалих подорожей шляхами козаччини.

  2. У вірші В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя» відтворюється…
  А Туга за рідним краєм, за Україною.
  Б Спогад про співвітчизників, приречених на важку працю.
  В Жагуче прагнення вистояти, тобто жити, бути самим собою, незважаючи на страшне і важке життя.
  Г Поєднання теплого співчуття з твердою розважливістю.

  3. Особливістю вірша Василя Семеновича…
  А Є висока поетичність, образність мови.
  Б Народнопісенна основа.
  В Глибокий ліризм, мінорність авторської інтонації.
  Г Точність, щільність, метал і пристрасть.

  4. У поезії В. Стуса «Не одлюби свою тривогу ранню» оспівується.
  А Духовна цінність, яка робить людину людиною.
  Б Краса рідної мови.
  В Щире почуття інтернаціонального братерства з трудовими людьми всього світу.
  Г Любов до рідного краю, відданість життю у творчому горінні.

  5. Вірш письменника «Весняний вечір. Молоді тумани» містить.
  А Монолог одного з героїв.
  Б Діалог молодят.
  В Художню деталь, яка підкреслює риси обстановки, особливості пейзажу.
  Г Ліричні відступи, де письменник розмірковує над долею майбутнього покоління.

  6. Рядки поезії «Не можу я без посмішки Івана», які є лейтмотивом творчості В. Стуса.
  А «Моє ж досьє, велике, як майбутнє, / напевне, пропустив котрийсь із трутнів».
  Б «Допомогти, зарадити, вступитись, / стражденного в нещасті прихистить».
  В «І зважитись боротися, щоб жити, / І зважитись померти, аби жить?».
  Г «Коли вже не терпіти, ні мовчати / Не можу, що, читаючи, люблю».

  7. Визначте композиційну форму поезії В. Стуса «О земле втрачена, явися…».
  А Суцільний діалог між поетом і його мріями.
  Б Обрамлення.
  В Вірш-хроніка.
  Г Полілог з ліричними відступами.

  8. Художня особливість поезії В. Стуса «Ярій душе, ярій, а не ридай…», яка характерна для цього твору.
  А Використання релігійної лексики.
  Б Змістовність і яскравість деталей.
  В Стислість викладу.
  Г Цільність малюнку.

  9. Символом совісті, людськості, віри в добро та справедливість у творі В. Стуса «За літописом Самовидця»…
  А Є життєвий простір.
  Б Дух козацький.
  В Серце України.
  Г Бог.

  10. Поет відчув у далекому від України краю запах не тільки чебрецю, а й (В. Стус «На Колимі запахло чебрецем»)…
  А Духмяного материнського хліба.
  Б Троянд біля батьківської хати.
  В Рідної землі.
  Г М’яти і кропиви.

  11. Хто із видатних вітчизняних майстрів поетичного художнього слова благословив Василя Семеновича на нелегкий літературний шлях?
  А І. Драч.
  Б П. Тичина.
  В А. Малишко.
  Г М. Бажан.

  12. Укажіть віршований розмір в уривку з поезії В. Стуса «О земле втрачена, явися…»: «О земле втрачена, явися / Бодай у зболеному сні, / І лазурово простелися, / Пролийся мертвому мені!».
  А Ямб.
  Б Хорей.
  В Дактиль.
  Г Анапест.

  В. Стус. Життя і творчість. «Весняний вечір. Молоді тумани», «Не одлюби свою тривогу ранню…», «Останній лист Довженка», «Не можу я без посмішки Івана…», «О земле втрачена, явися…», «У цьому полі, синьому, як льон…», «За літописом самовидця», «На колимі запахло чебрецем…», «Ярій, душе, ярій, а не ридай…», «Верни до мене, пам’яте моя…». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Комментарии закрыты.