В. Стус. Життя і творчість. «Весняний вечір. Молоді тумани», «Не одлюби свою тривогу ранню…», «Останній лист Довженка», «Не можу я без посмішки Івана…», «О земле втрачена, явися…», «У цьому полі, синьому, як льон…», «За літописом самовидця», «На колимі запахло чебрецем…», «Ярій, душе, ярій, а не ридай…», «Верни до мене, пам’яте моя…». Українська література, тестові завдання

В. Стус. Життя і творчість. «Весняний вечір. Молоді тумани», «Не одлюби свою тривогу ранню…», «Останній лист Довженка», «Не можу я без посмішки Івана…», «О земле втрачена, явися…», «У цьому полі, синьому, як льон…», «За літописом самовидця», «На колимі запахло чебрецем…», «Ярій, душе, ярій, а не ридай…», «Верни до мене, пам’яте моя…». Українська література, тестові завдання

Варіант 1

1. З-поміж українських письменників ХХ ст. доля В. Стуса найбільш схожа на долю…
А І. Франка.
Б Т. Шевченка.
В Лесі Українки.
Г Б. Грінченка.

2. Першою прочитаною В. Стусом книгою був твір…
А І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».
Б І. Франка «Мойсей».
В В. Стефаника «Кленові листки».
Г Т. Шевченка «Лілея».

3. У ранніх творах митця виразно звучить мотив…
А Злиденного життя селян.
Б Руйнування патріархального укладу.
В Щирого і відданого кохання до рідної землі.
Г Приреченості, трагічної долі, самотності.

4. Вид вірша, яким користувався у своїй творчості письменник.
А Паліндром.
Б Верлібр.
В Білий.
Г Астрофічний.

5. Ідейний зміст твору В. Стуса «Не одлюби свою тривогу ранню» містить рядок…
А «Ми віддані, і нам віддасться в славі!»
Б «Ходім. Нам є де йти — дороги неозорі».
В «Нам є де йти — на хвилі, на землі —».
Г «Не одлюби свою тривогу ранню —».

6. Предковічне небо уособлює у творі В. Стуса «Весняний вечір. Молоді тумани»…
А Зраду і відчай.
Б Єдність.
В Роздоріжжя і розгубленість.
Г Смятіння.

7. Факт з життя видатного українського письменника і кінорежисера, покладений в основу поезії В. Стуса «Останній лист Довженка».
А Перебування митця на фронті.
Б Плідна робота на кіностудії.
В Вчителювання на Житомирщині.
Г Життя в Москві, розлучення з Україною.

8. З якою метою письменник у творі «О земле втрачена, явися…» звертається до землі? Щоб вона:
А Захистила страждаючого у неволі митця.
Б Надала йому наснаги протистояти власній безпорадності.
В Помстилася за його страждання у неволі.
Г Відтворила світлі спогади дитячих і юнацьких літ її сина.

9. Художні засоби, які містить поезія В. Стуса «Ярій душе, ярій, а не ридай…».
А Гіпербола, повтор, оксюморон.
Б Літота, алегорія, уособлення.
В Повтор, метафора, епітет.
Г Інверсія, антитеза, анафора.

10. Вірш В. Стуса «У цьому полі, синьому, як льон…» засвідчив творче продовження традицій української лірики, де символ серед інших зображувально-виражальних засобів посідав одне з визначальних місць. Ця особливість має місце у поетичному мовленні.
А Д. Павличка.
Б В. Сосюри.
В Г. Сковороди.
Г М. Шашкевича.

11. «З любов’ю паду про тебе в спогади лицем», — так звертається В. Стус у поезії «На Колимі запахло чебрецем»…
А До рідної землі.
Б Дружини.
В Колими.
Г Коханої сестри.

12. До поетичних образів поезії В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя» не належить.
А Земля з рахманною журбою.
Б Соловей у гаю нічному.
В Струм Дніпра.
Г Терен колючий.

Варіант 2

1. Батьківщиною для письменника…
А Є Київщина.
Б Мордовія.
В Вінниччина.
Г Дніпропетровщина.

2. За спогадами літературознавця І. Дзюби характер у Василя Семеновича був…
А М’яким і компромісним.
Б Урівноваженим, а іноді суперечливим.
В Надмірно романтизованим.
Г Вольовим, цілеспрямованим.

3. Положення філософії, які В. Стус особисто пережив і глибоко поділяв.
А Емпіризму.
Б Екзистенціалізму.
В Раціоналізму.
Г Позитивізму.

4. Жанр, за допомогою якого поет має можливість висловити свої сокровенні почуття та по-філософському осмислити реалії життя.
А Лірична медитація.
Б Експромт.
В Мадригал.
Г Газель.

5. До кого звертається письменник наприкінці поезії «Не одлюби свою тривогу ранню»?
А До майбутнього покоління.
Б Сивих предків.
В Хто править кермом.
Г Подорожуючих, які щойно стали на життєвий шлях.

6. Визначте твір, із змістом якого перегукується поезія В. Стуса «За літописом Самовидця».
А У. Самчук «Марія».
Б В. Симоненко «Кривда».
В «П. Куліш» «Чорна рада»
Г А. Малишко «Пісня про рушник».

7. У вірші «Останній лист Довженка» митець відтворює прагнення О. Довженка…
А Повернутися на Україну.
Б Возвеличити рідний придеснянський край.
В Захистити пригноблених тоталітарною системою українців.
Г Написати твір про героїзм співвітчизників у Другій світовій війні.

8. Визначте римування в уривку з твору В. Стуса «О земле втрачена, явися…»: «Сонця хлюпочуться в озерах, / Спадають гуси до води, / В далеких пожиттєвих ерах / Мої розтанули сліди».
А Білий вірш.
Б Перехресне.
В Паралельне.
Г Кільцеве.

9. У чому виявляється спорідненість долі автора вірша «Не можу я без посмішки Івана» і того, кому він присвячений (Івану Світличному)? Вони обидва:
А Були заслані на Далекий Схід.
Б Боролися за соціальну справедливість і понесли за це покарання.
В Друкувалися в «Літературній Україні».
Г Друкувалися, перебуваючи в еміграції, за кордоном.

10. «Синій» колір у поезії В. Стуса «У цьому полі, синьому, як льон…» символізує.
А Красу василькового поля.
Б Світлий і сонячний настрій.
В Спокій ліричного героя.
Г Своєрідність національного світобачення.

11. Визначте вид римування в уривку з поезії В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя» / «Верни до мене, пам’яте моя, / нехай на серце ляже ваготою / моя журба з рахманною журбою, / Хай сходить співом горло солов’я».
А Паралельне.
Б Кільцеве.
В Перехресне.
Г Білий вірш.

12. Події у творі В. Стуса «На Колимі запахло чебрецем відбуваються…
А У рідному селі поета під час жнив.
Б Місці заслання письменника.
В Напередодні звільнення митця з ув’язнення.
Г У сні, коли ліричний герой потрапляє у світ власного дитинства.

Варіант 3

1. За фаховою освітою Василь Семенович…
А Інженер-конструктор.
Б Журналіст.
В Учитель української мови та літератури.
Г Будівельник.

2. Улюбленим митцем художнього слова для В. Стуса був…
А Р.-М. Рільке.
Б Е.-М. Ремарк.
В Е. Хемінгуей.
Г О. Солженіцин.

3. Визначте першу збірку творів письменника.
А «Зимові дерева».
Б «Палімпсести».
В «Час творчості».
Г «Круговерть».

4. Визначте поезію В. Стуса, у якій він засуджує тих, хто матір-Україну грабує, принижує, і роздерту продає чужинцям.
А «О земле втрачена, явися…».
Б «У цьому полі, синьому, як льон».
В «Останній лист Довженка».
Г «За літописом Самовидця».

5. Поезія В. Стуса «Весняний вечір. Молоді тумани» належить до лірики…
А Філософської.
Б Інтимної.
В Пейзажної.
Г Громадянської.

6. Вірш В. Стуса «Ярій душе, ярій, а не ридай…» присвячений…
А Усім тим, хто постраждав від тоталітарного режиму.
Б Художниці А. Горській.
В Дружині митця.
Г Марку Вовчку.

7. Рідний край Олександр Петрович називає (В. Стус «Останній лист Довженка»)…
А Селянським і полинним.
Б Просмоленим війною
В Щасливою мрією.
Г Квітучим садом.

8. За жанровою спрямованістю вірш В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя».
А Філософський.
Б Епістолярний.
В Громадянський.
Г Інтимний.

9. В. Стус, характеризуючи свого друга у творі «Не можу я без посмішки Івана», порівнює його…
А З білим світом.
Б Зорею і сонцем.
В Запашним квітучим садом.
Г Мужнім орлом.

10. Поле у творі В. Стуса «У цьому полі, синьому, як льон…» порожнє, лише має…
А Тіні тих людей, які зусібіч оточують ліричного героя.
Б Обгорілу після нещодавнього бою землю.
В Кілька кущиків калини.
Г Кілька зронених колгоспниками колосків пшениці.

11. Композиційно поезія В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя» споріднена з його твором.
А «О земле втрачена, явися…».
Б «Ярій душе, ярій, а не ридай».
В «Не можу я без посмішки Івана…».
Г «За літописом Самовидця».

12. Улюблений і звичайний в народнопісенній творчості образ, до якого В. Стус («За літописом Самовидця») звертається в момент найвищого емоційного напруження, втілюючи в ньому, як і в пісні чи думі, добрі начала — вірності, незрадливості.
А Сонце.
Б Калина.
В Кінь.
Г Дорога.

Варіант 4

1. В. Стус захоплювався і отримував неабияку користь для себе.
А Від занять фізичною культурою і спортом.
Б Роботи у живописній сфері.
В Вивчення іноземних мов.
Г Тривалих подорожей шляхами козаччини.

2. У вірші В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя» відтворюється…
А Туга за рідним краєм, за Україною.
Б Спогад про співвітчизників, приречених на важку працю.
В Жагуче прагнення вистояти, тобто жити, бути самим собою, незважаючи на страшне і важке життя.
Г Поєднання теплого співчуття з твердою розважливістю.

3. Особливістю вірша Василя Семеновича…
А Є висока поетичність, образність мови.
Б Народнопісенна основа.
В Глибокий ліризм, мінорність авторської інтонації.
Г Точність, щільність, метал і пристрасть.

4. У поезії В. Стуса «Не одлюби свою тривогу ранню» оспівується.
А Духовна цінність, яка робить людину людиною.
Б Краса рідної мови.
В Щире почуття інтернаціонального братерства з трудовими людьми всього світу.
Г Любов до рідного краю, відданість життю у творчому горінні.

5. Вірш письменника «Весняний вечір. Молоді тумани» містить.
А Монолог одного з героїв.
Б Діалог молодят.
В Художню деталь, яка підкреслює риси обстановки, особливості пейзажу.
Г Ліричні відступи, де письменник розмірковує над долею майбутнього покоління.

6. Рядки поезії «Не можу я без посмішки Івана», які є лейтмотивом творчості В. Стуса.
А «Моє ж досьє, велике, як майбутнє, / напевне, пропустив котрийсь із трутнів».
Б «Допомогти, зарадити, вступитись, / стражденного в нещасті прихистить».
В «І зважитись боротися, щоб жити, / І зважитись померти, аби жить?».
Г «Коли вже не терпіти, ні мовчати / Не можу, що, читаючи, люблю».

7. Визначте композиційну форму поезії В. Стуса «О земле втрачена, явися…».
А Суцільний діалог між поетом і його мріями.
Б Обрамлення.
В Вірш-хроніка.
Г Полілог з ліричними відступами.

8. Художня особливість поезії В. Стуса «Ярій душе, ярій, а не ридай…», яка характерна для цього твору.
А Використання релігійної лексики.
Б Змістовність і яскравість деталей.
В Стислість викладу.
Г Цільність малюнку.

9. Символом совісті, людськості, віри в добро та справедливість у творі В. Стуса «За літописом Самовидця»…
А Є життєвий простір.
Б Дух козацький.
В Серце України.
Г Бог.

10. Поет відчув у далекому від України краю запах не тільки чебрецю, а й (В. Стус «На Колимі запахло чебрецем»)…
А Духмяного материнського хліба.
Б Троянд біля батьківської хати.
В Рідної землі.
Г М’яти і кропиви.

11. Хто із видатних вітчизняних майстрів поетичного художнього слова благословив Василя Семеновича на нелегкий літературний шлях?
А І. Драч.
Б П. Тичина.
В А. Малишко.
Г М. Бажан.

12. Укажіть віршований розмір в уривку з поезії В. Стуса «О земле втрачена, явися…»: «О земле втрачена, явися / Бодай у зболеному сні, / І лазурово простелися, / Пролийся мертвому мені!».
А Ямб.
Б Хорей.
В Дактиль.
Г Анапест.

В. Стус. Життя і творчість. «Весняний вечір. Молоді тумани», «Не одлюби свою тривогу ранню…», «Останній лист Довженка», «Не можу я без посмішки Івана…», «О земле втрачена, явися…», «У цьому полі, синьому, як льон…», «За літописом самовидця», «На колимі запахло чебрецем…», «Ярій, душе, ярій, а не ридай…», «Верни до мене, пам’яте моя…». Українська література, тестові завдання

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *