В. Симоненко. Огляд життя і творчості. «Кривда», «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти — людина?» «Де зараз ви, кати мого народу?», «Вона прийшла», «Є в коханні і будні, і свята», «Кирпатий барометр». Українська література, тестові завдання

В. Симоненко. Огляд життя і творчості. «Кривда», «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти — людина?» «Де зараз ви, кати мого народу?», «Вона прийшла», «Є в коханні і будні, і свята», «Кирпатий барометр». Українська література, тестові завдання

Варіант 1

1. В. Симоненко — витязь молодої української поезії — народився…
А На Сумщині.
Б Полтавщині.
В Київщині.
Г Миколаївщині.

2. Поряд із творчо переосмисленими літературними джерелами у ліриці В. Симоненка особливе місце відводилося народним…
А Думам.
Б Переказам.
В Пісням.
Г Легендам.

3. Віршовий розмір, який письменник найчастіше використовував у власних поезіях.
А Дактиль.
Б Анапест.
В Ямб.
Г Хорей.

4. Будучи в колі «шістдесятників», письменник розкрився не тільки як лірик, а й як…
А Драматург.
Б Філософ.
В Сатирик та гуморист.
Г Літературний критик.

5. Для поета народ (В. Симоненко «Де зараз ви, кати мого народу?») — це…
А Ті, у кого в крові пульсує козацька кров.
Б Сила, що здатна зберегти культурну спадщину.
В Мільйонний натовп, який потребує допомоги.
Г Голос правди і гул століть.

6. За жанровою спрямованістю, як визнав сам письменник, «Кривда» — це…
А Легенда.
Б Лірична сповідь.
В Новела.
Г Поетична казка.

7. Колір лебедів у поезії В. Симоненка «Лебеді материнства»…
А Білий.
Б Голубий.
В Сірий.
Г Рожевий.

8. Коли син виросте (В. Симоненко «Лебеді материнства»), то він…
А Вирушить у дорогу.
Б Відремонтує батьківську хату.
В Змайструє млин.
Г Збудує новий дім.

9. Поезія В. Симоненка «Лебеді материнства» покладена на музику композитором…
А М. Лисенком.
Б П. Майбородою.
В А. Пашкевичем.
Г Л. Ревуцьким.

10. Звертаючись до читача («Ти знаєш, що ти — людина?»), В. Симоненко в кожній людині вбачає…
А Індивідуальність.
Б Уміння писати поезії.
В Прагнення матеріально збагатитися.
Г Обдарованість у сприйнятті довкілля.

11. Письменник у своєму зверненні (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?») наполягає на тому, щоб кожна людина…
А Звела будинок.
Б Написала хоча б одну поезію.
В Була відповідальною перед суспільством.
Г Поспішала жити і кохати.

12. Автор поезії (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?») змушує людину замислитися над тим, що їй необхідно…
А Не завдавати шкоди ближньому.
Б Відстоювати інтереси суспільства.
В Розвиватися і вдосконалюватися.
Г Залишити по собі добру пам’ять.

Варіант 2

1. Навчаючись на третьому курсі Київського університету, Василь Андрійович…
А Уперше виявив свою поетичну обдарованість.
Б Відвідував політичний гурток.
В Захоплювався літературою поетів-емігрантів.
Г Багато уваги приділяв фізкультурі і спорту.

2. Носіями духовних скарбів нації, на думку поета,…
А Є політичні діячі.
Б Митці театру.
В Прості люди.
Г Науковці з гуманітарних дисциплін.

3. За своїм світобаченням В. Симоненко…
А Романтик.
Б Неокласик.
В Авангардист.
Г Футурист.

4. Визначте поезію В. Симоненка, зміст якої споріднений із рядками поета: «В мене була лиш мати / Та був іще сивий дід,— / Нікому не мовив «тату» / І вірив, що так і слід».
А «Вона прийшла».
Б «Де зараз ви, кати мого народу?»
В «Кривда».
Г «Кирпатий барометр».

5. Поезія «Кирпатий барометр» належить до збірки письменника…
А «Тиша і грім».
Б «Лебеді материнства».
В «Земне тяжіння».
Г «Вино з троянд».

6. Зав’язкою твору В. Симоненка «Кривда» є епізод, коли:
А Відбулася сутичка хлопця із сусідом.
Б Герой страждав від того, що у нього не було батька.
В Підліток помстився за поругану честь.
Г Івася було ошукано.

7. Мавки чорноброві (В. Симоненко «Лебеді материнства») чекатимуть від дорослого хлопця…
А Цікавих пропозицій.
Б Уваги і грошей.
В Багато позитивних емоцій.
Г Ніжності й любові.

8. Лебеді (В. Симоненко «Лебеді материнства») порівнюються…
А З хмарами.
Б Чаклунством.
В Мріями.
Г Літаками.

9. «Лебеді материнства» В. Симоненка за своєю будовою нагадують…
А Стрілецьку пісню.
Б Веснянку.
В Коломийку.
Г Колискову.

10. У людини єдина (за поезією В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?»)…
А Думка.
Б Мета.
В Радість.
Г Усмішка і мука.

11. В. Симоненко застерігає читача («Ти знаєш, що ти — людина?»), щоб той…
А Боровся з розкрадачами державного майна.
Б Не проспав своє життя.
В Обрав вірне рішення своїх проблем.
Г Не залишався байдужим до горя іншого.

12. Читач під впливом вірша В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?» намагається…
А Надати допомогу всім, хто її потребує.
Б Розпочати пошуки щастя.
В Переглянути своє ставлення до життя.
Г Зробити правильний вибір.

Варіант 3

1. Першою збіркою письменника була…
А «Поезія».
Б «Тиша і грім».
В «Земне тяжіння».
Г «Лебеді материнства».

2. Після закінчення університету В. Симоненко працював журналістом у газеті…
А «Львівські новини».
Б «Друг читача».
В «Молодь Сумщини».
Г «Черкаська правда».

3. Найповніше першоджерело поезії Василя Андрійовича — це…
А Народна пісня.
Б Історії діда про козаків.
В Т. Шевченко.
Г І. Франко.

4. Образ лебедів у творі В. Симоненка «Лебеді материнства» асоціюється…
А З мужністю.
Б Відповідальністю.
В Ніжністю.
Г Вірністю.

5. Що символізує у змісті поезії В. Симоненка «Вона прийшла» злагоду між людьми, яка несе добро і щастя?
А Солов’їний спів українських степів.
Б Голуб, як утілення високого благородства і душевної чистоти.
В Сонце — життєдайне джерело.
Г Калинова сопілка, звук якої проймає серце будь-кого.

6. Укажіть художні засоби, які містить уривок з поезії В. Симоненка «Кирпатий барометр»: «Над народами, над віками / Вставало горе, мов чорний гном. / Торохтять бойові тамтами / Над прозорим дитячим сном».
А Анафора, порівняння, епітет.
Б Епітет, оксюморон, звертання.
В Порівняння, епітет, метафора.
Г Синекдоха, гіпербола, порівняння.

7. Кого мати не пускала до хати (В. Симоненко «Лебеді материнства») гойдати колиску?
А Досаду.
Б Смуток.
В Лихо.
Г Нещастя.

8. У житті, на думку В. Симоненко («Лебеді материнства»), кожна людина не може вибирати…
А Друга.
Б Дружину.
В Матір.
Г Місце мешкання.

9. Звертаючись до народу (В. Симоненко «Де зараз ви, кати мого народу?»), Василь Андрійович…
А Упевнений, що той непереможний.
Б Прагне піднести культуру нації.
В Хвилюється за майбутнє покоління.
Г Акцентує увагу на тому, що Україна перебуває у небезпеці.

10. Люди, на думку поета (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?»), бувають…
А Щасливі й нещасливі.
Б Добрі й злі.
В Вимогливі й жорстокі.
Г Відповідальні й байдужі.

11. Який рядок поезії В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?» повторюється двічі?
А «І жити спішити треба…».
Б «Очі твої — одні».
В «Бо ти на землі — людина».
Г «Кохати спішити треба».

12. «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненка належить до збірки.
А «Тиша і грім».
Б «Земне тяжіння».
В «Поезії».
Г «Вино з троянд».

Варіант 4

1. Поетична діяльність В. Симоненка вплинула на творчість…
А В. Стуса і Б.-І. Антонича.
Б А. Малишка і В. Сосюри.
В І. Драча і Б. Олійника.
Г Є. Плужника і Є. Маланюка.

2. «Василь Андрійович у своїх творах ніби готував власні думки для бронзових та гранітних літер»,— зазначав про митця…
А Д. Павличко.
Б Л. Костенко.
В І. Драч.
Г В. Стус.

3. Характерною ознакою манери і творчого почерку В. Симоненка вважається вірш…
А Медитація.
Б Білий.
В Заповіт.
Г Сюжетний.

4. У своїй поезії «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненко проголошує, що кожна людина повинна мати право…
А На свободу.
Б Відпочинок.
В Отримання приватного житла.
Г Кохання.

5. У народних легендах верба, яка згадується у вірші В. Симоненко «Лебеді материнства», означає дерево…
А Життя.
Б Добробуту.
В Мужності і наполегливості.
Г Кохання.

6. Над чим розмірковує ліричний герой твору В. Симоненка «Є в коханні і будні, і свята»?
А У житті гартується, міцніє справжнє кохання.
Б Закохані повинні вміти протистояти життєвим негараздам.
В Смисл життя — у коханні.
Г Справжня любов вимірюється часом.

7. Лебеді (В. Симоненко «Лебеді материнства») танцювали в хаті на стіні…
А Під час темряви.
Б У будь-який час.
В Тільки у дощову погоду.
Г Вранці-рано.

8. Останній рядок поезії В. Симоненка «Лебеді материнства» — це…
А «Вибрати не можна тільки Батьківщину».
Б «Та не можна рідну матір вибирати».
В «Можна все на світі вибирати, сину».
Г «Можеш вибирати друзів і дружину».

9. Укажіть, який зміст твору В. Симоненка «Кирпатий барометр» характеризує його назву.
А Метафоричний.
Б Символічний.
В Філософський.
Г Гіперболічний.

10. Чим багата людина на землі? (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?»)
А Озерами, гаями, степами.
Б Горами, морями, полонинами.
В Лісами, полями, луками.
Г Розумом, поглядами, друзями.

11. Поезія В. Симоненка «Де зараз ви, кати мого народу?» належить до лірики…
А Філософської.
Б Громадянської.
В Пейзажної.
Г Інтимної.

12. Автор у творі «Ти знаєш, що ти — людина?» зазначає, що завтра на цій землі…
А «Кохати спішити треба».
Б «Інші ходитимуть люди».
В «І жити спішити треба».
Г «Не буде мук, страждань».

В. Симоненко. Огляд життя і творчості. «Кривда», «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти — людина?» «Де зараз ви, кати мого народу?», «Вона прийшла», «Є в коханні і будні, і свята», «Кирпатий барометр». Українська література, тестові завдання

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *