В. Симоненко. Огляд життя і творчості. «Кривда», «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти — людина?» «Де зараз ви, кати мого народу?», «Вона прийшла», «Є в коханні і будні, і свята», «Кирпатий барометр». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  В. Симоненко. Огляд життя і творчості. «Кривда», «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти — людина?» «Де зараз ви, кати мого народу?», «Вона прийшла», «Є в коханні і будні, і свята», «Кирпатий барометр». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Варіант 1

  1. В. Симоненко — витязь молодої української поезії — народився…
  А На Сумщині.
  Б Полтавщині.
  В Київщині.
  Г Миколаївщині.

  2. Поряд із творчо переосмисленими літературними джерелами у ліриці В. Симоненка особливе місце відводилося народним…
  А Думам.
  Б Переказам.
  В Пісням.
  Г Легендам.

  3. Віршовий розмір, який письменник найчастіше використовував у власних поезіях.
  А Дактиль.
  Б Анапест.
  В Ямб.
  Г Хорей.

  4. Будучи в колі «шістдесятників», письменник розкрився не тільки як лірик, а й як…
  А Драматург.
  Б Філософ.
  В Сатирик та гуморист.
  Г Літературний критик.

  5. Для поета народ (В. Симоненко «Де зараз ви, кати мого народу?») — це…
  А Ті, у кого в крові пульсує козацька кров.
  Б Сила, що здатна зберегти культурну спадщину.
  В Мільйонний натовп, який потребує допомоги.
  Г Голос правди і гул століть.

  6. За жанровою спрямованістю, як визнав сам письменник, «Кривда» — це…
  А Легенда.
  Б Лірична сповідь.
  В Новела.
  Г Поетична казка.

  7. Колір лебедів у поезії В. Симоненка «Лебеді материнства»…
  А Білий.
  Б Голубий.
  В Сірий.
  Г Рожевий.

  8. Коли син виросте (В. Симоненко «Лебеді материнства»), то він…
  А Вирушить у дорогу.
  Б Відремонтує батьківську хату.
  В Змайструє млин.
  Г Збудує новий дім.

  9. Поезія В. Симоненка «Лебеді материнства» покладена на музику композитором…
  А М. Лисенком.
  Б П. Майбородою.
  В А. Пашкевичем.
  Г Л. Ревуцьким.

  10. Звертаючись до читача («Ти знаєш, що ти — людина?»), В. Симоненко в кожній людині вбачає…
  А Індивідуальність.
  Б Уміння писати поезії.
  В Прагнення матеріально збагатитися.
  Г Обдарованість у сприйнятті довкілля.

  11. Письменник у своєму зверненні (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?») наполягає на тому, щоб кожна людина…
  А Звела будинок.
  Б Написала хоча б одну поезію.
  В Була відповідальною перед суспільством.
  Г Поспішала жити і кохати.

  12. Автор поезії (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?») змушує людину замислитися над тим, що їй необхідно…
  А Не завдавати шкоди ближньому.
  Б Відстоювати інтереси суспільства.
  В Розвиватися і вдосконалюватися.
  Г Залишити по собі добру пам’ять.

  Варіант 2

  1. Навчаючись на третьому курсі Київського університету, Василь Андрійович…
  А Уперше виявив свою поетичну обдарованість.
  Б Відвідував політичний гурток.
  В Захоплювався літературою поетів-емігрантів.
  Г Багато уваги приділяв фізкультурі і спорту.

  2. Носіями духовних скарбів нації, на думку поета,…
  А Є політичні діячі.
  Б Митці театру.
  В Прості люди.
  Г Науковці з гуманітарних дисциплін.

  3. За своїм світобаченням В. Симоненко…
  А Романтик.
  Б Неокласик.
  В Авангардист.
  Г Футурист.

  4. Визначте поезію В. Симоненка, зміст якої споріднений із рядками поета: «В мене була лиш мати / Та був іще сивий дід,— / Нікому не мовив «тату» / І вірив, що так і слід».
  А «Вона прийшла».
  Б «Де зараз ви, кати мого народу?»
  В «Кривда».
  Г «Кирпатий барометр».

  5. Поезія «Кирпатий барометр» належить до збірки письменника…
  А «Тиша і грім».
  Б «Лебеді материнства».
  В «Земне тяжіння».
  Г «Вино з троянд».

  6. Зав’язкою твору В. Симоненка «Кривда» є епізод, коли:
  А Відбулася сутичка хлопця із сусідом.
  Б Герой страждав від того, що у нього не було батька.
  В Підліток помстився за поругану честь.
  Г Івася було ошукано.

  7. Мавки чорноброві (В. Симоненко «Лебеді материнства») чекатимуть від дорослого хлопця…
  А Цікавих пропозицій.
  Б Уваги і грошей.
  В Багато позитивних емоцій.
  Г Ніжності й любові.

  8. Лебеді (В. Симоненко «Лебеді материнства») порівнюються…
  А З хмарами.
  Б Чаклунством.
  В Мріями.
  Г Літаками.

  9. «Лебеді материнства» В. Симоненка за своєю будовою нагадують…
  А Стрілецьку пісню.
  Б Веснянку.
  В Коломийку.
  Г Колискову.

  10. У людини єдина (за поезією В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?»)…
  А Думка.
  Б Мета.
  В Радість.
  Г Усмішка і мука.

  11. В. Симоненко застерігає читача («Ти знаєш, що ти — людина?»), щоб той…
  А Боровся з розкрадачами державного майна.
  Б Не проспав своє життя.
  В Обрав вірне рішення своїх проблем.
  Г Не залишався байдужим до горя іншого.

  12. Читач під впливом вірша В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?» намагається…
  А Надати допомогу всім, хто її потребує.
  Б Розпочати пошуки щастя.
  В Переглянути своє ставлення до життя.
  Г Зробити правильний вибір.

  Варіант 3

  1. Першою збіркою письменника була…
  А «Поезія».
  Б «Тиша і грім».
  В «Земне тяжіння».
  Г «Лебеді материнства».

  2. Після закінчення університету В. Симоненко працював журналістом у газеті…
  А «Львівські новини».
  Б «Друг читача».
  В «Молодь Сумщини».
  Г «Черкаська правда».

  3. Найповніше першоджерело поезії Василя Андрійовича — це…
  А Народна пісня.
  Б Історії діда про козаків.
  В Т. Шевченко.
  Г І. Франко.

  4. Образ лебедів у творі В. Симоненка «Лебеді материнства» асоціюється…
  А З мужністю.
  Б Відповідальністю.
  В Ніжністю.
  Г Вірністю.

  5. Що символізує у змісті поезії В. Симоненка «Вона прийшла» злагоду між людьми, яка несе добро і щастя?
  А Солов’їний спів українських степів.
  Б Голуб, як утілення високого благородства і душевної чистоти.
  В Сонце — життєдайне джерело.
  Г Калинова сопілка, звук якої проймає серце будь-кого.

  6. Укажіть художні засоби, які містить уривок з поезії В. Симоненка «Кирпатий барометр»: «Над народами, над віками / Вставало горе, мов чорний гном. / Торохтять бойові тамтами / Над прозорим дитячим сном».
  А Анафора, порівняння, епітет.
  Б Епітет, оксюморон, звертання.
  В Порівняння, епітет, метафора.
  Г Синекдоха, гіпербола, порівняння.

  7. Кого мати не пускала до хати (В. Симоненко «Лебеді материнства») гойдати колиску?
  А Досаду.
  Б Смуток.
  В Лихо.
  Г Нещастя.

  8. У житті, на думку В. Симоненко («Лебеді материнства»), кожна людина не може вибирати…
  А Друга.
  Б Дружину.
  В Матір.
  Г Місце мешкання.

  9. Звертаючись до народу (В. Симоненко «Де зараз ви, кати мого народу?»), Василь Андрійович…
  А Упевнений, що той непереможний.
  Б Прагне піднести культуру нації.
  В Хвилюється за майбутнє покоління.
  Г Акцентує увагу на тому, що Україна перебуває у небезпеці.

  10. Люди, на думку поета (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?»), бувають…
  А Щасливі й нещасливі.
  Б Добрі й злі.
  В Вимогливі й жорстокі.
  Г Відповідальні й байдужі.

  11. Який рядок поезії В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?» повторюється двічі?
  А «І жити спішити треба…».
  Б «Очі твої — одні».
  В «Бо ти на землі — людина».
  Г «Кохати спішити треба».

  12. «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненка належить до збірки.
  А «Тиша і грім».
  Б «Земне тяжіння».
  В «Поезії».
  Г «Вино з троянд».

  Варіант 4

  1. Поетична діяльність В. Симоненка вплинула на творчість…
  А В. Стуса і Б.-І. Антонича.
  Б А. Малишка і В. Сосюри.
  В І. Драча і Б. Олійника.
  Г Є. Плужника і Є. Маланюка.

  2. «Василь Андрійович у своїх творах ніби готував власні думки для бронзових та гранітних літер»,— зазначав про митця…
  А Д. Павличко.
  Б Л. Костенко.
  В І. Драч.
  Г В. Стус.

  3. Характерною ознакою манери і творчого почерку В. Симоненка вважається вірш…
  А Медитація.
  Б Білий.
  В Заповіт.
  Г Сюжетний.

  4. У своїй поезії «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненко проголошує, що кожна людина повинна мати право…
  А На свободу.
  Б Відпочинок.
  В Отримання приватного житла.
  Г Кохання.

  5. У народних легендах верба, яка згадується у вірші В. Симоненко «Лебеді материнства», означає дерево…
  А Життя.
  Б Добробуту.
  В Мужності і наполегливості.
  Г Кохання.

  6. Над чим розмірковує ліричний герой твору В. Симоненка «Є в коханні і будні, і свята»?
  А У житті гартується, міцніє справжнє кохання.
  Б Закохані повинні вміти протистояти життєвим негараздам.
  В Смисл життя — у коханні.
  Г Справжня любов вимірюється часом.

  7. Лебеді (В. Симоненко «Лебеді материнства») танцювали в хаті на стіні…
  А Під час темряви.
  Б У будь-який час.
  В Тільки у дощову погоду.
  Г Вранці-рано.

  8. Останній рядок поезії В. Симоненка «Лебеді материнства» — це…
  А «Вибрати не можна тільки Батьківщину».
  Б «Та не можна рідну матір вибирати».
  В «Можна все на світі вибирати, сину».
  Г «Можеш вибирати друзів і дружину».

  9. Укажіть, який зміст твору В. Симоненка «Кирпатий барометр» характеризує його назву.
  А Метафоричний.
  Б Символічний.
  В Філософський.
  Г Гіперболічний.

  10. Чим багата людина на землі? (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?»)
  А Озерами, гаями, степами.
  Б Горами, морями, полонинами.
  В Лісами, полями, луками.
  Г Розумом, поглядами, друзями.

  11. Поезія В. Симоненка «Де зараз ви, кати мого народу?» належить до лірики…
  А Філософської.
  Б Громадянської.
  В Пейзажної.
  Г Інтимної.

  12. Автор у творі «Ти знаєш, що ти — людина?» зазначає, що завтра на цій землі…
  А «Кохати спішити треба».
  Б «Інші ходитимуть люди».
  В «І жити спішити треба».
  Г «Не буде мук, страждань».

  В. Симоненко. Огляд життя і творчості. «Кривда», «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти — людина?» «Де зараз ви, кати мого народу?», «Вона прийшла», «Є в коханні і будні, і свята», «Кирпатий барометр». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Комментарии закрыты.