Твір на тему:
  Відображення життя в байках Глібова.

  Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Леонід Глібов, шкільна програма

  Твір на тему:  Відображення життя в байках Глібова. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Леонід Глібов, шкільна програма

  Байка в Україні стала популярною в XVII ст., а утвердилася як жанр у творчості мудреця-філософа XVIII ст. Григорія Савича Сковороди.
  Послідовники Сковороди П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський і Є. Гребінка розвинули цей жанр далі. Класиком же української байки судилося стати Леонідові Глібову.
  На творчість Л. І. Глібова великий вплив мав «Кобзар» Тараса Шевченка та «Приказки» Євгена Гребінки.
  Вражений прочитаним, Леонід Глібов почав писати рідною мовою. Улітку 1848 року в його зошиті з’являються байки «Вовк і Кіт», «Лебідь, Щука і Рак», «Зозуля й Півень», «Жаба й Віл», «Синиця», які він надрукує аж у 1853 році.
  Іван Франко назвав Глібова «найкращим українським байкописом». У його творчому доробку 107 байок.
  Байкарська творчість Глібова не тільки хронологічно, ай тематично ділиться на два періоди: перший — 50—60-ті роки, другий — 70—90-ті роки XIX ст. У зв’язку з тим, що соціально-економічні умови життя суспільства цих двох періодів значною мірою різні, характеризуємо їх окремо.
  Найважливішим питанням суспільного життя 50 років XIX ст. було селянське питання, яке вимагало негайного розв’язання. Боротьба між кріпаками і поміщиками знайшла своє відображення в боротьбі двох напрямів громадсько-політичної думки: революційно-демократичного і реакційно-ліберального.
  Творчість Глібова першого періоду наскрізь пройнята настроями, які хвилювали кращих людей тогочасного суспільства. Найбільш розроблюваними темами цього періоду творчості Глібова є викриття потворних явищ самодержавного ладу, які байкар щоденно спостерігав у реальному житті. Досить значна група байок присвячена засудженню свавілля поміщиків, кріпосницького хижацтва, відкритого грабунку. У цих байках Глібов дає цілу галерею портретів поміщиків-кріпосників і представників нещадно визискуваного беззахисного селянства («Вовк та Ягня», «Вовк і Кіт», «Вовк та Мишеня», «Гадюка та Ягня», «Лев та Миша» тощо). Глібов гостро засуджує самодурство кріпосників, знущання їх над кріпаками, а також натякає на ненависть народу до панів-насильників («Вовк та Ягня», «Вовк і Кіт»).

  Уважно спостерігаючи соціально-економічне життя своєї батьківщини, Л. І. Глібов підмічає руйнування поміщицького господарства внаслідок загального розкладу наскрізь прогнилої феодально-кріпосницької системи.
  Цей процес руйнування в свій час відзначив ще Крилов у байці «Мельник». Це явище спостерігав і Глібов, але він пояснював його, як говорилось уже, невмінням окремих поміщиків вести своє господарство; тому автор закликає цих недбах-хазяїв приділити більше уваги своїй власності (байка «Мірошник»).
  До викриття судових порядків Глібов звертався в багатьох творах, у тому числі і в байці «Ведмідь-пасічник» (1872).
  Ця байка змальовує післяреформені порядки, які майже нічим, по суті, не відрізнялись від дореформених; змінилась тільки форма визиску. Ведмеді і Вовки вибираються тепер у начальники немовби «по добрій волі» самої громади і привласнюють результати праці народу, грабуючи земське господарство.
  Автор гостро висміює порядки в земстві, де казнокрадство було звичайною справою.
  Реформа 1861 року, яка, по суті, не розв’язала селянського питання, усе ж прискорила розвиток капіталізму в місті і на селі. У нових соціально-економічних умовах усі класи тогочасного суспільства зазнали значних змін у своїй структурі. Селянство інтенсивно розоряється: сотні тисяч трудівників втрачають землю і йдуть на фабрики й заводи, поповнюючи ряди пролетарів; за рахунок зубожіння бідноти збагачується буржуазний клас на селі — куркульство. Ті поміщики, що не змогли пристосуватися до капіталізму, розорюються, інші перебудовують своє господарство відповідно до нових умов, змикаються з торговельно-промисловою буржуазією, яка починає відігравати все більшу і більшу роль в соціально-економічному житті країни.
  Соціально-економічні умови післяреформеного часу, в яких проходить другий період творчості Глібова, дають байкареві оригінальні теми і сюжети. У байках цього часу посилюється ліризм, який поєднується з відходом автора від традиційної ритміко-мелодійної побудови байки з наближенням до народнопісенного розміру. Деякі байки цього періоду нагадують своєю ритмікою і строфікою, а також ліризмом народної пісні і балади («Мандрівочка», «Мальований Стовп», «Старець» тощо). У байках обох періодів, які тематично об’єднуються в одну групу, Глібов нещадно викриває і різко засуджує людські пороки: заздрість, егоїзм, лицемірство, прислужництво, паразитизм, зазнайство, підлабузництво («Орачі і Муха», «Зозуля й Півень», «Цуцик», «Лисиця-жалібниця» тощо). У житті нерідко зустрічаються характери, трапляються події, в яких найвиразніше проявляються риси, властиві цій історичній епосі. Яскравим прикладом цього може бути байка Глібова «Мальований Стовп». Створення образу Мальованого Стовпа — одна з найбільших творчих удач Глібова. Уже сама назва «Стовп» указує на соціальну адресу сатири: «стовпами держави» вважалися великі чиновники, які начебто тримали її на своїх плечах. Ці ретельні служителі самодержавства були відірвані від народу, чужі йому. їх діяльність, спрямована на укріплення і охорону держави експлуататорів, була ворожа інтересам народу.
  Останню байку «Огонь і Гай» Леонід Глібов написав за п’ять днів до смерті. У ній — заповіт молодим нащадкам.
  Трагічна доля Зеленого Гаю, який «на брехні спокусився» — довірився Огню, прийняв його дружбу, «не знаючи того, який Огонь дружок», і… згорів. Повчання — автор застерігає:

  Молодіж любая, надія наша, квіти!
  Пригадуйте частіш ви баєчку мою:
  Цурайтеся брехні і бійтеся дружити
  З таким приятелем, як той Огонь в Гаю.

  Твір на тему:  Відображення життя в байках Глібова. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Леонід Глібов, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутися на сторінку Леонід Глібов

  Вас можуть зацікавити:

  1. Викриття в байці Л. Глібова «Щука» несправедливого судочинства. Аналіз твору

  2. Творець нової байки Леонід Глібов

  3. Чому вчить байка? (за творами Л. Глібова)

  4. «Журба» Леоніда Глібова — перлина української літератури. Аналіз твору

  5. Актуальність творів Леоніда Глібова

  6. Осуд несправедливості в байках Л. Глібова «Вовк та Ягня», «Мірошник». Аналіз творів

  7. Реалізм байок Леоніда Глібова. Аналіз творів

  8. Викривальна і повчальна спрямованість байок Л. Глібова

  9. Л. Глібов і світовий досвід байкарства

  10. Відображення життя в байках Глібова

  11. Леонід Глібов — видатний український байкар

  12. Леонід Глібов як творець нової байки

  13. Актуальність байок Глібова у наш час

  14. Дотепне викривання хвороб суспільства у байках Л. Глібова

  15. Викривання людських вад за допомогою образів тварин (за творчістю Л. Глібова)

  16. Розкриття в образах тварин вад суспільства (за творчістю Л. Глібова)

  17. Мораль байок Л. Глібова

  18. «Справедливий» панський суд у байці Л. Глібова «Щука». Аналіз твору

  19. Засудження підступництва в байці Л. Глібова «Лисиця-жалібниця». Аналіз твору

  20. Людські вади в образі Лисиці (за байкою Л. Глібова «Лисиця-жалібниця»). Аналіз твору

  21. Засудження людських вад — лицемірства і підступництва — у байці Л. Глібова «Лисиця-жалібниця». Аналіз твору

  22. Моя улюблена байка Леоніда Глібова

  23. Лірична схвильованість поезії Л. Глібова «Журба». Аналіз твору

  24. Викриття прислужництва і зазнайства в байці Л. Глібова «Цуцик». Аналіз твору

  25. Викриття вад людського характеру в байці Л. Глібова «Мірошник». Аналіз твору

  26. Урок на тему: Л. Глібов. “Зозуля й Півень”. Розігрування байки за ролями.

  27. Байка як жанр літератури. Творчість Леоніда Глібова. Бінарний урок

  28. Тест для тематичного оцінювання. 6 клас. Творчість Л. І. Глібова, П. Мирного

  29. Леонід Глібов. Кросворд

  30. Леонід Глібов. «Журба» — перлина української лірики. Краса природи рідного краю

  31. Леонід Глібов. Відомий поет і байкар. «Химерний, маленький», «Що за птиця?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». Фольклорна основа віршованих загадок

  32. Леонід Глібов — визначний український байкар і поет. Байка “Щука”. Побудова байки

  33. Л. Глібов, байка « Коник-стрибунець». Читання. 3 клас

  34. Аналіз байки «Жаба і віл». Л. Глібов

  35. Байка «Муха й Бджола». Аналіз. Л. Глібов

  36. «Щука» Глібов. Аналіз. Л. Глібов

  37. Леонід Глібов. Тестові завдання

   

  Комментарии закрыты.