Твір на тему:
Володимир Винниченко — літописець бурхливого часу.

Українська література, твір на тему, Володимир Винниченко, шкільна програма

Твір на тему:  Володимир Винниченко — літописець бурхливого часу. Українська література, твір на тему, Володимир Винниченко, шкільна програма

Більше десяти років тому українському читачеві було повернуто творчу спадщину Володимира Винниченка, що є невід’ємною частиною українського і світового літературного процесу. Майже століття український читач був позбавлений можливості прочитати про гостру й складну боротьбу на рубежі віків, боротьбу політичну, ідеологічну, суспільну, про морально-етичні шукання того часу, про всі ті вічні проблеми, що їх освітлював у своїх творах Володимир Винниченко. Чи не є нонсенсом те, що його твори були відомими далеко за межами України, ще за його життя драматичні твори були поставлені в найпрестижніших театрах Європи, а на Батьківщині ім’я письменника було вилучене з літературного процесу. Його творчість — це дзеркало, у якому сьогодні читач може відчути тривожну епоху межі віків, побачити її в низці яскравих образів, адже тематика творів письменника надзвичайно широка.
Володимира Винниченка часто називають літописцем бурхливого часу, часу, коли громилися панські маєтки, коли народ гостро відчув соціальну несправедливість і жагу змін, увагу письменника привертали соціальні струси і гострі зіткнення. Уже перша збірка оповідань Винниченка засвідчила широту тематики його творів, показала, що для нього немає недозволених тем. Навіть Іван Франко відмітив «широке коло спостережень» у творах Винниченка. Світ творів письменника густо «заселений» представниками найрізноманітніших типів суспільства — заробітчанами, наймитами, міською біднотою, студентством, провінційними акторами, політичними в’язнями, тюремниками, солдатами, робітниками, інтелігенцією. Кожного з них він вимальовує у вирі бурхливого й неймовірно складного життя з їхніми проблемами і сподіваннями. Так, в оповіданнях «Біля машини», «Хто ворог? », «На пристані», «Раб краси», «Контрасти», у повісті «Голота» показано не тільки побут різних соціальних верств, але й відображено їхні настрої і прагнення, їхню життєву філософію.
Володимира Винниченка хвилювала доля дітей, що виростали, спостерігаючи за життям і відчуваючи на собі всі проблеми того часу, дітей, психологію яких склали родові гени і впливи соціального середовища, мораль вулиці та власні поняття про те, що можна і чого не можна, що добре й що погано. Навіть в оповіданнях для дітей письменник створює гострі соціальні конфлікти. Так, у творах «Кумедія з Костем» і «Федько-халамидник» автор без сентиментальності, у суворій реалістичній манері змальовує трагічну загибель дітей. Так письменник виніс суворий вирок суспільству, у якому можливі такі відносини, така мораль, така жорстокість.
Усе своє життя Володимир Винниченко осмислював проблему перебудови суспільства, людства взагалі і кожної людини зокрема, мріяв винайти рецепт полегшення життя людства. Свої роздуми і мрії з цього приводу Володимир Винниченко втілив у своєму романі «Сонячна машина» — першому українському утопічному і фантастичному романі. Цей твір присвячено зображенню змін, що відбуваються у суспільстві у зв’язку з винаходом сонячної машини, приладу, який дозволив людям не працювати.

Володимир Винниченко у своїх творах торкався як найрізноманітніших проблем сучасності, так і тих, що хвилювали людство з давніх часів, тому для митця не існувало заборонених тем. Глобальність проблем його творів, спосіб їх вирішення, здатність письменника дивитися далеко вперед — усе це спричинило не тільки широку популярність, але й актуальність творів Винниченка й сьогодні.

Твір на тему:  Володимир Винниченко — літописець бурхливого часу. Українська література, твір на тему, Володимир Винниченко, шкільна програма

Повернутися на сторінку Українська література

Повернутися на сторінку Володимир Винниченко

Вас можуть зацікавити:

1. Характеристика образів Федька і Толі. Контрастне зображення образів (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

2. Моє ставлення до Федька і Толі. Характеристика образів (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

3. Хто є хто? (за оповіданням Володимира Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

4. Моє ставлення до головного героя оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник». Характеристика образу Федька

5. Драма життя. Образи двох протилежних дитячих світів (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

6. Чи хотів би я мати друга, як Толик (за оповіданням «Федько-халамидник» В. Винниченка). Характеристика образу

7. Батьки і вчинки (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

8. Моє ставлення до Федька і Толі (за оповіданням «Федько-халамидник»). Характеристика образів

9. Протиставлення добра злу в оповіданні В. Винниченка “Федько-халамидник”. Характеристика образів

10. Скарбниця спогадів про власне дитинство («Федько-халамидник»). Аналіз твору

11. Моє ставлення до Федька й Толі (За оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

12. Моє ставлення до батьків Федька (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

13. Сміливий вчинок розбишаки (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образу

14. Душевне благородство простого хлопця (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образу

15. Протиставлення розбишаки і смирної дитини в оповіданні В. Винниченка «Федько-халамидник». Характеристика образів

16. Порівняльна характеристика Федька і Толі з оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник»

17. Дитинство (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

18. Людська порядність і байдужість (за оповіданням «Федько-халамидник»). Характеристика образів

19. Дитячий світ (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

20. Справжня дружба (за оповіданням «Федько-халамидник»)

21. Актуальність драми «Гріх» В. Винниченка. Аналіз твору

22. Де грань між праведним і грішним? (за п’єсою В. Винниченка «Гріх») Аналіз твору

23. Драма Володимира Винниченка «Пророк» — вершина світового модерну в жанрі соціально-психологічної драматургії. Аналіз твору

24. Герої В. Винниченка (за ранніми творами В. Винниченка)

25. «Україна завжди і постійно стояла в центрі його мрій…». Аналіз творчості В. Винниченка

26. Парадокси художнього світу В. Винниченка. Аналіз творчості

27. Останній роман В. Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!». Аналіз твору

28. Драматичні твори Володимира Винниченка

29. Аналіз імпресіоністичної прози Володимирa Винниченка (за твором «Момент»)

30. Викриття (за оповіданням В. Винниченка «Малорос-європеєць» (аналіз твору))

31. Україна доби першої російської революції в оповіданнях В. Винниченка «Солдатики», «Студент». Аналіз творів

32. «Сонячна машина» В. Винниченка. Аналіз твору

33. Зображення тяжкого становища українського народу у творах В. Винниченка

34. Зображення нестерпного життя українського народу в творах В. Винниченка

35. Мала проза В. Винниченка та її художні особливості. Аналіз творів

36. Володимир Винниченко — майстер психологічного аналізу. Аналіз творів

37. Щастя є проблема? (за оповіданням В. Винниченка «Момент»). Аналіз твору

38. Творчий спадок і творча індивідуальність В. Винниченка

39. Особливості прози В. Винниченка. Аналіз творів

40. «Студент» — хвилююча розповідь про драматичний епізод часів революції 1905 року. Аналіз твору

41. Проблеми емансипації жінки в оповіданнях Винниченка. Характеристика образів

42. Реалістичність зображення людських характерів у творах Володимира Винниченка. Характеристика образів

43. Володимир Винниченко — літописець бурхливого часу

44. Актуальність творів В. Винниченка

45. Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика їх вивчення на уроках позакласного читання та в позаурочний час

46. В. Винниченко — політик і письменник

47. Образ Федька – душевно багатого, порядного, чесного хлопчика ( за оповіданням В.Винниченка «Федько — халамидник»).

48. Урок-дослідження. В. Винниченко. “Федько-халамидник”

49. Урок-диспут за драмою Володимира Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь»

50. Тестові завдання. Володимир Винниченко. Життєвий і творчий шлях письменника

51. Тестові завдання. Володимир Винниченко. Оповідання «Федько-халамидник»