Василь Стефаник. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Василь Стефаник. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

321. Василь Стефаник народився у селі:
А Криворівня;
Б Колодяжне;
В Нагуєвичі;
Г Косів;
Д Русів.

322. Хто з українських письменників так сказав сам про себе і своє сприйняття світу: «Людський біль цідиться крізь серце моє, як крізь сито, і ранить до крові»?
А Михайло Коцюбинський;
Б Степан Васильченко;
В Василь Стефаник;
Г Борис Грінченко;
Д Марко Черемшина.

323. Хто так образно передбачив долю В. Стефаника: «Цей хлопець буде сонечком села гріти і землю дощиком росити»?
А Іван Франко;
Б Марко Черемшина;
В Лесь Мартович;
Г Михайло Коцюбинський;
Д Осип Маковей.

324. Який фах отримав Василь Стефаник, закінчивши Краківський університет?
А адвоката;
Б лікаря;
В вчителя;
Г художника;
Д музиканта.

325. Новела «Камінний хрест» В. Стефаника змальовує:
А трагедію переселення галицьких селян до Канади;
Б радісні передчуття щасливого життя на чужині;
В масове переселення селян до міста;
Г депортацію селян через політичні погляди;
Д тимчасовий виїзд селян на заробітки.

326. Що символізує камінний хрест в однойменній новелі В. Стефаника?
А могили предків;
Б межі села;
В центральне місце села;
Г майстерність народних умільців;
Д трагічну долю селянина-бідняка.

327. Який заповіт дає батько синам у новелі В. Стефаника «Сини»?
А берегти сімейне майно;
Б любитися, турбуватися один про одного;
В берегти і захищати свою честь і Україну;
Г берегти свою землю від сусідів;
Д примножувати матеріальні статки родини.

328. У якому жанрі найчастіше творив Василь Стефаник?
А казки;
Б поеми;
В роману;
Г психологічної новели;
Д віршів.

329. До якого мистецького напряму близька творчість Василя Стефаника?
А неоромантизму;
Б імпресіонізму;
В експресіонізму;
Г футуризму;
Д імажизму.

330. Персонажі якої новели В. Стефаника прощаються з рідною землею перед еміграцією?
А «Новина»;
Б «Сини»;
В «Вона — земля»;
Г «Камінний хрест»;
Д «Палій».

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

331. Вкажіть письменників, що складали «покутську трійцю»:
1 Іван Франко;
2 Василь Стефаник;
3 Марко Черемшина;
4 Осип Маковей;
5 Лесь Мартович;
6 Юрій Федькович;
7 Станіслав Пшибишевський.

332. Вкажіть збірки новел Василя Стефаника:
1 «Сині етюди»;
2 «Синя книжечка»;
3 «Камінний хрест»;
4 «Зів’яле листя»;
5 «Дорога»;
6 «Земля»;
7 «Київські оповідання».

333. Вкажіть характерні особливості індивідуального стилю В. Стефаника:
1 надзвичайний лаконізм;
2 широка, розлога фраза;
3 драматично-трагічне напруження психологічних конфліктів;
4 відстороненість автора від долі персонажів;
5 дух співчуття автора людині, яка страждає під тягарем соціальної несправедливості;
6 детально виписані пейзажні картини;
7 любов до етнографічних деталей.

334. Вкажіть новели Василя Стефаника:
1 «Камінний хрест»;
2 «Коні не винні»;
3 «Сини»;
4 «Intermezzo»;
5 «Дорогою ціною»;
6 «Новина»;
7 «Палій».

335. Вкажіть художні прийоми, використані Василем Стефаником в оповіданні «Камінний хрест», що зближують його з експресіонізмом:
1 використання конкретних подробиць, деталей;
2 широка описовість зображуваного;
3 щира повінь ліризму в прощальному слові персонажа;
4 перевага епічного над ліричним;
5 уривчаста, «нервова», динамічно-експресивна фраза;
6 спокійна, виважена фраза;
7 показ зовнішніх дій без проникнення у психологію.

Василь Стефаник. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *