Біографія Леоніда Глібова. Біографія, шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Леонід Глібов, шкільна програма

  Біографія Леоніда Глібова. Біографія, шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Леонід Глібов, шкільна програма

  Чотири десятиліття (від початку 50-х до початку 90-х років) працював в українській поезії Леонід Глібов, з ім’ям якого пов’язані створення оригінальної модифікації жанру байки й розвиток нових тенденцій лірики.
  Леонід Іванович Глібов народився 21 лютого (5 березня за н. ст.) 1827 року в с. Веселий Поділ Хорольського повіту (тепер Семенівський район) на Полтавщині в сім’ї управителя великопанських маєтків, згодом дрібного поміщика. Здобувши освіту в домі магнатів Родзянків, продовжував навчання в Полтавській гімназії (1840—1847). Початком літературної діяльності Глібова можна вважати 1841 р.; цим роком датовано російськомовний вірш «Сон» (зберігся в перекладі українською мовою). Ще під час навчання поета в гімназії видано збірку «Стихотворения Леонида Глебова. 1845 и 1846» (Полтава, 1847), до якої ввійшло 50 поетичних творів (за своїм характером — відгомони пізнього романтизму в російській поезії).
  Гімназії Глібов не закінчив, вийшовши з 6-го класу; далі навчався в Ніжинському юридичному ліцеї кн. Безбородька. Трирічну на той час програму ліцею він проходив шість років (1849—1855) через хвороби, смерть батька, родинні клопоти тощо. В ліцеї Глібов продовжує поетичну творчість російською мовою та робить спроби писати й по-українському. 1853 р. в «Черниговских губернских ведомостях» з’являються друком понад 20 байок поета, через два роки — перші зразки його україномовної лірики.
  Від 1858 р. Глібов працює вчителем історії та географії в чоловічій гімназії Чернігова. В середовищі інтелігенції міста народжується ідея першого в Наддніпрянській Україні неофіційного видання. Ним стала газета «Черниговский листок» (липень 1861 — серпень 1863). Клопоти щодо організації газети взяв на себе Глібов; він і став її видавцем та редактором.
  Для любительської театральної трупи Глібов пише тоді одноактівку «Сусіди» («До мирового!») та фрагмент комедії «Хуторяночка», пізніше переробленої в одноактівку «Веселые люди, или Кровь — не вода». У петербурзькій «Основі» з’являється низка його байок (переважно передруки). Більшість написаних доти творів цього жанру (36) увійшли в збірку «Байки», видану 1863 року в Києві.
  Із серпня 1863 року Глібов зазнає адміністративних переслідувань, спричинених дружніми стосунками з одним із членів підпільного товариства «Земля і вода». І хоч жодних матеріалів, які б засвідчували близькість поета до революційних кіл, службам знайти не вдалося, видання «Черниговского листка» було припинено, Глібова звільнено з посади вчителя гімназії, а трохи згодом знищено нерозповсюджений тираж його «Байок». Із жовтня 1863 р. для письменника розпочалися довгі місяці й роки безробіття під адміністративним наглядом, злигодні, побільшені також хворобами та домашніми нещастями. Тільки наприкінці 1867 р. чернігівське земство призначило його на посаду завідувача друкарнею, де він і працював до кінця життя.
  1872 р. в Чернігові здійснено друге видання «Байок», куди ввійшло 50 творів (повторене в Києві 1882 р.). Наступні спроби видань чи перевидань байок за життя Глібова наштовхувалися на цензурні заборони: «по тенденциозности и украинофильству» цих творів.
  Ім’я Глібова — байкаря й лірика — стає дедалі відомішим в Україні. З 1890 р. в письменника налагоджуються контакти з львівськими журналами «Зоря» та «Дзвінок». На їхніх сторінках (епізодично й у деяких інших виданнях) письменник публікує майже половину свого байкового доробку, чимало ліричних віршів. 1891 р. українська громадськість відзначила 50-річчя літературної діяльності Глібова.
  Помер письменник 29 жовтня (10 листопада за н. с.) 1893 року в Чернігові. Вперше всі 107 байок поета, також загадки й ліричні вірші з’явилися у виданні «Твори Леоніда Глібова» (К., 1904).

  Уже перші твори Глібова, написані українською мовою, визначають його оригінальне місце в українському літературному процесі. Головні зусилля письменник спрямовує на художнє з’ясування та ствердження субстанційних витоків національної духовності, джерелом, носієм і порукою яких є життя народних мас. Його цікавлять форми не так індивідуальної самосвідомості, як колективні основи етнічного буття. Саме емоційний досвід українського люду складає змістовно-тематичне підгрунтя глібовської поезії — в байках, загадках, ліричних віршах.
  Байка, до якої звернувся Глібов, стала досить зручніим, містким за можливостями жанром для відображення як зовнішньо-предметного буття, так і етичних та естетичних світоуявлень народу.
  Лірика, особливо рання, також відтворює загалом неглибокі, але стійкі в своїй повторюваності почування звичайної людини (простолюдина), її природно-«наївний» поетичний світ. Із часом ця орієнтація посилюється.
  Творча манера Глібова як українського поета склалася порівняно швидко. Основа її — натурально-реалістична, з деякою (не завжди послідовною) орієнтацією на просвітницьку ідейно-моральну настанову. Відчутні також повіви елегійної романтичності (без сутнісних характеристик романтичного героя) — в окремих настроєвих інтонаціях і ліричних пасажах байок та, певна річ, у власне ліричних творах.
  Доробок Глібова-лірика тяжіє до тих поетичних зразків, головною жанрово-стильовою ознакою яких є елегійний роздум, романтична споглядальність.
  Байки — найбільша частина творчого доробку Глібова., що принесла йому популярність. Здебільшого схему мандрівного байкового сюжету Глібов обирав за криловською версією (а нерідко й сюжету, вигаданого самим Криловим). Чимала частина байок письменника становить собою цілком оригінальні твори («Горлиця й Горобець», «Снігур та Синичка», «Сила», «Мальований Стовп», «Перекотиполе», «Жук і Бджола», «Скоробагатько», «Паляниця й Книш», «Кундель» та ін.).

  Біографія Леоніда Глібова. Біографія, шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Леонід Глібов, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутися на сторінку Леонід Глібов

  Вас можуть зацікавити:

  1. Викриття в байці Л. Глібова «Щука» несправедливого судочинства. Аналіз твору

  2. Творець нової байки Леонід Глібов

  3. Чому вчить байка? (за творами Л. Глібова)

  4. «Журба» Леоніда Глібова — перлина української літератури. Аналіз твору

  5. Актуальність творів Леоніда Глібова

  6. Осуд несправедливості в байках Л. Глібова «Вовк та Ягня», «Мірошник». Аналіз творів

  7. Реалізм байок Леоніда Глібова. Аналіз творів

  8. Викривальна і повчальна спрямованість байок Л. Глібова

  9. Л. Глібов і світовий досвід байкарства

  10. Відображення життя в байках Глібова

  11. Леонід Глібов — видатний український байкар

  12. Леонід Глібов як творець нової байки

  13. Актуальність байок Глібова у наш час

  14. Дотепне викривання хвороб суспільства у байках Л. Глібова

  15. Викривання людських вад за допомогою образів тварин (за творчістю Л. Глібова)

  16. Розкриття в образах тварин вад суспільства (за творчістю Л. Глібова)

  17. Мораль байок Л. Глібова

  18. «Справедливий» панський суд у байці Л. Глібова «Щука». Аналіз твору

  19. Засудження підступництва в байці Л. Глібова «Лисиця-жалібниця». Аналіз твору

  20. Людські вади в образі Лисиці (за байкою Л. Глібова «Лисиця-жалібниця»). Аналіз твору

  21. Засудження людських вад — лицемірства і підступництва — у байці Л. Глібова «Лисиця-жалібниця». Аналіз твору

  22. Моя улюблена байка Леоніда Глібова

  23. Лірична схвильованість поезії Л. Глібова «Журба». Аналіз твору

  24. Викриття прислужництва і зазнайства в байці Л. Глібова «Цуцик». Аналіз твору

  25. Викриття вад людського характеру в байці Л. Глібова «Мірошник». Аналіз твору

  26. Урок на тему: Л. Глібов. “Зозуля й Півень”. Розігрування байки за ролями.

  27. Байка як жанр літератури. Творчість Леоніда Глібова. Бінарний урок

  28. Тест для тематичного оцінювання. 6 клас. Творчість Л. І. Глібова, П. Мирного

  29. Леонід Глібов. Кросворд

  30. Леонід Глібов. «Журба» — перлина української лірики. Краса природи рідного краю

  31. Леонід Глібов. Відомий поет і байкар. «Химерний, маленький», «Що за птиця?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». Фольклорна основа віршованих загадок

  32. Леонід Глібов — визначний український байкар і поет. Байка “Щука”. Побудова байки

  33. Л. Глібов, байка « Коник-стрибунець». Читання. 3 клас

  34. Аналіз байки «Жаба і віл». Л. Глібов

  35. Байка «Муха й Бджола». Аналіз. Л. Глібов

  36. «Щука» Глібов. Аналіз. Л. Глібов

  37. Леонід Глібов. Тестові завдання

   

  Комментарии закрыты.