Борис Грінченко (Єфремов Сергій)

  Борис Грінченко (Єфремов Сергій). Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Борис Грінченко, шкільна програма

  Один з псевдонімів Грінченкових був — «Вартовий», і трудно добрати інше слово, яке так влучно схарактеризувало б його роль в історії рідного краю. Справді, він був вартовим, що цілі десятиліття не сходив з свого важкого й відповідального місця. І не через те не сходив, що його, як у відомій легенді, забули змінити,— ні, він сам не хотів сходити, сам не хотів кидати важкої роботи, поки потрібні були його руки, його розум і серце для рідного краю. Може, ніхто, як Грінченко, не почував так потреби в тихій, спокійній роботі кабінетного вченого; може, ніхто не тужив так і не рвався за тим життям, що дає змогу викристалізовувати чисту думку; може, ніхто не розумів так принади й чистої краси і не бажав упитись нею. Але всього цього йому для себе треба було і він, не вагаючись, відкидає власні потреби: «згнітивши всі до щастя поривання», він робить те, що потрібно рідному народові та невиробленому ще, молодому українському громадянству. Він, що чудово розумів принаду й чари краси — своїм власним поезіям уділяє тільки окрушини свого часу і таланту, як «робітницькому одночинкові». Він, що завжди тужив за спокійною працею вченого, стає вартовим на сторожі інтересів життя,— а ми ж знаємо, що на вартових падають звичайно перші удари, сиплються з усіх боків ворожі кулі. З широкими планами наукової роботи в голові сідав він за популяризацію відомостей «про грім та блискавку», з невпокійними образами в серці брався до вияснювання національних потреб українства, до складання політичної платформи, до розгляду стосунків між націоналізмом та соціалізмом. З думами про вічність він прикував себе до біжучого моменту, можна сказати — розп’яв себе на ньому.
  Через обставини часу Грінченко найбільше сили своєї віддав письменству; він був, можна сказати, першим професіональним письменником на Україні. Результати його праці на цьому полі у нас перед очима: чотири великі повісті («Соняшний промінь», «На роспутті», «Серед темної ночі», «Під тихими вербами»), кілька драматичних творів («Ясні зорі», «Серед бурі», «Арсен Яворенко» й ін.), кілька десятків оповідань, том поезій і незчисленна сила публіцистичних, критичних, історично-літературних та популярно-наукових праць, саме перелічування яких зайняло б дуже багато місця. Це зовнішня, показна сторона його невтомної діяльності на ниві письменства. Перед нею не подається і внутрішня вартість тих творів. Ідею, яка завжди стояла перед Грінченком письменником, він висловив такою коротенькою формулою: «Багато є людей, нема людей-братів» («Свято»), додавши до цього в своїй повісті «Соняшний промінь» устами Кравченка, що «народ та інтелігенція — два ворожі табори в його ріднім краї» і треба всі сили напружити, щоб звести до одного гурту ці два ворожі табори й «людей-братів» витворити. Цьому завданню й присвятив Грінченко свою літературну діяльність. Він знає, що народ, темний і затурканий, багато справедливих жалів може поставити в рахунок інтелігенції, яка ще не зовсім скинула з себе пана.
  Персоніфікований народ у Грінченка недарма ж ось як промовляє до заступника інтелігенції:

  думка у мене така.
  Що зробившися паном в цій хаті.
  Ти б запріг мене в плуг та й ізнову почав
  Так, як батько твій, мною орати.
  («Хома Макогін»).

  І хоч як високо ставив Грінченко національну справу, а нею не обмежував себе, ставлячи поруч і завдання широкого демократизму, повної емансипації трудящих людей, за якої «не буде ні експлуататорів, ні експлуатованих». «Справа національна українська,— писав Грінченко на початку 90-х років,— мусить нам бути справою українського робочого простолюду». Задля цього він, з одного боку, не перестаючи кличе інтелігенцію на шлях активної любові до рідного краю, до праці для рідного народу, з другого — народ освітою підіймає до того ступеня, на якому б він міг користуватися з усіх здобутків людського розуму й культури. Свідомі українські народолюбці повинні, на думку Грінченка, почати з цієї обопільно-примиренної роботи, «силкуючися освіту, літературу та вмілості зробити ціло-народним, а не панським тільки добром, силкуючися, щоб зникли ганебні назвища «пан» та «мужик», а щоб виробилася з української нації одна національно-самосвідома освічена громада» («Листи з України Наддніпрянської»). В своїх белетристичних творах Грінченко віч-на-віч зводить заступників тих «ворожих таборів» і заставляє їх подати один одному руки на полі спільної праці. По один бік стоять у нього такі щирі робітники народного поступу, як Марко Кравченко («Соняшний промінь»), Демид Гайденко («На розпутті») та інші; по другий — встають такі постаті, як Зінько Сиваш («Серед темної ночі», «Під тихими вербами»). Особливо характерна постать Зінька. Він «думає по-простому, по-мужицькому, але його думки займають зглибока те, що не дає спокою всім чесним душам, усім благородним серцям, намученим загадкою людського життя, натомленим працею задля того, щоб здійснити людське щастя». «Людей-братів» хоче бачити Зінько на землі, правди шукає він, як і Марко з Гордієм, як і сам автор. «За правду стояти» Зінько заприсягся, за це на муки йшов, з лозунгом «добувайтеся правди» він і помирає. І тепер ми знаємо, що не вигадка, не фікція — Грінченків Зінько: багато їх, отаких Зіньків, проявилось було останніми часами, наповняючи тюрми, йдучи на заслання, вмираючи-з заповітом «добуватись правди» на устах — і, скажемо, дочасно перетлілий на вогні переступного часу Архип Тесленко був тільки найголоснішим заступником цього типу людей, які по Грінченковому рецепту доходили правди в житті. Твори Грінченкові можуть бути взагалі чудовою ілюстрацією до цього «добування правди», що одне тільки й може дати людині щастя — щастя у виконанні взятої на себе з власної волі повинності. Адже недарма Грінченків Марко висловлює такий символ віри: «людина живе не самим тільки власним, персональним життям… Є у кожної людини святиня, вища од власних почувань, од власного щастя». В житті бачив, звичайно, Грінченко й людей, які не мають тієї святині в душі, він і сам малював нам таких людей, як Раденко,— людей у всьому зневірених, що боязко чіпляються за життя та за його втіхи й жахаються смерті. Можна сказати навіть, що письменник звів тих людей навіч з обставинами, які вимагали жертв, самоотверження, посвячення задля вищої мети, щоб тим більшу ціну підкреслити оцим прикметам справжніх людей повинності. «Україна! — каже гірко Раденко, стративши вже колишній ідеал правди. — І я колись любив її, молився на неї. Але ж слухай: ти вмреш — і що тоді тобі Україна? Хіба ти її понесеш із собою в труну? Не кажи мені, що вмирають одиниці, а народ живе… Що мені, тій одиниці, з того, що народ житиме і тоді, як мене їстиме хробаччя?» («На роспутті»). І от на цю саму тему ось що сам Грінченко писав у листі до товариша: «Як саме житиме наше «я» після того, як зникне тіло — не відаю, але відаю певне, що на цій землі можна й після того жити тільки одним: зробленим в о ім’я світа і правди ділом. І через те все життя людини, достойної зватись людиною, мусить іти на те, щоб це діло зробити — по своїй спромозі». Брак цієї віри й діл «во ім’я світа і правди» згубив Раденка. І навпаки — віра, жива й могуча віра, та праця «во ім’я світа і правди» дала нам Грінченка,— того Грінченка, що не боявся смерті та безсмертя шукав у тій безмірній силі всякої роботи, що за свій вік переробив він на користь рідному краю.

  Єфремов Сергій

  Борис Грінченко (Єфремов Сергій). Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Борис Грінченко, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутись на сторінку Борис Грінченко

  Вас можуть зацікавити:

  1. Утвердження милосердя в оповіданні Б. Грінченка «Украла». Аналіз твору

  2. Кожен повинен боронити свій рідний край, не жаліючи життя! (за оповіданням Б. Грінченка «Олеся»). Аналіз твору

  3. Тяжкий гріх Петра (за оповіданням Б. Грінченка «Без хліба»). Характеристика образу

  4. Доля сільського вчителя у творах Бориса Грінченка. Аналіз творів

  5. Мотиви громадянської лірики Бориса Грінченка. Аналіз творчості

  6. Світ дитинства в оповіданні Бориса Грінченка «Каторжна». Аналіз твору

  7. Мотиви громадянської лірики Б. Грінченка. Аналіз творів

  8. Зображення життя сільських дітей в оповіданні Б. Грінченка «Грицько». Аналіз твору

  9. Зображення долі сільського вчителя в творах Б. Грінченка. Аналіз творів

  10. Реалізм художньої прози Б. Грінченка. Аналіз творчості

  11. Борис Грінченко — фольклорист. Аналіз творчості

  12. Життєвий і творчий шлях Бориса Грінченка

  13. Життєва правда художньої прози Б. Грінченка. Аналіз творів

  14. Долі сільських вчителів у творах Бориса Грінченка. Аналіз творів

  15. Висока моральність селянина-бідняка (за оповіданням Б. Д. Грінченка «Без хліба»). Характеристика образу

  16. Роман Сиваш як представник «пропащої сили» (за повістю Бориса Грінченка «Серед темної ночі»). Характеристика образу

  17. Моє ставлення до Олександри — героїні оповідання Б. Грінченка «Украла». Характеристика образу

  18. Видатний майстер малої прози Борис Грінченко

  19. Українська інтелігенція в повісті Б. Грінченка «Сонячний промінь». Характеристика образу

  20. Світ дитини у прозі Бориса Грінченка. Аналіз творів

  21. Байки Бориса Грінченко. Аналіз творів

  22. Характеристика образу Грицька в оповіданні Бориса Грінченка «Грицько»

  23. Грицько та Семен — герої оповідання Б. Грінченка «Грицько». Характеристика образів

  24. Зображення українського селянства в образі селянина Данили (за оповіданням Бориса Грінченка «Сам собі пан»). Характеристика образу

  25. Дитячі оповідання Бориса Грінченка. Аналіз творів

  26. Урок на тему: Борис Грінченко. Оповідання для дітей і про стражденну долю дітей-сиріт

  27. Урок на тему: Література рідного краю. Життя і творчість Б. Грінченка. «Сонячний промінь»

  28. Тематична контрольна робота. Творчість І. Карпенка-Карого, М.Старицького, Б.Грінченка. Українська література 10 клас

  29. Тематична контрольна робота. Творчість Панаса Мирного, Бориса Грінченка. Варіант 1

  30. Тематична контрольна робота. Творчість Панаса Мирного, Бориса Грінченка. Варіант 2

  31. Сценарій вечора, присвяченого 150-річчю від дня народження Б. Грінченка «Борис Грінченко: відомий і невідомий»

   

  Комментарии закрыты.