Богдан-Ігор Антонич. Основні відомості про поета. Майстерне зображення єдності людини і природи у вірші «Весна». Конспекти уроків української літератури, 5 клас

  Богдан-Ігор Антонич. Основні відомості про поета. Майстерне зображення єдності людини і природи у вірші «Весна». Конспекти уроків української літератури, 5 клас

  Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Б.-І. Антонича; розкрити, як у малюнках чарівної природи поет передає свої відчуття; розвивати образне мислення, уміння аналізувати і робити висновки; виховувати любов до природи.

  Цілі: учні повинні знати: короткі відомості про життя поета; зміст та основні думки ліричних поезій, особливості мови віршів; зміст поняття «Ліричний герой», основні елементи виразності; учні повинні вміти: переказувати цікаві епізоди з життя поета; виразно читати поезії Б.-І. Антонича, характеризувати ліричного героя, проводити аналогії між зображеним у творі та дійсністю, знаходити у тексті художні засоби, розкривати їхню роль, «оживлювати» текст; пояснювати роль кольору і музики у змалюванні настрою вірша.

  Тип уроку: комбінований.

  Обладнання: мультимедійна дошка, портрет Б.-І. Антонича, слайди з весняними краєвидами, музичний твір Й. Штрауса «Весняний вальс», кольорові стікери, «Палітра настрою», «Палітра вражень», технологічні картки «Критерії оцінювання віршів», «Символи кольорів», «Характеристика музики», пам’ятка «Як читати вірші». Форми навчання: технології «Мікрофон», «Незакінчене речення», виразне читання, розповідь учителя, робота в парах, групах.

  Ах, скільки радості, коли ти любиш землю,
  Коли гармонії шукаєш у житті.
  П. Тичина

  Хід уроку Богдан-Ігор Антонич. Основні відомості про поета. Майстерне зображення єдності людини і природи у вірші «Весна». Конспекти уроків української літератури, 5 клас

  І. Мотивація навчальної діяльності

  1. Організація класу

  Учитель. Кожен наш день не схожий на інший, бо щодня ми дізнаємось про щось нове, робимо свої маленькі відкриття, створюємо гарний настрій. Сьогоднішній урок не буде винятком. Я хочу запросити вас до чарівного світу літератури, до нових пошуків і досягнень.

  2. Заохочення учнів до співпраці

  Художня література пов’язана з настроєм. Гарний настрій — запорука успіху. Продемонструйте, будь ласка, свій настрій у кольорі. Перед вами кольорові папірці — стікери. Оберіть той, який зараз вам подобається, який найбільше співпадає з вашим станом душі, і приклейте його на «Палітру настрою». Подивіться, яка яскрава у нас вийшла палітра. Ми різні, маємо різний настрій, думки, ідеї. А значить, нам буде цікаво працювати.

  II. Актуалізація опорних знань і суб’єктивного досвіду

  1. Декламування поезій П. Тичини напам’ять (робота в парах)
  Учні, готуючись до читання напам’ять, спочатку актуалізують знання вимог до читання та критеріїв оцінювання за пам’яткою «Як читати вірші» і технологічною картою «Критерії оцінювання віршів», а потім здійснюють перевірку.

  2. Бесіда
  • Ви уважно слухали поезії П. Тичини «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла». Що спільного між цими поезіями? Що вони передають?
  • Пропоную вам послухати уривок із музичного твору і з’ясувати, який настрій він передає (звучить «Весняний вальс» Й. Штрауса).
  • Яку пору року змалював композитор? Які картини ви уявили (технологія «Незакінчене речення»)? «Пробудилась весна і побачив… »
  • Демонстрація репродукції М. Башкирцевої «Весна». За допомогою яких фарб художниця передала прихід весни?

  III. Оголошення теми уроку. Цілевизначення

  Учитель. Довколишній світ — великий, прекрасний і загадковий. Усе в ньому має своє місце, своє призначення. Незабутня мить, коли ми помічаємо, як лагідно світить сонце, яке високе блакитне небо весною, як співає веселка. Нам відкриваються справжні дива світу, які можна передати по-різному. Композитор передає картини природи за допомогою звуків, художник — за допомогою фарб, а поет — за допомогою образного слова. Поезія і краса тісно пов’язані. Душа поета має дуже тонкий слух. Поет — як камертон, що вловлює звучання краси і прагне розкрити її. Сьогодні ми спробуємо осягнути красу поезії Богдана-Ігоря Антонича, постараємось розкрити, якою постає весна у його поетичних рядках, яким він бачить себе серед природи.
  Подивіться, будь ласка, на мультимедійну дошку, зачитайте цілі уроку. Оберіть і запишіть ті цілі, яких ви хочете найбільше досягнути. (Коротка характеристика цілей у режимі «Повідомлення».)

  IV. Опрацювання навчального матеріалу

  1. Робота над сприйняттям поняття «ліричний герой»
  Образне слово народжується з глибини душі поета. Значить, воно містить її частку, його емоції, переживання, силу його захоплення і його любові. Усе це може втілюватися в образі головного героя поезії, який називається ліричним.

  • Визначення поняття «ліричний герой» (учні записують з мультимедійної дошки).
  Ліричний герой — це образний двійник автора в його поезії. Чим талановитіший поет, тим більше своїх емоцій, почуттів, ідей він непомітно вкладає у свого ліричного героя.
  З’ясувати, яким постає ліричний герой в поезії Богдана-Ігоря Ан-тонича «Весна».

  2. Аналіз поезії «Весна»

  1) Виразне читання вчителем поезії.

  2) Бесіда за змістом вірша.
  • Чи сподобався вам вірш? Чим саме?
  • Чи всі слова зрозумілі?

  3. Словникова робота (слова на мультимедійній дошці)

  Дзбан — велика посудина, глечик із шийкою.
  Найтайніші — загадкові, таємничі.
  Кусні — шматки.
  Решето — дірчата посудина для просіювання борошна.

  • Прочитайте (мовчки) повільно вірш. Знайдіть рядки, у яких поет олюднює явища природи.
  • А з чим би ви порівняли небо, зорі, гай?
  • Як сприймає ліричний герой гайову мову?
  • Яким зором бачить поет красу довкілля? Продовжте ряд: захопленим…
  • Який настрій переважає у вірші?
  • Як ви розумієте перші два рядки поезії? Повторюються ці рядки й у кінці вірша. Як повтор рядка у вірші допомагає втілити головну думку в ньому?
  • Які художні засоби використовує поет для передачі своїх думок і почуттів?
  • Яким постав у вашій уяві ліричний герой вірша?

  4. Фізкультхвилинка
  Для активізації розумової діяльності учні виконують вправи з перехресними рухами.

  5. Робота в групах

  Завдання для І групи
  Створити міні-проект «Барви вірша». Використовуючи технологічну карту «Символи кольорів», спробуйте розкрити зміст змальованої поетом палітри барв.

  Завдання для II групи
  Створити міні-проект «Музика вірша». Використовуючи технологічну карту «Характеристика музики», спробуйте розкрити зміст змальованої поетом палітри звуків.

  Завдання для III групи
  Створити міні-проект «Художні засоби вірша». Використовуючи перелік названих у вірші «Весна» художніх засобів, що передають думки і почуття автора, спробуйте підібрати власні образні слова, пишучи твір на подібну тему.

  6. Розповідь учителя про життя і творчість Богдана-Ігоря Антонича
  Ви побували в ролі художників, музикантів, поетів. Відчули на собі справжній дотик весни, бо пробудили свої здібності, свої таланти, пережили прекрасні миті творчості. На це надихнув вас Б.-І. Антонич. Якою людиною був поет, яким характером вирізнявся, які мав захоплення? Давайте дізнаємось!
  Випереджувальне завдання. Біографічні відомості й характеристику особистості поета записати в таблицю.

  Визначальні риси характеруСвіт захоплень
  Допитливий, замкнутий, задумливий, мрійливий, вимогливий до себе, точний, інтелігентнийПоезія, мови, спорт, малярство, техніка, медицина, музика

   

  Учні перевіряють свої записи за таблицею, що подається на мультимедійній дошці. Учитель після розповіді життєпису митця підводить учнів до висновку, що реалізувати свої бажання в житті можна за умови чітко визначеної мети і плідної праці над собою.

  V. Закріплення вивченого матеріалу

  1. Складання партитури вірша

  2. Виразне читання поезії учнями

  VI. Рефлексія та оцінювання
  • Згадайте цілі, які кожен ставив перед собою на початку уроку. Чи справдилися ваші сподівання? Поплескайте в долоні, в кого справдилися.
  • Кольорова рефлексія. Оберіть колір вашого враження від уроку і наклейте відповідний стікер на «Палітру вражень».
  • Коментар кольорів. Ми разом створили маленьке чудо: весняну веселку в нашому класі. Дякую за співпрацю.

  VII. Домашнє завдання

  Обов’язкове: підготуватися до виразного читання й аналізу віршів «Назустріч», «На шляху».

  На вибір:
  1. Намалювати ілюстрацію до поезії «Весна».
  2. Написати твір «Весна у рідному краю».

  Богдан-Ігор Антонич. Основні відомості про поета. Майстерне зображення єдності людини і природи у вірші «Весна». Конспекти уроків української літератури, 5 клас

  Повернутися на сторінку Додаткові конспекти уроків української літератури 5 клас

  Комментарии закрыты.