А. Малишко. Життя і творчість. «Хмаринка в небі голубім…», «Палають огні при дорозі», «Лист до гречки», «Правда», «Важкі вітри не випили роси…», «Пісня про рушник». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  А. Малишко. Життя і творчість. «Хмаринка в небі голубім…», «Палають огні при дорозі», «Лист до гречки», «Правда», «Важкі вітри не випили роси…», «Пісня про рушник». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Варіант 1

  1. Від матері у А. Малишка виявилась любов…
  А До праці на землі.
  Б Живописної майстерності.
  В Рідного слова.
  Г Краси природи.

  2. Початок творчості А. Малишка позначений…
  А Ретельними дослідженнями в античній літературі.
  Б Сумлінним навчанням.
  В Копіткою працею у фармацевтичній справі.
  Г Пошуком творчих рис власної поетичної майстерності.

  3. Найдорожчою людиною, першим авторитетом, людським ідеалом була для А. Малишка…
  А Бабуся.
  Б Кохана дівчина.
  В Його мати.
  Г Вчителька початкової школи.

  4. Укажіть поезію А. Малишка, яка належить до його збірки «Жайворонки».
  А «Хмарина в небі голубім».
  Б Лист до гречки».
  В «Правда».
  Г «Палають огні при дорозі».

  5. Визначте художні засоби, які містить уривок з поезії А. Малишка «Хмарина в небі голубім»: «Хмаринка в небі голубім / Пливе, як мрія, одиноко, / І вітру раннього потоки / Несуть її крилом своїм.
  А Епітет, гіпербола, порівняння.
  Б Епітет, порівняння, метафора.
  В Синекдоха, метафора, порівняння.
  Г Анафора, метафора, оксюморон.

  6. «Важкі вітри не випили роси» А. Малишка належить до його поетичної збірки…
  А «Що записано мною».
  Б «Далекі орбіти».
  В «Серце моєї матері»
  Г «Прозорість».

  7. З-поміж перелічених тем визначіть ту, яка характерна для поезії А. Малишка «Палають огні при дорозі».
  А Оспівування життя трудівників колгоспних ланів, робітників, інтелігентів.
  Б Зображення січових козаків як вірних синів свого народу, оборонців рідної землі.
  В Відтворення духовної і фізичної краси людини праці.
  Г Поетизація материнської відданості, величі й краси, щирості й душевної щедрості.

  8. Римування, яке характерне для поезії А. Малишка «Правда».
  А Кільцеве.
  Б Перехресне.
  В Суміжне.
  Г Твір написаний білим віршем.

  9. Свою матір у творі «Пісня про рушник» А. Малишко називає…
  А Любою.
  Б Щирою.
  В Рідною.
  Г Милою.

  10. Для чого мати (А. Малишко «Пісня про рушник») сину дає рушник?
  А На згадку про рідний край.
  Б Щастя, долю.
  В Задоволення власних потреб.
  Г Випадок поранення.

  11. Герой твору А. Малишка «Пісня про рушник» простеле материнський рушник, наче:
  А Скатертину.
  Б Килим.
  В Долю.
  Г Оберег.

  12. Музику на слова А. Малишка «Пісня про рушник» написав…
  А П. Майборода.
  Б А. Пашкевич.
  В Л. Ревуцький.
  Г М. Лисенко.

  Варіант 2

  1. За фаховою освітою Андрій Самійлович…
  А Інженер.
  Б Лікар.
  В Агроном.
  Г Учитель.

  2. Найбільшим авторитетом-наставником, перед яким благоговійно схилявся поет, був…
  А І. Франко.
  Б М. Хвильовий.
  В Батько письменника.
  Г Т. Шевченко.

  3. У яких рядках найяскравіше виявився лейтмотив багатьох ліричних поезій А. Малишка?
  А «Є своя радість на віки вічні, / В тім, щоб надіятись і виглядати».
  Б «За мир, за труд, за гомін волі, щоб сурми грали тонкостволі / Проти війни,— не на війну!»
  В «Я віддам свою кров, свою силу і ніжність до краплі, / Щоб з пожару ти встала, тополею в небо зросла».
  Г «Піду з полком крізь пил і дим, / Із лоба піт утерши, / Правофланговим рядовим, / Заспівувачем першим».

  4. «Вогнистий син України, улюбленець народу…співець життя, молодості, любові», — так про А. Малишка висловився…
  А Д. Павличко.
  Б І. Драч.
  В О. Гончар.
  Г Я. Галан.

  5. Яку функцію виконує пейзаж у змісті поезії А. Малишка «Хмарина в небі голубім»?
  А Це символ злагоди й добробуту.
  Б Втілення незабутньої краси матінки-природи.
  В Увиразнення місцевості, де відбуваються події.
  Г Є тлом почуттів і настроїв ліричного героя.

  6. Ідейною основою поезії А. Малишка «Важкі вітри не випили роси»…
  А Є возвеличення подвигу жінки-трудівниці.
  Б Заклик любити природу — вона мати.
  В Краса, яка може врятувати світ.
  Г Тільки в єднанні поезії і праці може прийти справжній успіх.

  7. Історична постать, яка згадується у творі А. Малишка «Палають огні при дорозі».
  А Б. Хмельницький.
  Б І. Мазепа.
  В П. Сагайдачний.
  Г П. Дорошенко.

  8. Про які два скупі і нелегкі слова зазначає мати, звертаючись до своєї дитини (А. Малишко «Правда»)?
  А Мудрість і мужність.
  Б Порядність і правда.
  В Велич і доброта.
  Г Щирість і відвертість.

  9. Мати (А. Малишко «Пісня про рушник») сина у далеку дорогу проводжала…
  А Коли він був повнолітнім.
  Б У вечірню пору.
  В Під час жнив.
  Г На зорі.

  10. Яким був материнський рушник? (А. Малишко «Пісня про рушник»)
  А Тканим.
  Б Фабричним.
  В Вишитим.
  Г Пофарбованим.

  11. Проводжаючи сина в дорогу (А. Малишко «Пісня про рушник»), мати була…
  А Засмученою.
  Б Веселою.
  В Надто стурбованою.
  Г Метушливою.

  12. Що в уяві героя (А. Малишко «Пісня про рушник») оживає на материнському рушникові?
  А Дитинство й розлука.
  Б Поля край села.
  В Шовковисті й густі діброви.
  Г Криниця та біля неї рушник.

  Варіант 3

  1. Перша книжка творів письменника.
  А «Богунські пісні».
  Б «В північний час ударить грім».
  В «Батьківщина».
  Г «Лірична сповідь».

  2. Серед різноманітних творів А. Малишка довоєнного періоду на особливу увагу заслуговують вірші…
  А У яких уславлюється велич людини, мужнього захисника рідного краю.
  Б Що возвеличують митців слова.
  В Про трудівників села.
  Г Де письменник намагався передати свою любов до вітчизняної культури.

  3. Державну премію А. Малишко отримав за збірку поезій.
  А «Серпень душі моєї».
  Б «Рута».
  В «Синій літопис».
  Г «Дорога під яворами».

  4. Утвердження думки про те, що мудрість приходить до людини після пізнання усього сущого і забезпечує високий злет душі, відтворюється в поезії А. Малишка…
  А «Правда».
  Б «Лист до гречки».
  В «Палають огні при дорозі».
  Г «Хмаринка в небі голубім»

  5. Вірш А. Малишка «Хмарина в небі голубім» побудований у формі…
  А Полілогу.
  Б Монологу-звернення.
  В Суцільного діалогу хмарини з ліричним героєм.
  Г Медитації.

  6. Ліричний герой твору А. Малишка « Важкі вітри не випили роси » відчуває повноту життя, духовну і фізичну красу…
  А Коли сприймає музику природи.
  Б Саме в трудовому середовищі.
  В Під час прогулянки осіннім вечором вздовж річки.
  Г Тільки у колі своїх друзів.

  7. Ліричний герой поезії А. Малишка «Лист до гречки» висловлює вдячність гречці за те, що вона…
  А Дозволила бджолам збирати зі своїх квіток медвяний пил.
  Б Захистила землю від спеки.
  В Врятувала людей від голоду.
  Г Не залишилася байдужою до поневірянь комах і метеликів.

  8. Поезія А. Малишка «Правда» — це…
  А Гімн справедливості.
  Б Заповіт митця нащадкам.
  В Маніфест для теперішнього і майбутнього.
  Г Філософські роздуми письменника над призначенням людини.

  9. Куди водила мати (А. Малишко «Пісня про рушник») свою дитину?
  А У поля край села.
  Б До школи.
  В На зелені луги.
  Г До лісу.

  10. Усмішка матері у творі А. Малишка «Пісня про рушник» названа…
  А Щирою і доброю.
  Б Незрадливою і ласкавою.
  В Приємною і вражаючою.
  Г Загадковою.

  11. Які гаї хоче бачити герой твору А. Малишка «Пісня про рушник» на рушнику матері?
  А Зелені.
  Б Солов’їні.
  В Квітучі.
  Г Росянисті.

  12. «Пісню про рушник» А. Малишко присвятив…
  А Друзям.
  Б Коханій.
  В Незаміжнім дівчатам.
  Г Своїй мамі.

  А. Малишко. Життя і творчість. «Хмаринка в небі голубім…», «Палають огні при дорозі», «Лист до гречки», «Правда», «Важкі вітри не випили роси…», «Пісня про рушник». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Комментарии закрыты.