Твір на тему:
Актуальність творів В. Винниченка.

Українська література, твір на тему, Володимир Винниченко, шкільна програма

Твір на тему:  Актуальність творів В. Винниченка. Українська література, твір на тему, Володимир Винниченко, шкільна програма

Володимир Кирилович Винниченко — видатний український письменник-новатор, який зумів поєднати у своїх художніх творах досвід класики з прогресивними естетичними ідеями свого історичного часу.
Письменник за своє плідне творче життя створив велику кількість різноманітних епічних творів, залишив чіткий слід в українській науковій публіцистиці, писав мемуари і, що є найголовнішим, зробив величезний внесок у розвиток проблемно-філософської драматургії.
Винниченко тривалий час перебував в еміграції, жив в Австралії, Франції, Італії; звичайно, культура й література тих країн впливала на його світогляд і, врешті-решт, мала вияв у його творах. Саме під час вимушеної еміграції письменник звертається до жанру гостропсихологічної, проблемної драми. Він створює такі злободенні твори, як «Дисгармонія», «Брехня», « Гріх », «Чорна Пантера і Білий Ведмідь».
Поряд з психологічною драматургією Володимир Кирилович починає розробляти жанр проблемного роману: «Рівновага», «Божки», «Записки кирпатого Мефістофеля». Ці твори були спочатку прийняті неоднозначно, адже вони були не лише новаторськими, але й абсолютно незвичними для українського читача. Природно, що навколо психологічних творів Винниченка в літературному товаристві постійно спалахували суперечки, вони там були чи не найголовнішою темою.
Не менш продуктивною для письменника стала тема визвольного руху, що охопив Україну на початку XX століття. Ця тема відображена в оповіданні «Салдатики!». У ньому автор яскраво змальовує тогочасні події на прикладі кривавого придушення селянського повстання. Голодні селяни вирішили забрати зароблений власними руками хліб у поміщика: «Коли не буде мужик робити на пана, не буде й неправди, гріха робити… А доки робитиме, доти й горюватиме… Треба вбити неправду, тоді і всім легко буде…»
Винниченко зображує до смерті наляканий, збентежений народ, що стоїть навпроти озброєного солдатського загону. Прості солдати відмовляються стріляти в людей, за що офіцер зарубує одного з повсталих: сам гине від рук селянина Миколи: «Салдати не стріляли. Мирно й сумно побалакавши з селянами, вони тихо рушили назад, несучи за собою тіло вбитого начальника».

Іншу тему — беззаконня й сваволю, що буйним цвітом розквітали в імперії, зображує письменник в оповіданні «Суд». У творі автор відтворює поступове наростання селянського невдоволення, він показує, як у людей формується рішучість для відстоювання своїх прав та людської гідності. Але царських чиновників не так-то легко злякати, вони повністю впевнені у своїй захищеності і власними руками судять «бунтівників»: «Не треба політикувати… «Роз’яснять, пояснять»… В морду! От і все роз’яснєніє. По-моєму. Нікакіх роз’ясненій! «Винуват?» — «Винуват, ваше благородіє!» Р-раз, два… Третій раз у вухо — і марш… І весь суд…»
Творчість Володимира Кириловича Винниченка — то яскравий малюнок важкого, виснажливого шляху українського народу до здобуття жаданої волі і незалежності.

Твір на тему:  Актуальність творів В. Винниченка. Українська література, твір на тему, Володимир Винниченко, шкільна програма

Повернутися на сторінку Українська література

Повернутися на сторінку Володимир Винниченко

Вас можуть зацікавити:

1. Характеристика образів Федька і Толі. Контрастне зображення образів (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

2. Моє ставлення до Федька і Толі. Характеристика образів (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

3. Хто є хто? (за оповіданням Володимира Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

4. Моє ставлення до головного героя оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник». Характеристика образу Федька

5. Драма життя. Образи двох протилежних дитячих світів (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

6. Чи хотів би я мати друга, як Толик (за оповіданням «Федько-халамидник» В. Винниченка). Характеристика образу

7. Батьки і вчинки (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

8. Моє ставлення до Федька і Толі (за оповіданням «Федько-халамидник»). Характеристика образів

9. Протиставлення добра злу в оповіданні В. Винниченка “Федько-халамидник”. Характеристика образів

10. Скарбниця спогадів про власне дитинство («Федько-халамидник»). Аналіз твору

11. Моє ставлення до Федька й Толі (За оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

12. Моє ставлення до батьків Федька (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

13. Сміливий вчинок розбишаки (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образу

14. Душевне благородство простого хлопця (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образу

15. Протиставлення розбишаки і смирної дитини в оповіданні В. Винниченка «Федько-халамидник». Характеристика образів

16. Порівняльна характеристика Федька і Толі з оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник»

17. Дитинство (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

18. Людська порядність і байдужість (за оповіданням «Федько-халамидник»). Характеристика образів

19. Дитячий світ (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

20. Справжня дружба (за оповіданням «Федько-халамидник»)

21. Актуальність драми «Гріх» В. Винниченка. Аналіз твору

22. Де грань між праведним і грішним? (за п’єсою В. Винниченка «Гріх») Аналіз твору

23. Драма Володимира Винниченка «Пророк» — вершина світового модерну в жанрі соціально-психологічної драматургії. Аналіз твору

24. Герої В. Винниченка (за ранніми творами В. Винниченка)

25. «Україна завжди і постійно стояла в центрі його мрій…». Аналіз творчості В. Винниченка

26. Парадокси художнього світу В. Винниченка. Аналіз творчості

27. Останній роман В. Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!». Аналіз твору

28. Драматичні твори Володимира Винниченка

29. Аналіз імпресіоністичної прози Володимирa Винниченка (за твором «Момент»)

30. Викриття (за оповіданням В. Винниченка «Малорос-європеєць» (аналіз твору))

31. Україна доби першої російської революції в оповіданнях В. Винниченка «Солдатики», «Студент». Аналіз творів

32. «Сонячна машина» В. Винниченка. Аналіз твору

33. Зображення тяжкого становища українського народу у творах В. Винниченка

34. Зображення нестерпного життя українського народу в творах В. Винниченка

35. Мала проза В. Винниченка та її художні особливості. Аналіз творів

36. Володимир Винниченко — майстер психологічного аналізу. Аналіз творів

37. Щастя є проблема? (за оповіданням В. Винниченка «Момент»). Аналіз твору

38. Творчий спадок і творча індивідуальність В. Винниченка

39. Особливості прози В. Винниченка. Аналіз творів

40. «Студент» — хвилююча розповідь про драматичний епізод часів революції 1905 року. Аналіз твору

41. Проблеми емансипації жінки в оповіданнях Винниченка. Характеристика образів

42. Реалістичність зображення людських характерів у творах Володимира Винниченка. Характеристика образів

43. Володимир Винниченко — літописець бурхливого часу

44. Актуальність творів В. Винниченка

45. Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика їх вивчення на уроках позакласного читання та в позаурочний час

46. В. Винниченко — політик і письменник

47. Образ Федька – душевно багатого, порядного, чесного хлопчика ( за оповіданням В.Винниченка «Федько — халамидник»).

48. Урок-дослідження. В. Винниченко. “Федько-халамидник”

49. Урок-диспут за драмою Володимира Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь»

50. Тестові завдання. Володимир Винниченко. Життєвий і творчий шлях письменника

51. Тестові завдання. Володимир Винниченко. Оповідання «Федько-халамидник»