Іван Франко. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Іван Франко. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

203. Про кого М. Коцюбинський сказав: «Вам стане тепло і ясно од світла його очей, а мова здається не словом, а сталлю, що б’є об кремінь і сипле іскри»?
А П. Грабовського;
Б Б. Грінченка;
В Л. Глібова;
Г І. Франка;
Д М. Павлика.

204. І. Я. Франко народився:
А у Бориславі;
Б у Нагуєвичах;
В у Львові;
Г у Івано-Франківську;
Д у Дрогобичі.

205. Батько І. Франка був:
А ковалем;
Б священиком;
В учителем;
Г адвокатом;
Д столяром.

206. Що беріг І. Франко на дні своїх споминів протягом усього життя?
А смак маминих вареників;
Б батькові настанови;
В мамині повчання;
Г «маленький, але міцний огонь» у кузні батька;
Д прогулянки з батьком в поле.

207. Скільки томів нараховувала бібліотека І. Франка під час його навчання у Дрогобицькій гімназії?
А 500;
Б 1000;
В 50;
Г 3000;
Д 300.

208. Якою була тема докторської дисертації І. Франка?
А «Наймичка» Тараса Шевченка;
Б «Варлаам та Йосааф», старохристиянський духовний роман та його літературна історія;
В «Література, її завдання та найважніші ціхи»;
Г «Нарис історії українсько-руської літератури…»;
Д «Студії над українськими народними піснями».

209. Якими ідеями наснажувалась праця І. Я. Франка?
А служити інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу;
Б здійснити соціалістичну революцію у своєму краю, а потім у всесвітньому масштабі;
В зробити кар’єру вченого і об’їхати весь світ;
Г створити свою релігію і поширити її на все людство;
Д об’єднати всю українську інтелігенцію Львова в одній партії.

210. Як Іван Франко практично втілював свої суспільно-політичні погляди?
А друкувався в польських та німецькомовних виданнях;
Б став одним із засновників Русько-української радикальної партії;
В вів розмови на політичні теми зі своїми друзями;
Г переконував опонентів у своїй правоті;
Д виховував дітей у руслі своїх поглядів.

211. Яка з цих праць репрезентує І. Франка як науковця?
А «Студії над українськими народними піснями»;
Б «Захар Беркут»;
В «Перехресні стежки»;
Г «Мойсей»;
Д «Зів’яле листя».

212. На яких засадах, на думку І. Франка, повинна творитися література?
А народності;
Б оспівування краси;
В заборони порушувати проблеми селянства;
Г показу не реального життя, а бажаного;
Д написання творів тільки про вищі прошарки суспільства і для них.

213. Який твір І. Франка став основою ідеї для створення пам’ятника на могилі поета?
А «Вічний революціонер»;
Б «Мойсей»;
В «Декадент»;
Г «Гримить!»;
Д «Каменярі».

214. Яким фактом особистого життя І. Франко втілює мрію про Україну як єдину державу?
А перебирається жити до Києва;
Б перебирається жити до Харкова;
В одружується з українкою з Києва;
Г пише листи як до російського, так і до австрійського урядів з вимогою визнання України як держави;
Д проводить активну агітацію серед населення за об’єднання.

215. Які зі своїх ранніх творів І. Франко назвав «документом молодечого романтизму»?
А повість «Захар Беркут»;
Б повість «Борислав сміється»;
В збірку «Баляди і розкази»;
Г збірку «З вершин і низин»;
Д цикл «Бориславські оповідання».

216. Ім’я якого видатного українського письменника-полеміста ХVІ-ХVІІ ст. стало назвою поеми І. Франка?
А Герасим Смотрицький;
Б Василь Острозький;
В Захарія Копистенський;
Г Іван Вишенський;
Д Христофор Філалет.

217. Ім’я якого біблійного персонажа стало назвою поеми І. Франка?
А Самсон;
Б Мойсей;
В Варлаам;
Г Йосааф;
Д Петро.

218. Вкажіть головну думку вірша І. Франка «Гріє сонечко»:
А віра в перемогу людського поступу над світом гніту;
Б очікування суспільних зрушень, передчуття оновлення суспільства і людини;
В тільки та людина духовно сильна, яка не пориває зв’язку з рідною землею;
Г утвердження активного життя-боротьби;
Д поетичне звертання до передових кіл сучасного авторові суспільства із закликом сіяти в народі «золоте зерно» прогресивних ідей.

219. Який різновид лірики представляє вірш І. Я. Франка «Гімн»?
А філософської;
Б інтимної;
В революційно-патріотичної;
Г пейзажної;
Д це не ліричний, а епічний твір.

220. З якого твору І. Франка ці рядки?

Я син народа,
Що вгору йде, хоч був запертий в льох.
Мій поклик: праця, щастя і свобода,
Я єсть мужик, пролог, не епілог.

А «Декадент»;
Б «Товаришам із тюрми»;
В «Беркут»;
Г «Гімн»;
Д «Каменярі».

221. З якого твору І. Франка ці рядки?

Та прийде час, і ти огнистим видом
Засяєш у народів вольних колі…
…І глянеш, ж хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм полі.

А «Гімн»;
Б «Гріє сонечко»;
В «Каменярі»;
Г «Мойсей»;
Д «Декадент».

222. Персонаж якого твору І. Франка виголошує ці слова?

Бо люблю я тебе не лише
За твою добру вдачу,
А й за хиби, за злоби твої,
Хоч над ними і плачу.

А Микола з драми «Украдене щастя»;
Б Мойсей з поеми «Мойсей»;
В Рафалович із повісті «Перехресні стежки»;
Г Михайло з драми «Украдене щастя»;
Д ліричний герой збірки «Зів’яле листя».

223. Вірш «Декадент» І. Я. Франка з’явився:
А як протест проти зарахування збірки «Зів’яле листя» до декадентської літератури;
Б як деклараїЦя декадентських поглядів автора,
В як солідарність з поетами-декадентами;
Г як свідчення епізодичного захоплення декадентською літературою;
Д випадково.

224. Який стиль характерний для вірша І. Я. Франка «Декадент»?
А романтичний;
Б діловий;
В офіційний;
Г науковий;
Д публіцистичний.

225. Вкажіть роль риторичного запитання, яким завершується вірш І. Франка «Гімн»:

І де в світі тая сила, *
Щоб в бігу її спинила,
Щоб згасила, мов огень,
Розвидняющийся день?

А піднімає дух народу;
Б стверджує думку, що дух народу («вічний революцьонер») непереможний;
В викликає захоплення в читачів;
Г висловлює заклик іти за «вічним революціонером»;
Д передає читачам силу цього образу.

226. Які народні символи використовує І. Я. Франко у вірші «Червона калино, чого в лузі гнешся?»?
А явора і яворини;
Б чорнобривців і білої хати;
В голуба і голубки;
Г калини і дуба;
Д верби і тополі.

227. Вкажіть головну думку вірша І. Франка «Чого являєшся мені у сні?..»:
А поетичне звертання до передових кіл інтелігенції;
Б співчуття автора долі народу;
В художнє відтворення почуття великої любові та переживань, викликаних неподіленим коханням;
Г поетичне вираження прагнень до світла, сонця;
Д поетичне вираження одвічного прагнення українського народу до волі.

228. Яку особливість віршування використав І. Франко у поезії «Чого являєшся мені у сні?..»?
А коломийковий вірш;
Б форму, коли між багатостопними рядками є одностопні;
В наявність ритмічної групи;
Г цезурований чотиристопний амфібрахій;
Д дієслівні та неточні рими.

229. Вкажіть головну думку прологу «Народе мій, замучений, розбитий» до поеми І. Франка «Мойсей»:
А віра в гуманізм і оновлення життя;
Б заклик рвати кайдани;
В туга та страждання, породженні особистими обставинами;
Г туга та страждання, породженні суспільними обставинами;
Д роздуми над долею рідного народу.

230. У повісті І. Франка «Перехресні стежки» зображено становище українського селянства в умовах:
А Австро-Угорської імперії;
Б зверхності польської шляхти;
В румунізації;
Г русифікації;
Д онімечення.

231. Хто є захисником народних прав у повісті І. Франка «Перехресні стежки»?
А Ватман;
Б Стальський;
В Рафалович;
Г Брикальський;
Д Регіна.

232. За сюжетом якої народної пісні написана драма І. Франка «Украдене щастя»?
А «Ой не ходи Грицю…»;
Б «Пісня про шандаря»;
В «Ой у полі три криниченьки»;
Г «Чорні очка, як терен»;
Д «Ой чий то кінь стоїть».

233. Вкажіть жанр твору І. Франка «Украдене щастя»:
А соціально-психологічна драма;
Б соціально-побутова драма;
В філософська драма;
Г сатирична драма;
Д побутова драма.

234. Вкажіть жанр твору І. Франка «Декадент»:
А молитва;
Б гімн;
В послання;
Г ораторія;
Д ода.

235. Вкажіть жанр твору І. Франка «Мойсей»:
А лірична поема;
Б епічна поема;
В ліро-епічна поема;
Г притча-алегорія;
Д містерія.

236. Вкажіть тему повісті І. Франка «Перехресні стежки»:
А відтворення почуття великої любові та переживань, викликаних неподіленим коханням;
Б розповідь про бажання кожного з персонажів повернути своє щастя;
В розповідь про боротьбу справедливості з жорстокістю і насильством;
Г розповідь про зародження робітничого руху;
Д розповідь про систему судочинства в Австро-Угорщині.

237. Персонажами якого твору І. Франка є Анна і Микола Задорожні, Михайло Гурман?
А повісті «Перехресні стежки»;
Б драми «Украдене щастя»;
В поеми «Мойсей»;
Г ліричної драми «Зів’яле листя»;
Д оповідання «Ліси і пасовиська».

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

238. Які римо-ритмічні особливості наявні у вірші І. Франка «Гімн»?
1 анафори, поєднанні з перерахуванням та градацією;
2 чотиристопний хорей;
3 чотиристопний ямб;
4 закінчення кожної строфи вірша чоловічими римами;
5 закінчення кожної строфи вірша жіночими римами;
6 твір побудований на паралелізмі;
7 подовжена десятирядкова строфа.

239. Які засоби використовує І. Я. Франко у вірші «Декадент» для вираження авторської непохитності, демократичних переконань?
1 постійну цезуру;
2 астрофічну побудову твору;
3 відсутність заміни стоп, пірихіїв і спондеїв;
4 строфа — катрен з перехресним римуванням;
5 відсутність цезури;
6 риторичні фігури;
7 використовує публіцистичний стиль.

240. Що уособлює образ «вічного революцьонера» з вірша І. Я. Франка «Гімн»?
1 могутність та нездоланність трудового народу;
2 одвічне поривання народу до перебудови суспільства на основі соціальної справедливості;
3 одвічне поривання народу до легкого та розкішного життя;
4 силу «науки, думки, волі»;
5 безправність, приниженість народу, невміння знайти шляхи для виходу з такого становища;
6 консервативність, нездатність будь-що змінити в своєму житті;
7 ідеал героя.

241. Які моральні проблеми порушує І. Я. Франко у повісті «Перехресні стежки»?
1 добра і зла;
2 ренегатства та служби ворогам;
3 справедливості і безчестя;
4 патріотизму та космополітизму;
5 вірності та зради батьківщині;
6 людяності і жорстокості;
7 любові і ненависті.

242. Які суспільні проблеми порушує І. Франко у повісті «Перехресні стежки»?
1 безправності, темноти селянства;
2 обов’язків міських ремісників;
3 обов’язку інтелігенції перед народом;
4 фізичного здоров’я народу;
5 морального вибору;
6 особистого щастя і громадського обов’язку;
7 ведення сільського господарства за новітніми технологіями.

243. У чому полягає художнє новаторство І. Я. Франка?
1 у звільненні тексту від описовості, побутовизму;
2 у позбавленні творів моралізаторства, псевдоромантики;
3 у розширенні та збагаченні тематики, проблематики та жанрів літератури;
4 у створенні та використанні неологізмів;
5 у використанні діалектизмів;
6 у створенні образу нового, активного героя, який замислюється над своєю роллю у житті;
7 у створенні образу героя, вільного від впливу моральних законів суспільства.

244. Позначте рядки, в яких записані особливості вірша І. Франка «Чого являєшся мені у сні?..»:
1 текст астрофічний;
2 строфа — децина;
3 римування невпорядковане;
4 римування послідовне;
5 вільна побудова обумовлена змістом —ліричним вираженням страждань людини, викликаних нерозділеним коханням;
6 закличний, бойовий ритм;
7 діалогічна форма.

245. Вкажіть імена персонажів повісті «Перехресні стежки» І. Франка:
1 Брикальський;
2 Захар Беркут;
3 Ватман;
4 Рафалович;
5 Михайло Гурман;
6 Регіна;
7 Стальський.

246. Вкажіть імена персонажів драми І. Франка «Украдене щастя»:
1 Анна;
2 Регіна;
3 Євгеній;
4 Микола;
5 Михайло;
6 Максим;
7 Захар.

247. Вкажіть оповідання І. Франка, які мають автобіографічну основу:
1 «До світла»;
2 «Ліси і пасовиська»;
3 «Малий Мирон»;
4 «У кузні»;
5 «Грицева шкільна наука»;
6 «Олівець»;
7 «Отець-гуморист».

248. Які вірші І. Франка стали популярними піснями?
1 «Ой ти дівчино, з горіха зерня…»;
2 «Не пора, не пора»;
3 «Декадент»;
4 «Гріє сонечко»;
5 «Як почуєш колись…»;
6 «Каменярі»;
7 «Беркут».

249. Які з цих висловів належать І. Франкові?
1 «Світ ловив мене, та не впіймав»;
2 «Лиш боротись — значить жить»;
3 «Пісня і праця — великі дві сили»;
4 «Троянди й виноград, красиве і корисне»;
5 «Дай працювать, працювать, працювати, в праці сконать»;
6 «Книги — морська глибина»;
7 «Караюсь, мучусь, але не каюсь».

250. У яких навчальних закладах здобував вищу освіту І. Франко?
1 . Львівський університет;
2 Київський університет;
3 Московський університет;
4. Чернівецький університет;
5 Віденський університет;
6 Берлінський університет;
7 Харківський університет.

251. Вкажіть поетичні збірки І. Я. Франка:
1 «Зів’яле листя»;
2 «Троянди й виноград»;
3 «З вершин і низин»;
4 «Мій Ізмарагд»;
5 «Синя далечінь»;
6 «Сад божественних пісень»;
7 «Тиша і грім».

252. Вкажіть прозові твори І. Я. Франка:
1 «Тіні забутих предків»;
2 «Коли ще звірі говорили»;
3 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
4 «Кайдашева сім’я»;
5 «Ліси і пасовиська»;
6 «Перехресні стежки»;
7 . «Захар Беркут».

253. Вкажіть наукові, критичні чи публіцистичні праці І. Франка:
1 «Література, її завдання і найважливіші ціхи»;
2 «Захар Беркут»;
3 «Зів’яле листя»;
4 «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.»;
5 «З останніх десятиліть XX віку»;
6 «Студії над українськими народними піснями»;
7 «Украдене щастя».

Іван Франко. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Комментарии закрыты.