Іван Котляревський. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Іван Котляревський. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Кого вважають зачинателем нової української літератури?
А І. Вишенського;
Б Т. Шевченка;
В М. Шашкевича;
Г Г. Сковороду;
Д І. Котляревського.

2. Вихід друком якого твору сповістив про народження нової української літератури?
А «Енеїди» І. Котляревського;
Б «Наталки Полтавки» І. Котляревського;
В «Кобзаря» Т. Шевченка;
Г альманаху «Русалка Дністровая»;
Д «Марусі» Г. Квітки-Основ’яненка.

3. Кому належать подані поетичні рядки про І. П. Котляревського?

Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!

А М. Шашкевичу;
Б Т. Шевченку;
В І. Франку;
Г Лесі Українці;
Д П. Кулішу.

4. Кого у творі «Енеїда» І. П. Котляревський описує, використовуючи подані епітети і порівняння: «…моторний, …проворний», «гострий, як на бритві сталь»?
А Турна;
Б Евріала;
В Низа;
Г Зевса;
Д Енея.

5. Про кого з персонажів поеми І. П. Котляревського «Енеїда» йдеться?

…Тоді кружляв сивуху,
І оселедцем заїдав.
Він, сьому випивши восьмуху,
Послідки з кварти виливав.

А про Енея;
Б про Зевса;
В про Евріала;
Г про Латина;
Д про Низа.

6. Хто з героїв поеми І. П. Котляревського «Енеїда» каже побратиму, який вирішив пробратись у ворожий табір: «З тобою рад в огонь і в воду, на сто смертей піду з тобой»?
А Евріал;
Б Низ;
В Турн;
Г Еней;
Д Латин.

7. Хто з персонажів поеми І. П. Котляревського «Енеїда» виголошує слова?

Де общеє добро в упадку,
Забудь отця, забудь і матку,
лети повинность ісправлять.

А Еней;
Б Латин;
В Турн;
Г Низ;
Д Евріал.

8. Який засіб творення комічного використовує І Котляревський, описуючи панів у пеклі (За поемою «Енеїда»)?

Панів за те там мордували
І жарили зо всіх боків,
Що людям льготи не давали
І ставили їх за скотів.

А гумор;
Б іронію;
В сатиру;
Г сарказм;
Д гротеск.

9. Хто дає таку характеристику Наталці (п’єса І. Котляревського «Наталка Полтавка»): «Золото — не дівка! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших…»?
А виборний;
Б Петро;
В Микола;
Г возний;
Д сусід Наталки.

10. Хто з персонажів п’єси «Наталка Полтавка» так нарікає на свою долю: «Один живу на світі, як билинка на полі. Сирота — без роду, без племені, без талану, без приюту… Що робить — і сам не знаю. Був у городі, шукав місця, але скрізь опізнився»?
А Микола;
Б Петро;
В виборний;
Г возний;
Д один з епізодичних персонажів.

11. Хто з персонажів п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка»пропонує всі свої гроші засватаній дівчині, щоб нелюб не докоряв їй своїм багатством?
А Микола;
Б Петро;
В виборний;
Г один з епізодичних персонажів;
Д далекий Наталчин родич.

12. Хто з богів у поемі І. Котляревського «Енеїда», одержавши хабара, зібрав підвладні йому вітри і «звелів поганій буть погоді»?
А Юпітер;
Б Венера;
В Зевс;
Г Нептун;
Д Еол.

13. Про кого йдеться в наведених рядках поеми І. Котляревського «Енеїда»

Розумна пані і моторна,
Для неї трохи сих імен.
Трудяща, дуже працьовита, «-
Весела, гарна, сановита…
Біднятка, що була вдова…

А про Гебу;
Б про Дідону;
В про Юнону;
Г про Венеру;
Д про Сивіллу.

14. Яким віршовим розміром написана поема І. П. Котляревського «Енеїда»
А чотиристопним ямбом;
Б чотиристопним хореєм;
В тристопним дактилем;
Г тристопним амфібрахієм;
Д п’ятистопним анапестом.

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

15. Які ознаки притаманні творчості І. П. Котляревського?
1 слідування правді в зображенні історичного минулого і сучасного йому національного життя;
2 пройнятість творчості письменника оптимізмом, гуманністю, душевним благородством;
3 прояв рис натуральної школи;
4 використання елементів просвітительського реалізму;
5 відступ від правди життя на користь зображення ідеальних героїв;
6 байдужість до суспільних проблем;
7 пройнятість творчості письменника трагічним відчуттям наближення кінця світу.

16. Художнім вираженням яких ідей є поема І. П. Котляревського «Енеїда»?
1 ідей гуманізму;
2 ідей анархізму;
3 ідей моральності;
4 ідей справедливості;
5 ідей природної рівності між людьми;
6 ідей свободи совісті;
7 ідей беззастережного виконання наказів старших.

17. Які риси характеру притаманні Наталці (п’єса І. П. Котляревського «Наталка Полтавка»)?
1 вірність у коханні;
2 доброта;
3 любов до матері;
4 здатність до самозречення;
5 безвольність;
6 конфліктність;
7 надмірна чутливість.

18. Вкажіть твори І. П. Котляревського:
1 «Сватання на Гончарівці»;
2 «Наталка Полтавка»;
3 «Енеїда»;
4 «Конотопська відьма»;
5 «Москаль-чарівник»;
6 «Катерина»;
7 «Маруся».

19. Серед імен персонажів поеми І. Котляревського «Енеїда» вкажіть земних героїв:
1 Еол;
2 Дідона;
3 Зевс;
4 Юнона;
5 Еней;
6 Турн;
7 Лавінія.

20. Вкажіть ознаки мови «Енеїди» І. Котляревського:
1 бездоганне дотримання літературної норми;
2 лексичні прийоми гумору (церковнослов’янізми, макаронізми і т. д.);
3 використання засобів народної поезії (постійні епітети, опис обрядів, наслідування народних жартів);
4 ускладненість професіоналізмами;
5 наявність великої кількості синонімів;
6 використання народних фразеологізмів;
7 нагромадження однорідних членів речення.

21. Вкажіть рядки, у яких ідеться про І. П. Котляревського:
1 прозаїк;
2 перекладач;
3 театральний діяч;
4 педагог;
5 поет;
6 драматург;
7 громадський діяч.

22. Вкажіть пісні, які виконуються у п’єсі І. П. Котляревського «Наталка Полтавка»:
1 «Заповіт»;
2 «Повій вітре на Вкраїну»;
3 «Віють вітри, віють буйні»;
4 «Ой я дівчина Полтавка»;
5 «Стоїть гора високая»;
6 «Чорні очка, як терен…»;
7 «Всякому городу нрав і права».

Іван Котляревський. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Комментарии закрыты.