Іван Драч. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Іван Драч. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

293. Про що йдеться у творі Івана Драча «Балада про соняшник»?
А про поета і поезію;
Б про хлопця, шо хоче стати поетом;
В про колгоспні поля, на яких цвіте соняшник;
Г про прекрасну українську природу;
Д про соняшник як технічну культуру.

294. Вкажіть центральний образ поеми І. Драча «Чорнобильська мадонна» (у тому числі розділів «Солдатська мадонна.» і «Вічна материнська елегія»):
А матері;
Б діквідаторки;
В медсестри;
Г селянки;
Д туристки.

295. Вкажіть першу поетичну збірку Івана Драча:
А «Корінь і крона»;
Б «Теліжинці»;
В «Київське небо»;
Г «Ніж у сонці»;
Д «Соняшник».

296. На якому тропі базується модернізований жанр балади у творчості Івана Драча?
А океюмороні;
Б метонімії;
В алегорії;
Г гіперболі;
Д уособленні.

297. Одна зі збірок І. Драча має назву села, де народився поет. Як називається це село?
А Кленоточі;
Б Сосниця;
В Тилявка;
Г Теліжинці;
Д Біївці.

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

298. Вкажіть риси індивідуального стилю Івана Драча:
1 наявність ліро-епічної описовості в поемах;
2 чітка традиційна композиція поем;
3 відсутність епічної описовості та традиційної композиції творів;
4 використання ускладнених метафор;
5 показ традиційних мотивів через естетику модернізму та власного світосприйняття;
6 виклад філософських роздумів за допомогою модерної символіки;
7 використання лише традиційної образності.

299. Вкажіть балади Івана Драча:
1 «Тополя»;
2 «Причинна»;
3 «Балада про соняшник»;
4 «Балада про мій осколок»;
5 «Крила»;
6 «Лілея»;
7 «Балада про творчість».

300. Вкажіть драматичні твори Івана Драча:
1 «Дума про Вчителя»;
2 «Платон Ангел»;
3 «Планета Сперанта»;
4 «Соловейко-Соловейг»;
5 «Зоря і смерть Пабло Неруди»;
6 «Крила»;
7 «Чорнобильська мадонна».

Іван Драч. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Комментарии закрыты.