Євген Маланюк. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Євген Маланюк. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

33. Кому належать слова: «Як в нації вождів нема, Тоді вожді її поети»?
А Василю Барці;
Б Олегу Ольжичу;
В Євгену Маланюку;
Г Олені Телізі;
Д Миколі Хвильовому.

34. Чому Є. Маланюк опинився в еміграції?
А покинув Батьківщину з частинами Армії УНР;
Б поїхав на заробітки;
В виїхав як турист;
Г поїхав до коханої дівчини;
Д вирішив піти до армії іншої держави.

35. Де навчався Є. Маланюк після завершення Першої світової війни?
А у Віденському університеті (Австрія);
Б у Краківському університеті (Польща);
В в Українській господарській академії (Чехословаччина);
Г у Московському університеті (Росія);
Д у Київському університеті (Україна).

36. Центральним образом поезії Євгена Маланюка є:
А Україна;
Б сонце;
В мати;
Г кохана;
Д небо.

37. Є. Маланюк належав до літературного угруповання:
А неокласиків;
Б футуристів;
В «Празької школи»;
Г ВАПЛІТЕ;
Д «Нової генерації».

38. Кому Є. Маланюк присвятив твір «Сучасники»?
А товаришам по «празькій школі»;
Б Олені Телізі та Михайлу Телізі;
В М. Рильському;
Г П. Тичині;
Д М. Рильському і П. Тичині.

39. У якому вірші Є. Маланюк розмірковує над сутністю творчості Великого Кобзаря?
А «Сучасники»;
Б «Одна пісня»;
В «Під чужим небом»;
Г «Безкровна муза — нежива»;
Д «Шевченко».

40. Що стало поштовхом до написання Є. Маланюком вірша «Пам’яті Т. Осьмачки»?
А особисте знайомство поетів;
Б заочне знайомство поетів;
В смерть Т. Осьмачки;
Г визнання творчості Т. Осьмачки в Україні;
Д визнання творчості Т. Осьмачки за кордоном.

41. Вкажіть основний мотив вірша Є. Маланюка «Одна пісня»:
А трагічні переживання на чужині поета-вигнанця;
Б непереборна туга за втраченим коханням;
В радість від споглядання природи;
Г передчуття зустрічі з коханням;
Д вираження любові до матері.

42. Вкажіть жанр твору Є. Маланюка «Сучасники»:
А думка;
Б епіграма;
В ідилія;
Г медитація;
Д епістола.

43. Вкажіть основну рису характеру ліричного героя творів Є. Маланюка:
А слабкодухість;
Б сила волі;
В чесність;
Г безпринципність;
Д милосердність.

Тестові завдання з вибором кічькох правильних відповідей

44. Вкажіть збірки Є. Маланюка:
1 «Стилет і стилос»;
2 «Зів’яле листя»;
3 «Земля і залізо»;
4 «Влада»;
5 «Українізуємось»;
6 «Серпень»;
7 «Перстень і посох. Епілог».

45. Вкажіть країни перебування Є. Маланюка в еміграції:
1 США;
2 Аргентина;
3 Чехословаччина;
4 Австралія;
5 Іспанія;
6 Німеччина;
7 Росія.

46. Вкажіть тези естетичної концепції «празької школи»:
1 силове поєднання романтизму і догматизму;
2 відповідальність письменника за долю нації;
3 література непідлегла іншим сферам духовного життя;
4 мистецтво — віддзеркалення дійсності;
5 формування нового типу українця;
6 «мистецтво для мистецтва»;
7 ідея «сродної праці».

47. Вкажіть літературні угруповання українських письменників, що діяли за межами України:
1 «Гарт»;
2 МАРС;
3 «Празька школа»;
4 ВАПЛІТЕ;
5 МУР;
6 «Слово»;
7 «Танк».

48. Вкажіть думки, наявні у вірші Є. Маланюка «Пам’яті Т. Осьмачки»:
1 упевненість у тому, що український народ школи не забуде свого бунтівливого співця;
2 жаль, що Україна не зуміла захистити поета;
3 переконаність у незнищенності нації, неминуче її утвердження в прийдешніх поколіннях;
4 розчарування в щасливому і вільному майбутньому України;
5 пекучий біль, викликаний передчасною смертю поета;
6 радість від спілкування з поетом;
7 радість від читання його творів.

49. Вкажіть основні прикмети творчої манери Є. Маланюка:
1 неповторна оригінальність епітетів та метафор;
2 особливість синтаксичних конструкцій;
3 лаконізм фрази;
4 широке використання алегорії;
5 декоративність, ілюстративність;
6 циклічне розміщення поезій у збірках;
7 хронологічне розміщення поезій у збірках.

50. Вкажіть учасників «празької школи»:
1 Олена Теліга;
2 Євген Маланюк;
3 Тодось Осьмачка;
4 Олег Ольжич;
5 Юрій Дараган;
6 Василь Барка;
7 Юрій Клен.

51. Вкажіть твори Є. Маланюка:
1 «Сучасники»;
2 «Золотий гомін»;
3 «Українська мова (Пам’яті Т. Шевченка)»;
4 «Шевченко»;
5 «Червона зима»;
6 «Одна пісня»;
7 «Пам’яті Т. Осьмачки».

52. Вкажіть учасників «празької школи»:
1 Євген Маланюк;
2 Максим Рильський;
3 Павло Тшшна;
4 Олена Стефанович;
5 Оксана Лятуринська;
6 Юрій Липа;
7 Володимир Сосюра.

Євген Маланюк. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Комментарии закрыты.