УРОК № 22 Тема. І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять, українська література 9 клас

УРОК № 22 Тема. І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять, українська література 9 клас

Мета: допомогти учням через засоби виразного читання усвідомити ідейно-художні, естетичні особливості віршів Котляревського; розвивати пам’ять, навички виразного читання та аналізу ліро-епічних творів; виховувати культуру поведінки перед аудиторією, кращі моральні якості.

Обладнання: таблиці, планшети з теорією виразного читання, портрет письменника, ілюстрації до твору, аудіозаписи.

Теорія літератури: виразне читання, темп, інтонація, пауза, логічний наголос, жести, міміка.

Хід уроку № 22 Тема. І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять, українська література 9 клас

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

Виразне читання напам’ять — дуже важливий елемент літературної освіти, який не лише поліпшує пам’ять, вчить вільно й невимушено триматися перед аудиторією, а й сприяє розумінню ідейно-художнього змісту твору, розвиває естетичний смак. Сьогодні ми й будемо розвивати навички виразного читання напам’ять.

II. Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Створення «сюжетного ланцюжка» IV—VI частин «Енеїди».

ukrainska_literatura_9_klas_18

2. Робота над характеристикою Енея.

ukrainska_literatura_9_klas_19

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Розповідь напам’ять уривка з «Енеїди» (з обґрунтуванням вибору).

(Можна провести у вигляді конкурсу з журі, нагородженням переможців.)

2. Слово вчителя.

У поемі «Енеїда» часто використовуються алюзії. Алюзія — це натяк на загальновідомий історичний літературний або побутовий факт, уживаний у художньому творі як стилістична фігура (художній засіб).

(Учні роблять запис до словничка літературознавчих термінів.)

Наприклад, автор пише про свого улюбленого героя:

Прямий, як сосна, величавий,
Бувалий, здатний, тертий, жвавий,
Такий, як був Нечеса-князь,
На нього всі баньки п’ялили,
І сами вороги хвалили,
Його любов всяк — не боявсь.

Тут автор робить натяк на князя Григорія Потьомкіна, фаворита цариці Катерини II, який завоював високе довір’я красою, розумом, галантністю та хитрістю.

Поема «Енеїда» — віршований твір.

Віршування — система організації поетичної віршованої мови, в основі якої закономірне повторення певних мовних елементів. Залежно від особливостей тієї чи іншої національної мови в певні історичні періоди розвитку літератури виробилися системи віршування: антична, або метрична, силабічна, тонічна, народне віршування, силабо-тонічна.

Нова українська література послуговується переважно сила-бо-тонічним віршуванням.

Силабо-тонічне віршування засноване на закономірному чергуванні наголошених і ненаголошених складів.

Пригадайте двоскладові розміри — ямб, хорей, трискладові — дактиль, амфібрахій, анапест.

3. Завдання учням.

• Доведіть, що «Енеїда» написана чотиристопним ямбом.

ukrainska_literatura_9_klas_20

V. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

• Продовжіть речення:

«Найкращим читцем, на мій погляд, був (була)…»

«Мене зацікавило…»

«Поему «Енеїда» можна назвати…»

VI. Домашнє завдання

Навести приклади 4-5 засобів комічного в поемі «Енеїда»; скласти схему віршування іншої, ніж зразок, строфи (вказати рими).

 

УРОК № 22 Тема. І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять, українська література 9 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

Комментарии закрыты.