• Гороскоп 2016

Урок № 10. Особливості побудови роздуму. докладний переказ тексту-роздуму, Уроки розвитку зв’язного мовлення в 5 класі

Урок № 10. Особливості побудови роздуму. докладний переказ тексту-роздуму, Уроки розвитку зв’язного мовлення в 5 класі

Мета: повторити типи мовлення; навчити докладно переказувати та писати тексти-роздуми; розвивати усне та письмове мовлення учнів, виховувати любов до рідної мови.

ХІД УРОКУ № 10. Особливості побудови роздуму. докладний переказ тексту-роздуму, Уроки розвитку зв’язного мовлення в 5 класі

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Повторення знань про типи мовлення та їх основних частин за таблицею

Назви типів мовлення На яке питання дається відповідь у висловлюванні Про що говориться у висловлюванні Основні частини висловлювання
Розповідь Що робить особа або предмет? Про дії, події Початок дії (події), її розвиток і завершення
Опис Яким є предмет або особа? Про ознаки предмета, особи Загальні враження, окремі ознаки, деталі
Роздум Чому предмет або особа такі? Про причини ознак та дії Теза (думка, яка доводиться), аргументи (докази), висновок

 

2. В якому стилі вживається роздум?

II. Оголошення теми та мети уроку
Під час вивчення будь-якого предмета вам доводиться висувати припущення, наводити докази, робити висновки й узагальнення, з’ясовувати правдивість чи хибність якогось твердження, виявляти причиново-наслідкові зв’язки між явищами і фактами. Усі ці вміння життєво необхідні людям будь-якого віку, а надто вам у навчальній діяльності. Повчімося ж розмірковувати.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Прочитайте текст. Яку думку стверджує автор? Які докази наводить для її підтвердження? Якого висновку доходить автор? До якого типу мовлення належить текст? Обґрунтуйте.

Ярослав Мудрий Теза
Київського князя Ярослава називали Мудрим. За що? По смерті Володимира великого в 1015 році його син Ярослав став правителем Русі, землі якої розкинулися від Балтійського до Чорного моря й аж до Карпатських гір. Князь Ярослав дбав про добробут людей і поширював освіту, відкривав перші школи. Він був великим книголюбом, знав кілька іноземних мов 1-й доказ
Ярослав Мудрий свято шанував українські звичаї. Осередками культури стали церкви. Їх у Києві було 400. Найкраща з-поміж них — Софійський собор. Він зберігся до наших днів 2-й доказ
Велика і могутня була держава Київська Русь за Ярослава Мудрого. Місто Київ розрослося вдвічі. Князь дбав про оборону рідного краю, будував міста-фортеці 3-й доказ
Він налагодив дружні стосунки з сусідніми державами. Королі Європи вважали за честь породичатися з князем могутньої Київської Русі 4-й доказ
За мудре державне керівництво народ назвав Ярослава Мудрим (В. Цвєткова) Висновок

Міркуймо.
Це — текст-роздум. У ньому розмірковується про те, за що київського князя Ярослава народ прозвав Мудрим. Щоб з’ясувати це, автор наводить цілу низку історичних доказів. Назвіть їх. Наприкінці тексту робиться висновок.
Отже, теза — частина, що містить думку, яку треба довести чи пояснити. Докази — аргументуюча, пояснювальна (основна) частина. Для підтвердження основної думки слід добирати якомога більше вагомих доказів. Висновок, як правило, збігається із думкою, висловленою на початку тексту.

IV. Переказ (усний) за поданим планом

1. Як київський князь Ярослав здобув славу Мудрого?

2. Ярослав — правитель могутньої держави.
а) добробут людей і освіта — головна турбота князя;
б) освіченість Ярослава;
в) пошана до українських звичаїв, будівництво церков;
г) велич і могутність Київської Русі — заслуга князя Ярослава;
д) розвиток відносин із сусідніми державами.

3. Славу Мудрого Ярослав здобув за мудре державне керівництво.

V. Закріплення вивченого

1. Прочитайте. Знайдіть у тексті-роздуму тезу, докази і висновок

ГОЛОВНЕ В ЖИТТІ
Що найголовніше в житті? Один каже: найголовніше — вугілля. Якби не було вугілля, зупинилися б заводи, люди замерзли б.
Інший твердить: найголовніше — метал. Без металу не було б ні машин, ні вугілля, ні хліба, ні одягу.
А третій переконаний: найголовніше — хліб. Без хліба не працювали б ні шахтарі, ні металурги, ні прикордонники, ні льотчики.
Хто з них правий? Що найголовніше в житті?
Найголовніша праця, бо без неї не було б ні вугілля, ні металу, ні хліба (За В. Сухомлинським).

• Яку думку підтримує кожен із вас? Підтвердіть її власними прикладами.
• Знайдіть у тексті синоніми до слова говорити.

2. Прочитайте. Продовжіть добирати докази.
Сформулюйте висновок. Доберіть заголовок до тексту
Наша планета — Земля. Вона найкраща з-поміж інших. І роблять її такою безкраї степи, ліси, величні гори…
Ось чому…

VI. Домашнє завдання
У школі кожен із вас вивчає багато предметів. Всі вони по-своєму цікаві. Та є уроки, які подобаються більше, ніж інші. Спробуйте пояснити, чому ви найбільше любите ті уроки. Напишіть твір-роздум на тему «Мої улюблені предмети».

Урок № 10. Особливості побудови роздуму. докладний переказ тексту-роздуму, Уроки розвитку зв’язного мовлення в 5 класі

Повернутися на сторінку Уроки розвитку зв’язного мовлення в 5 класі

Комментарии закрыты.