Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

Підготовка та проведення уроків розвитку зв’язного мовлення у 6-х класах

Урок № 1. Повторення вивченого про спілкування і мовлення; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)

Урок № 2. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові: той, хто говорить (пише), адресат мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично). Діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування, що пов’язана з особистими враженнями, спостереженнями, життєвим досвідом учнів

Урок № 3. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст. Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Твір-опис на основі особистих вражень

Урок № 4. Види зв’язку речень у тексті (практично). Навчальне аудіювання

Урок № 5. Аудіювання тексту художнього стилю

Урок № 6. Простий план власного висловлювання (практично). Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення за простим планом

Урок № 7. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Читання текстів різних стилів

Урок № 8. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення. Читання текстів різних типів і жанрів мовлення

Уроки № 9—10. Основні джерела матеріалу для твору, прийоми добору матеріалу для твору і його систематизація (практично). Письмовий твір-оповідання на основі побаченого

Урок № 11. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

Урок № 12. Вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи

Урок № 13 Усний твір-опис природи на основі особистих вражень

Урок № 14. Твір-опис природи за картиною у художньому стилі

Урок № 15. Складний план готового тексту. Усний твір-оповідання за жанровою картиною

Урок № 16. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням

Урок № 17. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей

Урок № 18. Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі (усно)

Урок № 19. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

Урок № 20. Складання плану роботи

Урок № 21. Складання діалогів (телефонна розмова)

Урок № 22. Усний переказ тексту

Уроки № 23—24. Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень (усний і письмовий)

Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

Комментарии закрыты.