Твори з української літератури, 10 клас

Твори з української літератури, 10 клас

ЗВЕЛИЧЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОСТАТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У ФОЛЬКЛОРНИХ ТА ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ

ЧОМУ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧИНАЄТЬСЯ З УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ?

ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ (Доповідь про письменника)

ЗОБРАЖЕННЯ НАРОДНОГО ЖИТТЯ, ПОБУТУ I ЗВИЧАЇВ ТА ОБРЯДІВ УКРАЇНЦІВ У ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КАЙДАШЕВА СІМ’Я»

КАЙДАШІ — ТИПОВІ ПРЕДСТАВНИКИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ, НОСІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

СІМ’Я ЯК ОСЕРЕДОК СУСПІЛЬСТВА (За повістю І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»)

ВНУТРІШНЄ ПРАГНЕННЯ КАЙДАШІВ УТВЕРДИТИ СЕБЕ ГОСПОДАРЯМИ НА ЗЕМЛІ

ХУДОЖНЯ МАЙТЕРНІСТЬ ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КАЙДАШЕВА СІМ’Я»

ЗГУБНИЙ ВПЛИВ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛЮДИНУ (За повістю І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»)

ПРИРОДА СМІХУ У «КАЙДАШЕВІЙ СІМ’Ї» І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

«КАЙДАШЕВІ ЗВИЧКИ» В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ

ПАНАС МИРНИЙ (Доповідь про письменника)

ЧІПКА — НЕ БУНТАР, А ЗЛОДІЙ? (За романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

ДИТИНСТВО ЧІПКИ — ОСНОВА ЙОГО БУНТАРСТВА (За романом Панаса Мирного «Хібаревуть воли, як ясла повні?»)

ЗОБРАЖЕННЯ ПОКРІПАЧЕННЯ УКРАЇНИ У РОМАНІ ПАНАСА МИРНОГО «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?»

ЖІНОЧІ ОБРАЗИ У РОМАНІ ПАНАСА МИРНОГО «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?»

САТИРИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАТОРІВ У РОМАНІ П. МИРНОГО «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?»

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (Доповідь про письменника)

КОМЕДІЯ І. КАРПЕНКА-КАРОГО «ХАЗЯЇН»— ВИДАТНЕ ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ

ЧИ Є СИЛА, ЩО ПРОТИСТОЇТЬ ПУЗИРЯМ? (За комедією І. Карпенка-Карого «Хазяїн»)

НОВАТОРСТВО І. КАРПЕНКА-КАРОГО-ДРАМАТУРГА

ОБРАЗ ПУЗИРЯ У КОМЕДІЇ І. КАРПЕНКА-КАРОГО «ХАЗЯЇН»

ІВАН ФРАНКО (Доповідь про письменника)

СПІВЗВУЧНІСТЬ ПОЕЗІЇ І. ФРАНКА З НАРОДНОПІСЕННОЮ ТВОРЧІСТЮ

ПРОВІДНІ МОТИВИ ЛІРИКИ І. ФРАНКА

«ЗОЛОТЕ ЗЕРНО» ІДЕЙ У ПОЕЗІЯХ І. ФРАНКА

ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАГНЕННЯ НАРОДУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ, ДО ВОЛІ У ПОЕМІ І. ФРАНКА «МОЙСЕЙ»

РОЗКРИТТЯ ПРОБЛЕМИ «ВОЖДЬ І НАРОД» У ПОЕМІ І. ФРАНКА «МОЙСЕЙ»

ТРАГЕДІЯ ЗАКОХАНОГО СЕРЦЯ У ЗБІРЦІ І. ФРАНКА «ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ»

БОРОТЬБА СПРАВЕДЛИВОСТІ З ЖОРСТОКІСТЮ І НАСИЛЬСТВОМ У ПОВІСТІ І. ФРАНКА «ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ»

ЗОБРАЖЕННЯ ЧИНОВНИЦТВА, ШЛЯХТИ І ПОМІЩИКІВ У ПОВІСТІ І. ФРАНКА «ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ»

ХТО В КОГО УКРАВ ЩАСТЯ? (За драмою І. Франка «Украдене щастя»)

ПАВЛО ГРАБОВСЬКИЙ (Доповідь про поета)

ЖИТТЄВИЙ І ПИСЬМЕННИЦЬКИЙ ПОДВИГ П. ГРАБОВСЬКОГО

ПОЕТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ ОДВІЧНОГО ПРАГНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ДО ВОЛІ В ПОЕЗІЇ П. ГРАБОВСЬКОГО

ОБРАЗИ БОРЦІВ ЗА ВОЛЮ НАРОДУ В ПОЕЗІЇ П. ГРАБОВСЬКОГО

ІНТИМНА ЛІРИКА П. ГРАБОВСЬКОГО

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (Доповідь про письменника)

ІДЕЯ СЛУЖІННЯ МИТЦЯ НАРОДОВІ В НОВЕЛІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «INTERMEZZO»

ЄДНІСТЬ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ (За повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»)

ОСМИСЛЕННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ ЖИТТЯ І СМЕРТІ НА СТОРІНКАХ ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»

ПРОБЛЕМАТИКА ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»

КАРПАТСЬКІ РОМЕО I ДЖУЛЬЄТТА (За повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»)

ФОЛЬКЛОРНА ІСТОРІЯ НАРОДУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»

ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Доповідь про поетесу)

ІДЕЯ СЛУЖІННЯ МИТЦЯ НАРОДОВІ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

СИЛА ДУХУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (За поезією «Contra spem spero!»)

ІДЕЯ ГАРМОНІЇ ЛЮДИНИ Й ПРИРОДИ (За драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»)

ОБРАЗ ЛУКАША В ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

ЖІНОЧА ДОЛЯ ЯК УОСОБЛЕННЯ ТРАГЕДІЇ РІДНОГО КРАЮ У ДРАМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «БОЯРИНЯ»

У ЧОМУ ТРАГІЗМ ЖИТТЯ СТЕПАНА? (За драмою Лесі Українки «Бояриня»)

ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБРАЗІВ ГЕРОЇВ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «БОЯРИНЯ»

БЕЗСМЕРТНА ЛЕСЯ УКРАЇНКА

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (Доповідь про письменника)

ТЕМА ПАТРІОТИЗМУ В НОВЕЛІ В. СТЕФАНИКА «СИНИ»

ГУМАНІЗМ НОВЕЛ В. СТЕФАНИКА

РОЗДУМИ НАД СЕНСОМ ЖИТТЯ У ТВОРАХ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

ГЕРОЇ НОВЕЛ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

СИМВОЛІЧНІСТЬ ОБРАЗУ КАМІННОГО ХРЕСТА В НОВЕЛІ В. СТЕФАНИКА «КАМІННИЙ ХРЕСТ»

«…УКРАЇНІ ПОТРІБНІ ЇЇ ДІТИ…» (За новелою В. Стефаника «Марія»)

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (Доповідь про письменницю)

МОЇ ВРАЖЕННЯ ВІД ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЛЮДИНА»

ОБРАЗ ОЛЕНИ ЛЯУФЕР (За повістю О. Кобилянської «Людина»)

СТЕФАН ЛІЄВИЧ — ОБРАЗ «НОВОЇ ЛЮДИНИ» В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (За повістю О. Кобилянської «Людина»)

ОСУД ОБМЕЖЕНОСТІ, ЛИЦЕМІРСТВА, КАР’ЄРИЗМУ, МІЩАНСТВА У ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЛЮДИНА»

ДУХОВНІ ОРІЄНТИРИ В ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЗЕМЛЯ»

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (Доповідь про письменника)

«З ЖУРБОЮ РАДІСТЬ ОБНЯЛАСЬ…» (За творчістю Олександра Олеся)

ЖАНРОВА І ТЕМАТИЧНА РОЗМАЇТІСТЬ ЛІРИКИ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

СТЕПАН ВАСИЛЬЧЕНКО (Доповідь про письменника)

ЗАГУБЛЕНИЙ ТАЛАНТ (За повістю С. Васильченка «Талант»)

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У ПОВІСТІ С. ВАСИЛЬЧЕНКА «ТАЛАНТ»

ХУДОЖНЯ МАЙСТЕРНІСТЬ С. ВАСИЛЬЧЕНКА У ПОВІСТІ «ТАЛАНТ»

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО (Доповідь про письменника)

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО — МАЙСТЕР ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

ПОКАЗ ЗРУШЕНЬ У СЕЛЯНСЬКІЙ СВІДОМОСТІ В ОПОВІДАННІ В. ВИННИЧЕНКА «САЛДАТИКИ!!»

ЩАСТЯ ЯК ПРОБЛЕМА БУТТЯ (За оповіданням В. Винниченка «Момент»)

«НЕМА, ПРОПАВ, ПОМЕР ГРІХ» (За п’єсою В. Винниченка «Гріх»)

ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ МИТЦЯ (В. ВИННИЧЕНКО)

ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОЇ ПРОЗИ В. ВИННИЧЕНКА

ПАВЛО ТИЧИНА (Доповідь про поета)

ГЛИБИНА I ЩИРІСТЬ ПОЧУТТІВ ЗАКОХАНОСТІ, ВІРНОСТІ, СВІТЛОЇ РАДОСТІ У ВІРШАХ П. ТИЧИНИ

МОТИВИ РАННЬОЇ ЛІРИКИ П. ТИЧИНИ

ІНТИМНА ЛІРИКА П. ТИЧИНИ

МАЙСТЕРНІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ НАСТРОЇВ ЛЮДИНИ У ЗБІРЦІ П. ТИЧИНИ «СОНЯЧНІ КЛАРНЕТИ»

МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ (Доповідь про поета)

ЛЮДИНА І ПРИРОДА У ТВОРЧОСТІ М. РИЛЬСЬКОГО

ВОЛОДИМИР СОСЮРА (Доповідь про поета)

ІНТИМНА ЛІРИКА В. СОСЮРИ

ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ВИРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОЧУТТЯ В ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ В. СОСЮРИ

Твори з української літератури, 10 клас

Комментарии закрыты.