Підготовка до ЗНО з української літератури

Підготовка до ЗНО з української літератури

ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Київська Русь

Народна драма

«Велесова книга»

Біблія

Завдання для самоконтролю

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Народний епос

Народні думи

Історичні пісні

Пісні про боротьбу з турецько-татарськими нападниками

Пісні про боротьбу з польсько-шляхетськими загарбниками

ЛІТЕРАТУРА Х—ХІІІ століть

ЛІТОПИСИ

«Поученіє» Володимира Мономаха

«Слово про закон і благодать» Іларіона

Перекладна світська література

Збірник афоризмів «Пчола»

Історична основа поеми «Слово о полку Ігоревім»

Завдання для самоконтролю

 

ЛІТЕРАТУРА XIV—XVIII СТ.

Історичні умови XIV—XVІІІ століть

Розвиток культури XIV—XVІІІ століть

Іван Вишенський

Розвиток віршованої літератури

Розвиток драматургії

Козацькі літописи

Григорій Савич Сковорода

Завдання для самоконтролю

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінець XVIII — перші десятиліття XIX ст. (1798—1840)

Історичні умови

Історичні умови на Західній Україні

«Руська трійця»

Ранній романтизм

Левко Іванович Боровиковський. Життя і творчість

Амвросій Лук’янович Метлинський. Життя і творчість

Микола Іванович Костомаров. Життя і творчість

«Харківська школа романтиків»

Віктор Миколайович Забіла. Життя і творчість

Михайло Миколайович Петренко. Життя і творчість

Драматургія і театр

Проза

Іван Петрович Котляревський

Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко

Завдання для самоконтролю

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40—60-х років ХІХ ст.

Літературознавство і критика

Критичний реалізм

Тарас Григорович Шевченко

РАННЯ ТВОРЧІСТЬ

ТВОРЧІСТЬ 1843—1847 РОКІВ (ПЕРІОД «ТРЬОХ ЛІТ»)

Невільницька лірика. Творчість періоду заслання (1847—1857). Т. Г. Шевченко

Повісті російською мовою. Т. Г. Шевченко

ОСТАННІ РОКИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ (1857—1861) ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

Інтимна лірика Кобзаря

Живописна спадщина Т. Г. Шевченка

Світове значення творчості Т. Г. Шевченка

Пантелеймон Олександрович Куліш

Марко Вовчок

Юрій Федькович

Завдання для самоконтролю

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70—90-х років XIX ст.

Іван Семенович Нечуй-Левицький

Панас Мирний

Іван Карпенко-Карий

Іван Якович Франко

Павло Арсенович Грабовський

Завдання для самоконтролю

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.

Леся Українка

Михайло Михайлович Коцюбинський

Ольга Юліанівна Кобилянська

Василь Семенович Стефаник

Завдання для самоконтролю

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКУ XX СТ. (1900—1930)

Володимир Кирилович Винниченко

Степан Васильченко

Павло Григорович Тичина

Володимир Миколайович Сосюра

Микола Хвильовий

Остап Вишня

Юрій Іванович Яновський

Поети «Празької школи»

Євген Филимонович Маланюк

Василь Барка

Микола Гурович Куліш

Іван Антонович Кочерга

Завдання для самоконтролю

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40—50-Х РОКІВ ХХ СТ.

Олександр Петрович Довженко

Улас Олексійович Самчук

Олесь Терентійович Гончар

Максим Тадейович Рильський

Іван Багряний

Андрій Самійлович Малишко

Завдання для самоконтролю

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 60—90-Х РОКІВ ХХ СТ.

Юрій Михайлович Мушкетик

Василь Семенович Стус

Борис Ілліч Олійник

Олексій Федотович Коломієць

Іван Федорович Драч

Дмитро Васильович Павличко

Григір Михайлович Тютюнник

Василь Андрійович Симоненко

Ліна Василівна Костенко

Завдання для самоконтролю

Підготовка до ЗНО з української літератури

Комментарии закрыты.