Пантелеймон Куліш. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Пантелеймон Куліш. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

82. Який журнал заснував Пантелеймон Куліш разом з Василем Білозерським?
А «Основа»;
Б «Современник»;
В «Украинская старина»;
Г «Русалка Дністровая»; *
Д «Ластівка».

83. Темою вірша П. Куліша «До кобзи» є:
А роль поета й літератури в суспільному житті;
Б роль поезії в завоюванні серця коханої дівчини;
В роль поезії в особистому житті кожної людини;
Г роль музики в житті народу;
Д роль музичних інструментів в організації дозвілля молоді.

84. Головною думкою вірша П. Куліша «Рідне слово» є:
А мова — засіб спілкування між людьми;
Б мова — засіб передачі інформації;
В мова — засіб збереження інформації;
Г мова — засіб генетичної ідентифікації людини;
Д мова — найцінніший скарб у житті людей, найважливіший засіб збереження самобутності, індивідуальної своєрідності нації.

85. Вкажіть жанр твору П. Куліша «Орися»:
А балада;
Б ідилія;
В казка;
Г новела;
Д есе.

86. Який різновид роману започаткував П. Куліш в українській літературі?
А філософський;
Б історичний;
В утопічний;
Г фантастичний;
Д психологічний.

87. Події якого року змальовано у романі П. Куліша «Чорна рада»?
А 1654 р.;
Б 1650 р.;
В 1663 р.;
Г 1667 р.;
Д 1659 р.

88. Вкажіть центральний конфлікт роману П. Куліша «Чорна рада»:
А між соціальним групами;
Б між козаками-запорожцями і міщанами;
В між державобудівничим і руїнницьким началами в українській політиці того часу;
Г між гетьманом Сомком і козаками;
Д між претендентами на булаву на особистому ґрунті.

89. Хто такий Шрам (за романом П. Куліша «Чорна рада»)?
А звичайний козак;
Б писар;
В піп;
Г полковник;
Д піп і полковник водночас.

90. Хто вкрав Лесю (за романом П. Куліша «Чорна рада»)?
А Петро Шраменко;
Б Богдан Чорногор;
В Сомко;
Г Кирило Тур;
Д невідомий чоловік.

91. Хто назвав роман «Чорна рада» П. Куліша «найліпшою історичною повістю в нашій літературі»?
А І. С. Нечуй-Левицький;
Б Т. Г.Шевченко;
В І. Я. Франко;
Г В. Білозерський;
Д М. Костомаров.

92. Хто з персонажів роману П. Куліша «Чорна рада» каже такі слова: «Як треба рятувати Україну, байдуже мені і літа, і роки»?
А Брюховецький;
Б Сомко;
В Гвинтовка;
Г Шрам;
Д Черевань.

93. Про кого з персонажів роману П. Куліша «Чорна рада» йдеться: «Він добрий був син і щирий козак, лучче йому з нудьги загинути, ніж панотця навік преогорчити і золоту свою славу гряззю закаляти».
А про Кирила Тура;
Б про Петра Шраменка;
В про Богдана Чорногора;
Г про Якима Сомка;
Д про Матвія Гвинтовку.

94. Хто писав так П. Кулішеві: «Спасибі тобі, Богу, милий друже мій великий, за твої подарунки і особливо — за «Чорну раду», я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз і все-таки не скажу більше нічого, як спаси бі».
А І. Франко;
Б М. Костомаров;
В В. Білозерський;
Г Т. Шевченко;
Д І. Нечуй-Левицький.

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

95. Визначте риси характеру І. Брюховецького (за романом П. Куліша «Чорна рада»):
1 патріот;
2 демократ;
3 авантюрист;
4 владолюб;
5 підступник;
6 демагог;
7 щира та добра людина.

96. До очевидних здобутків П. Куліша в романі «Чорна рада» належить:
1 масштабність художніх узагальнень;
2 епічна монументальність;
3 правильна громадянська позиція осуду міжусобних устремлінь гетьманів;
4 підтримка проросійської позиції Брюховецького;
5 збагачення української літературної мови лексичними та стилістичними засобами;
6 вдале, доречне використання фольклору;
7 повне відкидання засобів фольклору та етнографізму.

97. Вкажіть поетичні збірки П. Куліша:
1 «Досвітки»;
2 «Орися»;
3 «Дзвін»;
4 «Чорна рада»;
5 «Позичена кобза»;
6 «Заворожена криниця»;
7 «Хуторна поезія».

98. Вкажіть грані діяльності П. Куліша:
1 сходознавець;
2 поет, прозаїк, драматург;
3 антрополог;
4 перекладач;
5 критик і публіцист;
6 історик і етнограф;
7 музикознавець.

Пантелеймон Куліш. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Комментарии закрыты.