Михайло Коцюбинський. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Михайло Коцюбинський. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

262. Як називалися літературні читання молодих талантів, що збиралися на квартирі М. Коцюбинського?
А літературні дискусії;
Б засідання молодих;
В літературні суботи;
Г літературні понеділки;
Д літературні вівторки.

263. Вплив яких ідей відчутний у перших творах М. Коцюбинського («Андрій Соловейко», «П’ятизлотник» та інших)?
А соціалістичних;
Б народницьких;
В комуністичних;
Г націоналістичних;
Д космополітичних.

264. У яких оповіданнях М. Коцюбинський зображує бурхливу добу революційного оновлення?
А «Андрій Соловейко», «Дядько та тітка»;
Б «Невідомий», «В дорозі», «Лист»;
В «Дорогою ціною»;
Г «Intermezzo»;
Д «Коні не винні».

265. У якому оповіданні М. Коцюбинський створює метафоричний образ народу — буйного тура, на шию якого було покладене ярмо?
А «Коні не винні»;
Б «Ціпов’яз»;
В «Intermezzo»;
Г «Дорогою ціною»;
Д «Лист».

266. Що наснажило втомлену душу митця в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»?
А революція;
Б мрія;
В природа;
Г жінка;
Д тиша.

267. Пейзажі, створені М. Коцюбинським у літературних творах, за творчою манерою нагадують малярські роботи:
А українських реалістів;
Б російських передвижників;
В французьких імпресіоністів;
Г німецьких експресіоністів;
Д українських іконописців.

268. Вкажіть твір, у якому М. Коцюбинський викриває реакційну суть псевдолібералізму:
А «Лист»;
Б Андрій Соловейко»;
В «Коні не винні»;
Г «Дорогою ціною»;
Д «Тіні забутих предків».

269. Вкажіть ідею твору М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»:
А прославлення революціонерів;
Б шана хліборобам;
В уславлення світлого, здорового життя гуцулів, яке перебуває в постійній гармонії з природою;
Г оспівування славного минулого;
Д захоплення сучасним автору життям.

270. Що М. Коцюбинський відображає у творі «Тіні забутих предків»?
А своєрідність міфологічного світовідчуття і світосприймання гуцулів;
Б особливості сприйняття світу степовиками;
В життя селян Волині у повній гармонії з природою;
Г своєрідність світовідчуття галичан;
Д адаптацію циган на території України.

271. Як М. Коцюбинський досягає правдивого відтворення способу життя гуцулів у «Тінях забутих предків»?
А науковим підходом;
Б майстерним показом побуту, повір’їв, звичаїв;
В майстерним переказом фольклорних творів;
Г романтизацією описаного;
Д достовірним реалістичним показом кожної деталі.

272. Хто є уособленням грубої, обмеженої особи, чиїм єдиним прагненням є сите життя (за повістю «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)?
А Марічка;
Б рід Гутенюків;
В мольфар Юра;
Г Іван;
Д Палатна.

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

273. Міфічними персонажами повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського є:
1 Чугайстр;
2 Марічка;
3 нявка;
4 мольфар Юра;
5 щезник;
6 Іван;
7 Палатна.

274. Вкажіть твори М. Коцюбинського:
1 «Кайдашева сім’я»;
2 «Перехресні стежки»;
3 «Intermezzo»;
4 «Коні не винні»;
5 «Тіні забутих предків»;
6 «В дорозі»;
7 «Дорогою ціною».

275. Вкажіть мотиви оповідання М. Коцюбинського «Intermezzo»:
1 виступ проти ренегатства і занепадницьких настроїв у часи реакції;
2 заклик до спокою та примирення із становищем, що склалося;
3 вираження ідеї служіння митця народові;
4 думка, що митець повинен бути незалежним від суспільства, жити серед природи;
5 заклик до боротьби проти царизму;
6 заклик створити справедливий суспільний лад;
7 заклик молоді вчитися, щоб бути свідомими громадянами.

276. Своєрідність новели М. Коцюбинського «Intermezzo» полягає у використанні:
1 значної кількості образотворчих засобів у змалюванні пейзажів;
2 мінімальної кількості образотворчих засобів;
3 пейзажу для розкриття психології митця;
4 внутрішнього монологу як засобу відтворення душевного стану героя;
5 плавної, послідовної розповіді про події;
6 драматично напруженого діалогу;
7 викладу матеріалу від третьої особи.

277. М. Коцюбинський у повісті «Тіні забутих предків»:
1 поєднує романтичне забарвлення оповіді з одночасним правдивим відтворенням життя гуцулів;
2 ідеалізує життя на лоні природи;
3 не ідеалізує життя на лоні природи;
4 не використовує діалектизмів, щоб не ускладнювати читання твору;
5 використовує діалектизми та художні засоби, оперті на гуцульський фольклор, для створення місцевого колориту;
6 відтворює стосунки між закоханими у стилі сентименталізму;
7 описує кохання в дусі реалізму.

Михайло Коцюбинський. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Комментарии закрыты.