Микола Куліш. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Микола Куліш. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

89. Кому з письменників належать ці рядки: «Я люблю революцію й боротьбу. Я люблю партію, бо тільки на її шляхах зачатки нового життя (хоч яке далеке від нас це життя)»?
А М. Кулішу;
Б М. Хвильовому;
В Ю. Яновському;
Г Лесю Курбасу;
Д П. Кулішу.

90. Чим була спричинена рання смерть Миколи Куліша?
А сталінськими репресіями проти українським письменників;
Б нещасним випадком;
В тяжкою задавненою хворобою;
Г самогубством;
Д важкими умовами життя та шкідливим виробництвом.

91. «У певному розумінні М. Куліш був глибоко релігійною людиною». У чому полягала релігійність письменника?
А вірив в Ісуса Христа;
Б вірив у революцію, партію (більшовицьку), соціалізм;
В не вірив узагалі;
Г був буддистом;
Д поклонявся поганським (язичницьким) богам.

92. Що допомогло М. Кулішу, вихідцеві з бідної селянської родини, здобути освіту?
А бажання батьків, щоб син став освіченою людиною;
Б кмітливість, наполегливість, прекрасна пам’ять, жадібність до книжок;
В закон про обов’язкову початкову освіту;
Г можливість, як сину селян, отримати освіту безкоштовно;
Д підтримка друзів.

93. Яким елементом сюжету п’єси М. Куліша «Мина Мазайло» є сцена опублікування в газеті оголошення про зміну прізвища та звільнення з посади Мини Мазайла?
А епілогом;
Б зав’язкою;
В розв’язкою;
Г кульмінацією;
Д експозицією.

94. Яким сюжетним елементом п’єси Миколи Куліша «Мина Мазайло» є сцена зустрічі та розмови Рини та Улі (перша дія, 1)?
А кульмінацією;
Б експозицією;
В прологом;
Г зав’язкою;
Д розв’язкою.

95. Чому Мина Мазайло (персонаж однойменної п’єси Миколи Куліша) хоче змінити своє українське прізвище на російське в час проведення українізації?
А не знає про українізацію;
Б не вірить в результативність українізації (про це йому каже серце);
В вважає, що зміна прізвища його особиста справа і не має жодного стосунку до українізації;
Г задовольняє бажання членів своєї сім’ї;
Д піддається загальній, поширеній у той час тенденції до зміни прізвищ.

96. Хто з персонажів п’єси «Миколи Куліша Мина Мазайло» уособлює стару дореволюційну інтелігенцію?
А Баронова-Козино;
Б Мазайлиха;
В тьотя Мотя;
Г Мина Мазайло;
Д дядько Тарас.

97. За ким, на думку Миколи Куліша (за п’єсою «Мина Мазайло»), майбутнє України?
А за дядьком Тарасом;
Б за українськими комсомольцями;
В за Мокієм;
Г за Миною, що зрозуміє і виправить свої помилки;
Д за Улею і Риною.

98. Чому Мина Мазайло, на думку тьоті Моті, хоче змінити прізвище?
А щоб отримувати більшу зарплату;
Б щоб остаточно зректися своїх національних коренів;
В щоб стати «ну просто порядочним человеком»;
Г щоб полегшити життя своїм дітям;
Д бо так було модно.

99. Які чиновники, за визначенням Мини Мазайла (за п’єсою Миколи Куліша «Мина Мазайло»), працюють в українським установах?
А ввічливі;
Б співчутливі;
В байдужі;
Г відповідальні;
Д «арихметично середні».

100. Хто з персонажів п’єси Миколи Куліша «Мина Мазайло» є найяскравішим представником міщанства, вульгарності та обивательської глупоти?
А Мина Мазайло;
Б дядько Тарас;
В тьотя Мотя;
Г Баронова-Козино;
Д Мазайлиха.

101. Який твір М. Куліша був спрямований проти войовничого шовіністичного міщанства, що чинило опір спробам національного відродження в Україні в 20-ті роки XX ст.?
А «Маклена Граса»;
Б «Народний Малахій»;
В «Патетична соната»;
Г «97»;
Д «Мина Мазайло».

102. Хто каже такі слова (за п’єсою Миколи Куліша «Мина Мазайло»): «Подумай, Мило! Подумай, що скажуть на тім світі діди й прадіди наші, почувши, що ми міняєм прізвище»?
А Баронова-Козино;
Б тьотя Мотя;
В дядько Тарас;
Г дружина Мини Мазайла — Килина Трохимівна;
Д один з комсомольців.

103. Хто (за п’єсою Миколи Куліша «Мина Мазайло») каже такі слова: «їхня українізація — це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було… Попереджаю!..»?
А Мина Мазайло;
Б Мокій Мазайло;
В дядько Тарас;
Г тьотя Мотя;
Д Рина Мазайло.

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

104. У чому виявилась діяльність Миколи Куліша як військового?
1 навчався у вищому військовому училищі;
2 був на фронті у складі російської царської армії;
3 перейшов у революційний табір, сформував Дніпровський селянський полк;
4 воював у складі Червоної Армії проти денікінців, сформував повстанські революційні загони;
5 був в армії Денікіна;
6 був в армії УНР;
7 був у загонах Нестора Махна.

105. У чому полягала педагогічна діяльність Миколи Куліша?
1 організовує дитячі садки, школи;
2 укладає український буквар «Первинка»;
3 працює директором школи;
4 працює вихователем у дитячому садку;
5 укладає підручник математики для початкової школи;
6 працює інспектором губернського відділу освіти;
7 викладає у вищій школі.

106. Які традиції використовує та розвиває Микола Куліш-драматург?
1 вертепних дійств та інтермедій старої української літератури;
2 кращих зразків східної (японської та китайської) драматургії;
3 кращих зразків української побутової комедії XIX ст.;
4 кращих зразків західноєвропейської драматургії;
5 усіх названих;
6 відкидав будь-який попередній досвід;
7 орієнтувався лише на сучасну йому драматургію.

107. Чим була зумовлена висока сценічність п’єси Миколи Куліша «Мина Мазайло»?
1 іменами популярних акторів, що грали у виставі;
2 акробатичними трюками;
3 жвавістю діалогів та дотепністю реплік;
4 комічними ситуаціями;
5 яскравістю декорацій, костюмів, що було обов’язковою умовою постановок п’єси;
6 гостротою «філологічного» конфлікту та динамічним розвитком сюжету;
7 динамічним розвитком сюжету.

108. Вкажіть п’єси М. Куліша, що складають драматичну трилогію про село:
1 «97»;
2 «Народний Малахій»;
3 «Комуна в степах»;
4 «Прощай, село»;
5 «Отак загинув Гуска»;
6 «Мина Мазайло»;
7 «Патетична соната».

109. Вкажіть дійових осіб п’єси М. Куліша «Мина Мазайло»:
1 Рина;
2 Оксана Перебійна;
3 Уля;
4 Лукаш;
5 Мокій;
6 Килина Трохимівна;
7 Ярослав Мудрий.

Микола Куліш. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Комментарии закрыты.