Ліна Костенко. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Ліна Костенко. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

257. Вкажіть навчальний заклад, де Ліна Костенко здобула письменницьку освіту:
А Київський педагогічний інститут;
Б Літературний інститут ім. М. Горького в Москві;
В Київський інститут іноземних мов ім. М. Драгоманова;
Г Московський державний університет;
Д Київський державний університет.

258. Вкажіть тему вірша Ліни Костенко «Пастораль XX сторіччя»:
А розповідь про післявоєнне життя;
Б розваги дітей, що живуть у селі;
В небезпека, яку залишила минула війна;
Г необережність дітей, що призвела до трагічних наслідків;
Д вічність, безперервність життя на землі.

259. Вкажіть головну думку вірша Ліни Костенко «Вже почалось, мабуть, майбутнє»:
А заклик збагачуватись духовними цінностями;
Б заклик збагачуватись матеріальними цінностями;
В захоплення людьми, які підлаштовують своє життя до віянь скороминущої моди;
Г відкидання моральних цінностей, бо вони — гальмо прогресу;
Д ствердження думки, що кожна епоха має свої мистецькі та життєві цінності.

260. Вірш Ліни Костенко «Життя іде і все без коректур» — це:
А розповідь про владу фатуму над життям людини;
Б міркування про те, що людина — господар своєї долі;
В думка, що будь-яку життєву помилку можна виправити;
Г думка, що кожен у своєму житті заплатить за свої помилки;
Д роздуми поетеси над швидкоплинністю часу, безперервною змінюваністю суспільних структур.

261. Чим було зумовлене шістнадцятирічне творче мовчання Ліни Костенко?
А задушливою, позбавленою творчої свободи атмосферою;
Б поетеса вивіряла свої твори часом;
В тимчасовою втратою таланту;
Г були малі гонорари, чекала кращих років;
Д перебуванням за кордоном.

262. Виданням якої збірки було перерване шістнадцятилітнє творче мовчання Ліни Костенко?
А «Маруся Чурай»;
Б «Сад нетанучих фігур»;
В «Вибране»;
Г «Неповторність»;
Д «Над берегами вічної ріки».

263. Вкажіть тем;, вірша Ліни Костенко «Світлий сонет»:
А поетичне відображення світлої любові дівчини, що знайшла відгук в юнацькому серці;
Б розповідь про велику взаємну любов;
В поетичне відображення перших розчарувань і болю в житті юної дівчини, зумовлених нерозділеним коханням;
Г розповідь про те, що не варто закохуватись у ранньому віці;
Д розповідь про те, що любов — це завжди стражданню.

264. Вкажіть перші збірки Ліни Костенко:
А «Проміння землі», «Вітрила», «Мандрівки серця»;
Б «Над берегами вічної ріки», «Зоряний інтеграл», «Княжа гора»;
В «Неповторність», «Сад нетанучих скульптур», «Вибране»;
Г «Проміння землі», «Зоряний інтеграл», «Вибране»;
Д «Вітрила», «Княжа гора», «Неповторність».

265. У якому творі Ліна Костенко утверджує думку про безсмертя народу та його пісні?
А «Пастораль XX сторіччя»;
Б «Світлий сонет»;
В «Життя іде і все без коректур»;
Г «Маруся Чурай»;
Д «Тут обелісків ціла рота».

266. Вкажіть жанр твору Ліни Костенко «Маруся Чурай»:
А історичний роман у віршах;
Б історична повість;
В психологічна повість;
Г ліро-епічна поема;
Д романтична балада.

267. Події якого історичного періоду описані Ліною Костенко в романі «Маруся Чурай»?
А доби Руїни;
Б Хмельниччини;
В початку козачЧини;
Г роздроблення Київської Русі.;
Д після відміни кріпацтва.

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

268. Вкажіть рядки, в яких схарактеризовано Марусю Чурай (за однойменним твором Ліни Костенко):
1 Воно ж дівча. Нагуляна теличка;
2 …а жінка, як подорожник, до всіх виразок приклалася;
3 …любов (її) чолом сягала неба;
4 Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа;
5 Ця дівчина… Обличчя, як з ікони;
6 А я прийшла сюди аж з Балаклії,
Хоч я людина вже не при здоров’ю;
7 Така була красива молодичка,
Вуста сміються, а в очах печаль.

269. Вкажіть риси творчості Ліни Костенко:
1 громадянська одухотвореність поезії;
2 аполітичність;
3 висока художня культура;
4 багата образність;
5 простота, майже повна відсутність образності;
6 глибина думки, афористичність вислову;
7 надмірна насиченість лексики науковими термінами.

270. У чому полягає цінність Марусиних пісень (за романом Ліни Костенко «Маруся Чурай»)?
1 піднімають дух козаків;
2 заколисують козаків;
3 бережуть пам’ять про історичні події;
4 цінні як твори мистецтва;
5 є зразками для навчання співу;
6 є зразками для навчання складання віршів;
7 в усьому названому разом.

271. Вкажіть персонажів роману у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай»:
1 Іван Іскра;
2 Ярема Вишневецький;
3 Гордій Чурай;
4 Вишняк;
5 Семен Палій;
6 Лесько Черкес;
7 Григорій Многогрішний.

Ліна Костенко. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Комментарии закрыты.