Конспекти уроків математики 2 клас

Конспекти уроків математики 2 клас

Урок № 1 Лічба в межах 20. Таблиці додавання й віднімання чисел 2 і 3 в межах 10. Поняття вартість монет. Задачі на знаходження суми та остачі й зменшення числа на кілька одиниць

Урок № 2 Таблиці додавання й віднімання чисел 4 і 5. Нумерація чисел у межах 20. Задачі на знаходження суми

Урок № 3 Вимірювання довжини відрізків у сантиметрах та дециметрах і сантиметрах. Побудова відрізків заданої довжини. Порівняння чисел. Розв’язання задач

Урок № 4 Назви компонентів дій додавання й віднімання. Таблиці додавання й віднімання чисел 6 і 7. Порівняння довжини відрізків. Задачі на різницеве порівняння. Запис математичних виразів за текстовим формулюванням. Поняття доба і тиждень

Урок № 5 Переставна властивість дії додавання. Таблиці додавання й віднімання чисел 8 і 9 (у межах 10). Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць

Урок № 6 Додавання й віднімання чисел у межах 10. Поняття вартість монет. Складання і розв’язання задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Творча робота над задачею

Урок № 7 Додавання й віднімання в межах 10. Зв’язок між додаванням і відніманням. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка

Урок № 8 Додавання й віднімання числа частинами. Розв’язання простих задач зі спільною частиною умови. Додавання й віднімання в межах 20. Творча робота над задачею

Урок № 9 Прийоми додавання й віднімання по одному числу і частинами. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом та задач на знаходження суми й невідомого числа

Урок № 10 Випадки додавання й віднімання в межах 20. Складання задач за аналогією. Порівняння місткості посудин. Поняття рік і місяць

Урок № 11 Контрольна робота № 1

Урок № 12 Таблиці додавання й віднімання числа 2. Задачі на різницеве порівняння і на знаходження невідомого доданка

Урок № 13 Таблиці додавання й віднімання числа 3. Ламані лінії. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць

Урок № 14 Таблиці додавання й віднімання числа 4. Розв’язання парних задач. Довжина ламаної лінії

Урок № 15 Вираз зі змінною. Позначення змінною буквою. Розв’язання і порівняння простих задач

Урок № 16 Таблиці додавання і віднімання числа 5. Творча робота над задачею

Урок № 17 Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Творча робота над задачею. Розпізнавання геометричних фігур

Урок № 18 Таблиці додавання й віднімання числа 6. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом

Урок № 19 Таблиці додавання й віднімання числа 7. Складання задач за коротким записом. Залежність між сумою і доданками

Урок № 20 Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання

Урок № 21 Контрольна робота № 2

Урок № 22 Таблиці додавання й віднімання числа 8. Розв’язання задач, що мають спільну частину умови. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

Урок № 23 Задачі на дві дії. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання

Урок № 24 Таблиці додавання й віднімання числа 9. Периметр чотирикутника. Задачі на дві дії

Урок № 25 Узагальнена таблиця додавання й віднімання одноцифрових чисел. Задачі на дві дії

Урок № 26 Розв’язання складеної задачі двома способами (ознайомлення). Периметр трикутника. Порівняння виразів

Урок № 27 Застосування дужок для запису числових виразів. Порядок виконання дій у виразах з дужками. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання

Урок № 28 Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розпізнавання многокутників. Формування вміння читати задачу

Урок № 29 Утворення і назва чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Вправи на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Розв’язання складених задач

Урок № 30 Утворення і назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Знаходження значень виразів з дужками. Розв’язання простих і складених задач

Урок № 31 Утворення і назви чисел від 89 до 100. Лічба в межах 100. Складання числових виразів з дужками за текстовою умовою

Урок № 32 Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Творча робота над задачею

Урок № 33 Порівняння виразів із застосуванням знаків «більше» і «менше». Поняття сантиметр, дециметр, метр. Вимірювання метром

Урок № 34 Письмова нумерація чисел першої сотні. Читання чисел, записаних у нумераційних таблицях. Порівняння виразів

Урок № 35 Письмова нумерація чисел першої сотні. Читання та записування чисел у нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні. Визначення числа десятків і числа одиниць у двоцифровому числі

Урок № 36 Письмова нумерація чисел. Записування чисел під диктовку. Пояснення поданого розв’язання задачі. Знаходження значень виразів та порівняння чисел

Урок № 37 Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові і двоцифрові числа. Число попереднє і наступне до даного. Додавання й віднімання одиниці

Урок № 38 Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Вправляння у роботі з лінійкою. Елементи трикутника. Творча робота над задачею

Урок № 39 Закріплення випадків додавання й віднімання, пов’язаних з нумерацією чисел. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка

Урок № 40 Додавання й віднімання круглих десятків. Вправи і задачі на закріплення вивченого

Урок № 41 Вправи і задачі на додавання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка

Урок № 42 Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження значень буквених виразів. Календар

Урок № 43 Розв’язання задач складанням виразу. Одиниці вимірювання часу

Урок № 44 Контрольна робота № 3

Урок № 45 Аналіз контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток

Урок № 46 Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток

Урок № 47 Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду 54 + 30, 54 + 3. Короткий запис задачі за зразком

Урок № 48 Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до прикладів виду 40 + 47, 2 + 47. Розв’язання задач складанням виразу

Урок № 49 Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел

Урок № 50 Числові вирази. Складання й читання числових виразів. Повторення вивченого

Урок № 51 Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). Задачі на дві дії

Урок № 52 Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Задачі на дві дії, в яких результат першої дії треба порівняти з одним із даних задачі

Урок № 53 Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел до прикладів виду 79 — 40, 79 — 4. Знаходження остачі (здачі) в задачах на купівлю товару

Урок № 54 Вправи і задачі на додавання й віднімання двоцифрових чисел. Вправи на знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Побудова прямого кута на папері у клітинку

Урок № 55 Задачі на знаходження невідомого від’ємника

Урок № 56 Письмове додавання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею

Урок № 57 Письмове додавання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка. Творча робота над задачею

Урок № 58 Коротка форма пояснення письмового додавання. Творча робота над задачею

Урок № 59 Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язання простих і складених задач

Урок № 60 Коротка форма пояснення письмового віднімання. Розв’язання простих і складених задач

Урок № 61 Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел (закріплення). Складені задачі на збільшення й зменшення суми двох чисел на кілька одиниць. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом

Урок № 62 Повторення додавання й віднімання двоцифрових чисел. Задачі на дві дії

Урок № 63 Контрольна робота № 4

Урок № 64 Аналіз результатів контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок)

Урок № 65 Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел для розв’язання задач і прикладів. Рух у протилежних напрямках

Урок № 66 Додавання виду 38 + 4. Творча робота над задачею. Розв’язання задачі двома способами

Урок № 67 Додавання виду 76 + 4. Задачі на дві дії

Урок № 68 Додавання виду 38 + 52. Задачі на зустрічний рух

Урок № 69 Усне віднімання виду 40 – 8. Вправи та задачі на закріплення прийому віднімання

Урок № 70 Закріплення прийому обчислення виду 40 – 8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом. Гострий і тупий кути

Урок № 71 Віднімання виду 53 – 8. Творча робота над задачею

Урок № 72 Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв’язання задач

Урок № 73 Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею

Урок № 74 Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею

Урок № 75 Усне й письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за коротким записом. Розпізнавання кутів різних видів

Урок № 76 Додавання й віднімання двоцифрових чисел (повторення)

Урок № 77 Контрольна робота № 5

Урок № 78 Аналіз результатів контрольної роботи. Дія множення, знак множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на множення та прикладів на множення прикладами на додавання

Урок № 79 Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення

Урок № 80 Складання таблиці множення на 2. Задачі на множення. Вправи і задачі на додавання й віднімання в межах 100

Урок № 81 Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання й віднімання в межах 100

Урок № 82 Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Знаходження значень виразів, що містять дії різних ступенів

Урок № 83 Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня

Урок № 84 Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи та задачі на дії різного ступеня

Урок № 85 Контрольна робота № 6

Урок № 86 Аналіз результатів контрольної роботи. Дія ділення. Задачі на дії різного ступеня

Урок № 87 Зв’язок дій множення й ділення. Розв’язання задач і прикладів на дії першого ступеня

Урок № 88 Таблиця ділення на 2. Задачі на ділення

Урок № 89 Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язання задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач

Урок № 90 Назви чисел при діленні. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2

Урок № 91 Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2

Урок № 92 Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення і ділення числа 2. Складання виразів на дві дії за текстовими формулюваннями

Урок № 93 Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задачі на дії різного ступеня

Урок № 94 Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач за різним розташуванням множників в умові

Урок № 95 Коло і круг. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання

Урок № 96 Вирази з дужками, що містять дії різного ступеня. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 3

Урок № 97 Складання виразів з дужками. Взаємозв’язок дій множення й ділення (повторення). Вправи та задачі на засвоєння вивчених таблиць множення й ділення. Знаходження довжини ламаної лінії

Урок № 98 Повторення вивченого. Творча робота над задачею

Урок № 99 Контрольна робота № 7

Урок № 100 Аналіз результатів контрольної роботи. Складання таблиці ділення на 3. Складання задач за даним розв’язанням

Урок № 101 Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата

Урок № 102 Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром

Урок № 103 Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур (куб, куля, конус, циліндр)

Урок № 104 Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. Залежність між компонентами і результатом дій першого ступеня (повторення)

Урок № 105 Повторення вивченого. Розв’язання складеної задачі на три дії за поданим планом

Урок № 106 Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язання прикладів і задач

Урок № 107 Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 4

Урок № 108 Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв’язок множення й ділення (повторення)

Урок № 109 Складання таблиці ділення на 4. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 4

Урок № 110 Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини сторони квадрата за периметром

Урок № 111 Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. Задачі на дії різного ступеня. Складання задачі за її розв’язанням. Побудова прямого кута на папері у клітинку (повторення)

Урок № 112 «Половина», «третина», «чверть». Дії з величинами. Складання простих і складених задач

Урок № 113 Складання таблиці множення числа 5. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Знаходження значення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква

Урок № 114 Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів

Урок № 115 Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язання простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів. Задачі на дві дії, які містять зменшення числа в кілька разів

Урок № 116 Таблиця ділення на 5. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями

Урок № 117 Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі на збільшення й зменшення числа в кілька разів

Урок № 118 Порядок виконання дій одного ступеня й різних ступенів

Урок № 119 Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями

Урок № 120 Контрольна робота № 8

Урок № 121 Аналіз результатів контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією

Урок № 122 Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язання складеної задачі на 3 дії

Урок № 123 Повторення таблиць додавання й віднімання. Складання виразів за текстовим формулюванням. Розпізнавання геометричних фігур

Урок № 124 Додавання й віднімання виду 27 + 3, 90 – 2. Складання задачі на знаходження третього доданка

Урок № 125 Повторення додавання й віднімання виду 28 + 5, 46 – 7. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Задачі на дві дії

Урок № 126 Перевірка дій додавання й віднімання. Письмове додавання й віднімання. Розв’язання і складання задач на дві дії. Перетворення величин

Урок № 127 Перевірка віднімання додаванням. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання й розв’язання задач

Урок № 128 Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Письмове виконання дій додавання й віднімання для перевірки усних обчислень

Урок № 129 Контрольна робота № 9

Урок № 130 Аналіз результатів контрольної роботи. Повторення дії множення. Назви чисел при множенні

Урок № 131 Повторення таблиці множення числа 2. Порівняння виразів Задачі на дії різного ступеня. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур

Урок № 132 Повторення дії ділення. Назви чисел при діленні. Таблиця ділення на 2

Урок № 133 Повторення таблиць множення числа 3 і ділення на 3. Розв’язання прикладів і задач

Урок № 134 Підсумковий урок. Повторення таблиць множення чисел 4, 5 і ділення на 4, 5

Конспекти уроків математики 2 клас

Комментарии закрыты.