Конспекти уроків математики 1 клас

Конспекти уроків математики 1 клас

Урок № 1 Лічба предметів, їх розміщення у просторі та кількісне порівняння

Урок № 2 Лічба предметів. Поняття стільки ж, більше — менше. Написання паличок

Урок № 3 Лічба предметів. Порівняння предметів за розміром. Підготовчі вправи до написання цифр

Урок № 4 Порядкова лічба. Поняття зліва направо, справа наліво, усі, решта, кожний, вищий —нижчий. Підготовка до написання цифр

Урок № 5 Лічба предметів. Поняття зверху — знизу, праворуч — ліворуч, більше — менше, порівну

Урок № 6 Розміщення предметів на площині та у просторі

Урок № 7 Число й цифра. Позначення чисел цифрами

Урок № 8 Число й цифра. Зіставлення цифри і числа предметів. Написання елементів цифр 1 і 2

Урок № 9 Число й цифра 1

Урок № 10 Число й цифра 2

Урок № 11 Числа 1 і 2

Урок № 12 Порівняння чисел 1 і 2. Знаки «>», «<», «=»

Урок № 13 Число й цифра 3

Урок № 14 Склад числа 3. Порівняння чисел у межах 3

Урок № 15 Число і цифра 4

Урок № 16 Склад числа 4. Порівняння чисел від 1 до 4, лічба в межах 10. Чотирикутник

Урок № 17 Склад числа 4. Порівняння чисел у межах 4. Чотирикутник

Урок № 18 Число і цифра 5

Урок № 19 Склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5

Урок № 20 Порядкова та кількісна лічба. Закріплення знань про склад чисел у межах 5

Урок № 21 Додавання чисел. Знак «+»

Урок № 22 Порівняння чисел. Складання прикладів на додавання. Поняття за, над, під. Порівняння за віком

Урок № 23 Число й цифра 6, написання цифри 6. Порівняння чисел. Складання прикладів на додавання в межах 6

Урок № 24 Склад числа 6. Шестикутник

Урок № 25 Склад числа 6. Складання й читання прикладів на додавання

Урок № 26 Число й цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7

Урок № 27 Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня. Написання цифр

Урок № 28 Перетин прямих, точка, відрізок. Порівняння відрізків. Розв’язання прикладів на додавання

Урок № 29 Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Додавання трьох доданків

Урок № 30 Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вправи на знаходження пропущених чисел, порівняння чисел

Урок № 31 Вимірювання довжини відрізків. Сантиметр

Урок № 32 Число й цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел у межах 9

Урок № 33 Склад числа 9. Написання цифр, порівняння чисел, вимірювання відрізків

Урок № 34 Складання й розв’язання прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізнавання многокутників

Урок № 35 Число 10. Записування числа 10 двома цифрами. Порівняння чисел

Урок № 36 Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Складання й розв’язання прикладів на додавання

Урок № 37 Склад числа 10. Складання прикладів за малюнками. Розпізнавання геометричних фігур

Урок № 38 Ознайомлення з термінами доданок і сума. Складання прикладів на додавання за малюнками і числовим відрізком

Урок № 39 Складання прикладів на додавання за малюнками. Закріплення термінів доданок, сума

Урок № 40 Ознайомлення з дією віднімання. Знак «–».Складання прикладів на віднімання

Урок № 41 Для віднімання. Складання й запис прикладів

Урок № 42 Зв’язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання

Урок № 43 Зв’язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання

Урок № 44 Число й цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Розв’язання прикладів

Урок № 45 Число і цифра 0. Віднімання, коли в результаті буде нуль. Додавання й віднімання одиниці

Урок № 46 Додавання й віднімання нуля

Урок № 47 Ознайомлення з поняттям задача. Складання й розв’язання задач на знаходження суми й остачі

Урок № 48 Складання й розв’язання задачі за малюнком. Підсумок за розділом

Урок № 49 Складання таблиць додавання й віднімання числа 1. Розв’язання прикладів виду: 7+1 + 1;7 – 1 – 1

Урок № 50 Таблиця додавання й віднімання числа 1. Вправи й задачі на засвоєння додавання й віднімання 1

Урок № 51 Складання таблиць додавання й віднімання числа 2. Розв’язання прикладів виду: 8 + 2 – 1,8 – 2 – 2. Віднімання за допомогою числового відрізка. Складання й розв’язання задач

Урок № 52 Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Порівняння виразу й числа

Урок № 53 Збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Поняття умова задачі, запитання, відповідь

Урок № 54 Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць

Урок № 55 Складання таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць

Урок № 56 Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення і зменшення. Побудова відрізків

Урок № 57 Задачі, які включають поняття стільки ж. Задачі на знаходження остачі. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3

Урок № 58 Назви чисел при відніманні. Складання таблиць додавання й віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць. Побудова відрізка

Урок № 59 Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 4. Задачі на знаходження суми й остачі. Кругові приклади

Урок № 60 Задачі на знаходження суми й остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Вимірювання довжини сторін многокутника, побудова чотирикутника за зразком

Урок № 61 Складання таблиць додавання й віднімання числа 5. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць

Урок № 62 Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 5. Побудова відрізка

Урок № 63 Розв’язання задач. Задача, що включає поняття стільки ж. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Побудова відрізка

Урок № 64 Перевірна робота № 2

Урок № 65 Складання таблиць додавання й віднімання числа 6. Задачі на різницеве порівняння

Урок № 66 Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 6. Розв’язання й порівняння задач на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць

Урок № 67 Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Кругові приклади

Урок № 68 Складання таблиць додавання й віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми й остачі

Урок № 69 Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 7. Порівняння числових значень виразів

Урок № 70 Складання таблиць додавання й віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків

Урок № 71 Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання

Урок № 72 Літр. Задачі на знаходження невідомого доданка, на порівняння чисел

Урок № 73 Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми, остачі, невідомого доданка

Урок № 74 Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Задачі на різницеве порівняння

Урок № 75 Літр, кілограм. Поняття про вік людини в роках. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Повторення геометричного матеріалу

Урок № 76 Додавання і віднімання по одному й частинами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка

Урок № 77 Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10

Урок № 78 Вправи й задачі на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10

Урок № 79 Десяток. Утворення числа 10

Урок № 80 Десяток. Утворення й назви чисел другого десятка. Повторення таблиць додавання і віднімання в межах 10

Урок № 81 Лічба предметів у межах 20. Порівняння чисел. Вправи на знаходження пропущеного числа. Розв’язання задач. Побудова відрізків

Урок № 82 Лічба в межах 20. Складання прикладів на дві дії та їх розв’язання

Урок № 83 Лічба в межах 20. Дециметр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Побудова відрізків

Урок № 84 Лічба в межах 20. Вправи та задачі на вимірювання місткості і довжини. Письмова нумерація

Урок № 85 Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Усна і письмова нумерація чисел другого десятка

Урок № 86 Позначення другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків. Задачі на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць

Урок № 87 Утворення чисел другого десятка з десятка й одиниць. Послідовність чисел. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10

Урок № 88 Задачі на дві дії. Ламана лінія

Урок № 89 Письмова нумерація чисел 11—20, їх порівняння. Задача на знаходження невідомого доданка

Урок № 90 Додавання і віднімання виду: 10 + 4, 14 – 4, 14 – 10. Задачі на знаходження суми й остачі

Урок № 91 Читання виразів. Задачі на знаходження остачі та на зменшення числа на кілька одиниць. Вмірювання відрізків у дециметрах і сантиметрах

Урок № 92 Лічба в межах 20. Попереднє й наступне числа. Додавання і віднімання виду 16 ± 1. Розв’язання задач

Урок № 93 Лічба в межах 20. Розв’язання прикладів і задач

Урок № 94 Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Нумерація чисел у межах 20

Урок № 95 Лічба в межах 20. Знаходження значень виразів. Задача з одиницями часу

Урок № 96 Позначення точок і відрізків буквами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка

Урок № 97 Розв’язання задач на додавання і віднімання (повторення та узагальнення). Знаходження значень виразів. Вимірювання й порівняння довжин відрізків

Урок № 98 Складання рівностей. Розв’язання задач на додавання і віднімання (повторення та узагальнення)

Урок № 99 Доповнення чисел до 10. Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10

Урок № 100 Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка

Урок № 101 Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння

Урок № 102 Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння

Урок № 103 Лічильна одиниця — десяток, її утворення. Утворення й назви чисел від 21 до 39. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць

Урок № 104 Утворення і назви чисел від 40 до 100. Лічба в межах 100. Задачі на знаходження остачі

Урок № 105 Утворення чисел з десятків і одиниць. Усна нумерація чисел 21—100. Задачі на знаходження невідомого доданка

Урок 106 Усна нумерація чисел 21—100. Лічба десятками. Задачі на знаходження суми і невідомого доданка

Урок № 107 Числові рівності і нерівності. Метр, його співвідношення з дециметром і сантиметром. Розв’язання прикладів і задач

Урок № 108 Письмова нумерація чисел 21—100. Одиниці першого і другого розрядів

Урок № 109 Таблиця чисел першої сотні. Запис і порівняння чисел у межах 100. Творча робота над задачею

Урок № 110 Одиниці вартості — копійка і гривня. Задачі про вартість. Запис і порівняння чисел 21—100

Урок № 111 Одноцифрові і двоцифрові числа. Попереднє і наступне число. Додавання і віднімання 1. Складання задач за малюнками

Урок № 112 Кути і сторони многокутника, вершина кута. Додавання і віднімання чисел, пов’язане з нумерацією. Переставна властивість дії додавання. Творча робота над задачею

Урок № 113 Додавання і віднімання виду: 50 + 6; 56 – 6, 56 – 50 та круглих чисел

Урок № 114 Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язання задач на додавання і віднімання

Урок № 115 Доба, тиждень, година — одиниці вимірювання часу. Розв’язання задач

Урок № 116 Знаходження невідомого від’ємника і зменшуваного

Урок № 117 Одиниці вимірювання часу — година і хвилина. Співвідношення між добою й годиною, годиною і хвилиною. Визначення часу за годинником

Урок № 118 Розрядні доданки. Запис двоцифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків. Складання й розв’язання задач

Урок № 119 Правило додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд, виду: 34 + 52

Урок № 120 Додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Складання й розв’язання задач

Урок № 121 Додавання чисел виду 54 + 30, 54 + 3. Розв’язання простих задач на додавання і віднімання

Урок № 122 Додавання чисел виду: 20 + 47, 2 + 47. Розв’язання простих і складених задач

Урок № 123 Закріплення прийомів додавання чисел у межах 100 без переходу через розряд, задачі на знаходження невідомого зменшуваного, доданка та ін.

Урок № 124 Читання та порівняння числових виразів. Складання задач різних типів на додавання за поданою схемою розв’язання

Урок № 125 Правило віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження невідомого від’ємника

Урок № 126 Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Обернені задачі

Урок № 127 Віднімання виду: 79 – 40, 79 – 4. Обернені задачі

Урок № 128 Закріплення навичок додавання і віднімання в межах 100. Складання й розв’язання задач

Урок № 129 Закріплення й перевірка засвоєння прийомів додавання і віднімання в межах 100

Урок № 130 Додавання з переходом через розряд у межах 20. Прийом додавання числа частинами

Урок № 131 Віднімання з переходом через десяток у межах 20. Прийом віднімання числа частинами

Урок № 132 Закріплення навичок віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Складання й розв’язування простих задач

Урок № 133 Закріплення навичок додавання в межах 20 з переходом через розряд. Задачі на додавання

Урок № 134 Куля, куб, циліндр. Закріплення обчислювальних навичок та вмінь розв’язувати задачі й складати обернені до них

Урок № 135 Повторення й закріплення вивченого. Творча задача. Порівняння іменованих чисел

Урок № 136 Додавання і віднімання в межах 20. Задачі на знаходження невідомого від’ємника, на зменшення числа

Урок № 137 Закріплення вивчених прийомів додавання і віднімання в межах 100. Розв’язання та складання задач

Урок № 138 Вправи і задачі на повторення

Урок № 139 Перевірна робота

Урок № 140 Підсумковий урок

ДОДАТКИ

Додаток 1. Матеріали для проведення фізкультхвилинок

Додаток 2. Ігрова скринька

Додаток 3. Гра-кросворд «Математика»

Додаток 4. Математичні казки

Додаток 5. Математичне свято

Конспекти уроків математики 1 клас

Комментарии закрыты.