Василь Стус. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Василь Стус. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

282. Як називається перша збірка Василя Стуса, надрукована в Україні після смерті поета?
А «Птах душі»;
Б «Дорога болю»;
В «Круговерть»;
Г «Зимові дерева»;
Д «Веселий цвинтар».

283. Який вчинок Василя Стуса поклав початок його страдницькому життєвому шляху?
А підтримав акцію протесту проти арештів української національно свідомої інтелігенції;
Б протягом тижня не з’являвся на роботі, а писав вдома вірші;
В написав статгю в газету, яка була потрактована як анти-радянська;
Г систематично з’являвся на роботі у нетверезому стані;
Д обрав тему наукової роботи, яка не вкладалася у дозволен: офіційною ідеологією рамки.

284. Де вперше були надруковані твори Василя Стуса?
А в Україні;
Б за кордоном;
В в СРСР, але поза межами України;
Г виходили у «самвидаві»;
Д взагалі не були надруковані за життя поета.

285. Вкажіть головну думку вірша Василя Стуса «На Колимі запахло чебрецем»:
А осуд брехні і хвала жиггю;
Б сум за раннім дитинством;
В біль від зради товариша;
Г жаль з приводу нищення природи;
Д хвала чиновникам.

286. Як радянська система покарала Василя Стуса за волелюбство та правдолюбство?
А вислала за кордони СРСР;
Б позбавила права працювати за фахом, а тоді арештувала;
В відправила працювати на комсомольську будову в Сибір;
Г відправила працювати на підприємство хімічної промисловості зі шкідливими умовами праці;
Д заборонила проживати у великих культурних центрах.

287. Вкажіть основний мотив вірша Василя Стуса «О земле втрачена, явися..
А біль і туга за рідною землею;
Б біль і туга за коханою жінкою;
В любов до рідного краю;
Г любов до рідної природи;
Д щира відданість у дружбі.

288. У якій із поезій В. Стуса висловлено його життєве кредо, духовні принципи?
А «Не одлюби свою тривогу ранню»;
Б «За літописом Самовидця»;
В «Як добре те, що смерті не боюсь я…»;
Г «Верни до мене, пам’яте моя»;
Д «Не можу я без посмішки Івана».

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

289. Вкажіть збірки Василя Стуса, які були видані за кордоном у період «застою»:
1 «Дорога болю»;
2 «Птах душі»;
3 «Під тягарем хреста»;
4 «Зимові дерева»;
5 «Вікна в позапростір»;
6 «Палімпсести»;
7 «Свіча в свічаді».

290. Як склалася доля творів Василя Стуса за його життя?
1 деякі збірки виходили за кордоном;
2 все, що писав, друкувалось в Україні;
3 частина збереглась у рукописному варіанті;
4 сам поет не друкував свої вірші, вважаючи їх ще не довершеними;
5 частина загубилась за іржавими таборовими дротами;
6 усе, що писав, друкував у Москві;
7 усе, що писав, виходило в «самвидаві».

291. Вкажіть збірки Василя Стуса:
1 «Дорогою болю»;
2 «Корінь і крона»;
3 «Любов і ненависть»;
4 «Неповторність»;
5 «Свіча в свічаді»;
6 «Зимові дерева»;
7 «Над берегами вічної ріки».

Василь Стус. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Комментарии закрыты.